Telakka

RMVK vuokrasi kaupungilta 1984 Petäjäksen alueelta veneiden talvisäilytystä varten telakka-alueen 50 v vuokrasopimuksella. (ko. vuokrasopimusaluetta kerran laajennettu ja pinta-ala n. 9800 m2) .

Vuonna 2011 saimme sovittua kaupungin kanssa uuden  lyhytaikaisen (5 v) vuokrasopimuksen n. 850 m2 alueesta.

 Vuonna 2015 valmistui halli 10.

Vuonna 2017 valmistui halli 11, lämminhalli.

Jäsenistö on rakentanut alueelle 11 suulia, joissa on n. 65:n veneen sisäsäilytyspaikat.

Ulkosäilytysalueella on ulkopaikkoja n. 50.

 

2014 tehtiin Rauman kaupungin kanssa uusi vuokrasopimus (31.12.2044) laajemmasta alueesta (joka sisältää myös aiemmat alueet ; kokonais pinta-ala 14.221 m2)

Tämä mahdollistaa uusien suulien rakentamisen ja tuo myös lisää ulkopaikkoja. 

 

Hallipaikat kartta

Turvasuositus

Hallipaikan vuokrasopimus

 

Telakkatoimikunta 

 

Puheenjohtaja Markus Viitanen 050 439 9852 taneviitak(at)gmail.com

Telakkamestari Janne Männistö 

Jäsenet: Jarmo Talvio, Jukka Selänne, Paavo Sorvakko Jarmo Helimo ja Tapio Kiiskilä

 

Telakan ohjesääntö

 

1§ Rauman Moottorivenekerhon (jäljempänä RMVK) venetelakan tarkoituksena on kunnollisen talvisäilytys- ja telakointimahdollisuuden varaaminen RMVK:n jäsenten veneille, sekä tätä varten tarvittavien venesuulien ja laitteiden rakentaminen ja jatkuva kunnossapito.

 

2§ RMVK:n telakka sijaitsee Petäjäksessä Leppäläntie varrella Rauman kaupungilta vuokratulla alueella. Vuokra-aika on 1 päivästä kesäkuuta 1984 toukokuun 31 päivään 2034. Telakkatoiminta perustuu aktiivisten jäsenten vapaaehtoiseen talkootyöhön kuten jatkuva ylläpitokin.

 

3§ Venetelakan asioita hoitaa RMVK:n syyskokouksen vuosittain valitsema telakkatoimikunta.

 

  1. Toimikunnan puheenjohtaja hoitaa telakkamestarin ja muiden toimikunnan jäsenten avustamana telakkaa koskevat asiat hyväksytyn budjetin mukaisesti, ellei hän katso, että jokin asia on sen laajakantoisuuden vuoksi saatettava RMVK:n hallituksen ratkaistavaksi.

  2. Telakkatoimikunnan sihteeri pitää luetteloa telakoitavista ja säilytettävistä veneistä, antaa RMVK:n rahastonhoitajalle luettelon ja tiedot perittävistä telakointimaksuista, sekä toimii telakkatoimikunnan sihteerinä.

  3. Telakkatoimikunta huolehtii suulien ja laitteiden jatkuvasta kunnosta ja säilytyksestä, suunnittelee ja johtaa yhteiset työt, määrää ulkosäilytyspaikat, sekä valvoo yleistä järjestystä.

  4. Telakkatoimikunta laatii vuotuisen talousarvion, tekee ehdotuksen telakointimaksuista, laatii inventaarin ja kalustoluettelon sekä toimintakertomuksen, suunnittelee telakalla suoritettavat rakennus- ja kunnostustyöt ja tekee RMVK:n hallitukselle ehdotuksen suulipaikkojen vuokrauksista.

  5. Telakkatoimikunta kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan kutsusta tai jos kaksi toimikunnan jäsentä sitä pyytää.

4§ RMVK:n jäsenet saavat sovittua korvausta vastaan käyttää telakkaa ja sen laitteita veneensä telakoimiseen, korjauksiin sekä mastojen ja moottoreiden nostamiseen. Em. töistä on etukäteen sovittava telakkamestarin kanssa, joka perii mahdollisen maksun. Tarvittavan työvoiman sekä työkalut ja tarveaineet hankkii jokainen itse.

 

5§ Telakalla saa säilyttää ainoastaan RMVK:n venerekisteriin merkittyjä, vuosittain katsastettuja ja vakuutettuja veneitä sekä siihen liittyviä varusteita, ellei telakkatoimikunta tosin määrää.

 

6§ Telakan menojen peittämiseksi kannetaan veneiden säilytyksestä vuokra, jonka RMVK:n vuosikokous vuosittain määrää telakkatoimikunnan ehdotuksen perusteella. Vuokrakausi on 1.9. – 31.8. Vuokra on maksettava vuoden loppuun mennessä RMVK:n määräämälle tilille.

 

7§ Telakan käyttäjä on velvollinen noudattamaan huolellisuutta telakan ja sen laitteiden käytössä sekä velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon. RMVK ja telakkatoimikunta eivät vastaa telakan käytössä mahdollisesti aiheutuneista vahingoista ja tapaturmista.

 

8§ Telakan käyttäjä on velvollinen pitämään hallussaan olevan suuli- tai ulkosäilytyspaikan ja sen lähiympäristön siistissä kunnossa, muutoin RMVK:n toimesta suoritetaan siivous vuokramiehen kustannuksella.

 

9§ Mikäli telakan käyttäjä tarvitsee sähkövirtaa muuhun kuin valaistukseen, on hänen sovittava siitä telakkamestarin kanssa, joka tarvittaessa perii siitä hinnan.