Katsastuksien tekeminen koronarajoitusten aikana keväällä 2021

Toimivaltaisten viranomaisten antamia kansallisia tai alueellisia määräyksiä, ohjeita ja suosituksia noudatetaan aina myös katsastustilanteissa.. Jos edellä mainittujen puitteissa on ylipäänsä mahdollista suorittaa katsastuksia, toimitaan seuraavasti.

 • Katsastuksia ei järjestetä yhteistilaisuuksina, vaan veneilijä ja katsastaja sopivat katsastusajan kahdenvälisesti seuran järjestämällä menettelytavalla niin, että katsastustilaisuuteen osallistuu mahdollisimman vähän henkilöitä, mieluiten vain katsastaja ja veneilijä.
 • Katsastustilanteeseen ei kukaan osallistu oireisena.
 • Kaikissa katsastustilanteissa kaikki osallistujat käyttävät kasvomaskia, huolehtivat käsihygieniasta ja pitävät suositeltuja etäisyyksiä.
 • Tavoitellaan sitä, etteivät veneilijä ja katsastaja ole samassa tilassa yhtä aikaa ollenkaan eivätkä kohtaa toisiaan ovilla, portaikoissa tai muissa vastaavissa paikoissa.
 • Tarvittavat paperit voidaan toimittaa katsastajan ja veneilijän välillä tilanteessa sovittavalla tarkoituksenmukaisella tavalla henkilöitä kohtaamatta.
 • Katsastaja ja veneilijä voivat tarvittaessa keskustella matkapuhelimien avulla.
 • Käsien desinfioimisesta tai pesusta ennen ja jälkeen katsastustapahtuman tulee pitää huolta.
 • Katsastustapahtuman yhteydessä ei käytetä seuran tai muitakaan katsastuspaikan yhteisiä tiloja eikä saniteettitiloja.

Runkokatsastukset osana peruskatsastusta

 • Runkokatsastus voidaan yleisten ohjeistusten puitteissa toteuttaa turvallisesti ja ilman tarpeettomia kohtaamisia.
 • Katsastaja voi tarkastaa veneen rungon vedenalaisen osan veneilijän luvalla ilman, että veneilijä itse edes on paikalla. Jos veneilijä on paikalla, on huolehdittava riittävistä turvaväleistä, olipa vene sitten sisä- tai ulkotiloissa.
 • Runkokatsastukseen kuuluva sisätilojen tarkastus voidaan tehdä siten, että veneilijää pyydetään etukäteen avaamaan luukut ja huolehtimaan esteettömästä pääsystä tarkastettaviin kohteisiin. Veneilijä tekee nämä vaiheet luonnollisesti kasvomaski päässään ja käsineet kädessään. Tämän jälkeen veneilijä poistuu veneestä ja katsastaja voi siirtyä tarkastamaan sisätiloja. Katsastaja käyttää myös kasvomaskia ja käsineitä.
 • Jos katsastustapahtumia on peräkkäin, on pidettävä huolta siitä, etteivät eri katsastuksiin osallistuvat henkilöt kohtaa toisiaan. Mahdollisuuksien mukaan sama katsastaja ei tee useampia katsastuksia samana päivänä.

Vesillä tapahtuva vuosikatsastus tai peruskatsastuksen loppuun saattaminen

 • Tällä hetkellä ei ole vielä riittävästi tiedossa minkälaisia viranomaisohjeita on odotettavissa touko-kesäkuulle, jolloin vesillä tapahtuva katsastus tavallisesti tehdään. Nämä ohjeet julkaistaan lähempänä toukokuun alkua.

Lisätietoa katsastukseen liittyvistä asioista antaa Mikaela Dunderfelt: mikaela.dunderfelt@spv.fi.

(2021  KATSASTUKSET)

 

(SYVÄRAUMAN  KOULUNRANTA)

(04.05.2021  (ja myös telakalla ))

(18.05.2021  (ja myös telakalla ))

(01.06.2021)

(15.06.2021)

(KLO  18.00 - 20.00)

 

HUOM!  Peruskatsastus ( runkokatsastus ) tehdään 5 vuoden välein ennen vesillelaskua

 

Katsastustoimikunta ja katsastajat

RMVK:n katsastajat katsastavat kerhon veneitä SPV:n ohjeiden mukaan ja veneet rekisteröidään SPV:n venerekisteriin.

Puheenjohtaja Harri Varho 050 553 2261 hasanetti(a)gmail.com

Juha K Kari            040-5057258 

Markus Laine         0400-809648

Esa Lehto              044-0780020

Janne Männistö     040-5863448

Harri Varho            050-5532261

Juha Viljanen         050-3785979

 

Alla linkit toimintakertomuksiin:

Toimintakertomus kaudelta 2020

Toimintakertomus kaudelta 2019

Toimintakertomus kaudelta 2018

Toimintakertomus kaudelta 2017

Toimintakertomus kaudelta 2016

Toimintakertomus kaudelta 2015

Toimintakertomus kaudelta 2014

  

Katsastusaikojen ulkopuoliset katsastukset

Katsastusmaksu sisältyy vuosimaksuun, mutta SPV:n ohjeiden mukaan matkakuluista on vastuussa kulut aiheuttanut veneenomistaja.

Kerho suosittaa 10 € maksua matkakuluihin Rauman alueella.

Kauempana tapahtuvista  katsastuksista sovitaan katsastajan kanssa.

 

 Katsastukseen liittyviä lisätietoja voi tiedustella Harri Varholta : hasanetti(at)gmail.com

 

Alla linkit SPV:n katsastusinfoon:

2015-1  2015-2  

2016-1  2016-2  

2017-1  2017-2  

2018-1  2018-2

 2019-1 2019-2

2020-1 2020-2

2021-1 2021-2