Tapahtumakalenteri
24.11. Pikkujoulut
> Yhdistys / Säännöt

Säännöt sivuilla:

   - yhdistyssäännöt

   - telakan toimintasäännöt

   - tukikohtien toimintasäännöt

 

 

Sähkönkäytön veloitusohje vuonna 2018

SÄHKÖNKÄYTÖN OHJEET JA VELOITUSPERUSTEET v 2018

 

 

 

Tukikohtiemme Telakan, Meriniemen ja Vehaniemen sähkö on tarkoitettu vain veneiden akkujen lataukseen. Sen käytöstä kerho veloittaa 1,50 €/vrk. 

 

Jäsenet voivat halutessaan tietenkin käyttää sähköä myös muuhun tarkoitukseen, esim. veneen lämmittämiseen sähkölämmittimellä tai kylmälaitteisiin. Tällöin tulee käyttää kulutusmittaria ja ilmoittaa käyttämänsä kWh/vrk määrät jokaiselta käyttökerralta (merkitään vihkoon). Sähkö veloitetaan joko kulutuksen perusteella (0,20 euroa/kWh) tai vuorokausiveloituksen pohjalta, aina suuremman kustannuksen mukaisesti.  Tämä tarkoittaa, että < 7,5 kWh/vrk veloitetaan 1,50 €/ vrk ja ≥ 7,5 kWh/vrk veloitetaan 0,20 €/kWh. Kulutusmittareita on kerhon tarjoamana saaritukikohdissa, kulutusmittaran kanssa voi käyttää sähköä niin paljon kuitenkin niin että akun lataukseen aina riittää.

 

Tietenkin on huomioitava, että sulakkeemme eivät missään tapauksessa kestä sähkölämmittimiä, ja jos ongelmia tulee, niin sähköllä lämmittäjät poistetaan laiturisähköstä ensimmäisinä.

 

HUOM! Sähkölämmittimiä käytettäessä pitää käyttää kulutusmittaria!

Jokainen sähkön käyttökerta tulee merkitä tukikohdassa olevaan kansioon henkilökohtaiselle sivulle! Merkintä suoritetaan käyttökerroittain, vrk määrä tai tarvittaessa kulutusmäärä. Laskutus tapahtuu jäsenmaksulaskutusten yhteydessä.

 

Tämän hetkiset veloituksemme sähkönkäytöstä kattavat kohtuullisella tarkkuudella aiheutuvat kustannukset mutta kulutukset näyttäisivät olevan kasvussa. 

 

Sähkön käytössä luotamme jäsenten rehellisyyteen ja sääntöjen noudattamiseen. 

 

 Terveisin     

                      Jani Konsi

 

                      RMVK:n kommodori         

 

 RMVK hankinta- ja hyväksymisoikeudet vuonna 2018.pdf

Hankinta- ja hyväksymissäännöt

 

RMVK:n hallitus on kokouksessaan 15.1.2018 laatinut, käsitellyt ja hyväksynyt seuraavat tuotteiden ja palveluiden ostamista sekä laskujen hyväksymistä koskevat säännöt.    

TARKOITUS                        

Näiden sääntöjen tarkoituksena on estää ns. vaarallisen työyhdistelmän syntyminen Rauman Moottorivenekerho ry:ssä tuotteen/palvelun ostamisessa, laskujen hyväksynnässä ja maksamisessa. Vaarallisella työyhdistelmällä tarkoitetaan tilannetta, jossa yksi ja sama henkilö vastaa ketjun useasta tai kaikista vaiheista. Minimivaatimuksena on, että ketjun käsittelyyn osallistuu ainakin 2 henkilöä, mieluummin enemmän. Virallisesti kerhoa edustavat henkilöt siten kuin kerhon säännöissä on mainittu. Tämä dokumentti päivitetään aina tarvittaessa ja on voimassa toistaiseksi. 

HANKINNAT

Kuka tahansa RMVK:n jäsen voi hankkia tuotteita ja/tai palveluita kerhon tarpeisiin RMVK:n hallituksen jäsenen luvalla. Hallituksen jäsenten hankintavaltuudet ovat samat kuin alla mainitut laskujen hyväksymisvaltuudet. Hankkija voi maksaa ostonsa itse tai pyytää myyjää lähettämään laskun kerhon sihteerille. Laskutettavat ostot tehdään ensisijaisesti niistä liikkeistä, joiden kanssa kerholla on laskutussopimus. (Esim. K-Rauta Raumalla). Itse maksetuista laskuista on osoitettava kuitti sihteerille. Kuitista on käytävä ilmi, kuka on ostanut, mitä on ostanut, käyttötarkoitus ja – kohde sekä pankkitilin nro ja haltija, jolle summa korvataan.   

 LASKUT JA MAKSUT 

Toimikunnan puheenjohtaja voi hyväksyä oman toimikuntansa laskut 200 € asti. Mikäli toimikunnan pj on itse hankkinut tuotteen tai palvelun, suorittaa kommodori hyväksynnän (varalla varakommodorit). Sihteeri suorittaa maksut saatuaan luvan hyväksyjältä.  Kommodorilla (varalla varakommodorit) on oikeus hyväksyä ns. säännöllisiä laskuja 1000 € asti. Tällaisia säännöllisiä laskuja ovat esimerkiksi verot, vakuutukset, sähkö-, vesi ja jätemaksut. Näiden hyväksymisoikeuksien ylittävät asiat käsitellään hallituksen kokouksissa ja päätökset kirjataan pöytäkirjaan. Sihteeri vastaa, että kirjanpitoon ei mene hyväksymättömiä laskuja ja siis kerhon kassasta ei makseta hyväksymättömiä laskuja eikä myöskään laskuja ilman kuittia.   

  MATKAKORVAUKSET 
 RMVK korvaa jäsentensä matkakustannukset sellaisiin koulutus – ja edustustehtäviin, joihin hallitus on valinnut edustajat. Matkat tulee tehdä ensisijaisesti käyttäen julkisia liikennevälineitä. Tällöin matkat korvataan toteutuneiden kulujen mukaan kuittia tai matkalippua vasten.  Mikäli julkisen kulkuvälineen käytön katsotaan olevan hankalaa, voidaan matkakorvaus suorittaa oman auton käytöstä. Tällöin korvaus on 0,42 €/km + 3 snt / lisämatkustaja. (Vuonna 2018) Julkisen kulkuneuvon hankaluuden päättää viime kädessä hallitus noudattaen hyvää merimiestapaa.  Päivärahaa ei makseta.   

 

 Terveisin     

                     Jani Konsi

 

                      RMVK:n kommodori         C:fakepath§§.jpg

Powered by Seuramappi