Tapahtumakalenteri
9.11. Syyskokous
18.11. Pikkujoulut

RMVK:N HALLITUKSEN KOKOUS MEMO SYYSKUU 2017

Paikka:  Lämpö-Kartanon toimitilat, Metallitie 20

Aika: Maanantai 4.9.2016  klo 18.30

Paikalla:  Jyrki Kartano, Martti Virtanen, Harri Varho, Jari Tommila, Markus Viitanen, Tomi Ojanen ja siht. Markku Salminen.
Tomi Ojanen joutui poistumaan kokouksesta klo 19.50 esityslistan kohdan 8e käsittelyn jälkeen.
Poissa:  Kommodori Jani Konsi, Vesa Viirros sekä Raimo Virtanen. Jokainen oli ennakkoon ilmoittanut poissa olonsa sekä syyn.

Ennen kokouksen alkua juotiin kakkukahvit jotka tarjosi Jari Tommila 5.9.2017  60-v päivänsä johdosta. Hallitus onnittelee ja kiittää Jaria.

MEMO

 

1. Kokouksen avaus, Puheenjohtajana toimi II varakommodori Jyrki Kartano.
Todettiin läsnäolijat.
     
2. Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista
 
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
 Kukin lukenut ennakkoon ja löytynyt yksi informaatiovirhe.
            
5. Palautteiden läpikäynti Meriniemi/Vehaniemi

a) palautelaatikot.

Tukikohtien puheenjohtajat:

 Vehaniemen aloitelaatikossa oli yksi lappu, jossa 12 allekirjoittajaa:

 Defibrillaattorin hankinta

Esitetään hankittavaksi mahdollisimman nopeasti ”Deffa” molempiin saaritukikohtiin ( Meriniemi & Vehaniemi ) Perustelut lienevät tarpeettomat !
Markus Viitanen selvittää hankintahintoja. Otetaan hankintamahdollisuus esille seuraavassa budjetointikokouksessa.
Lasten leikkipaikat:

E-mailina sihteerille tuli kahden jäsenen seuraavat toiveet koskien Vehaniemeä:

Toivotaan lapsille leikkipaikkaa johon esim. keinu , kiipeilyteline sekä hiekkalaa-
tikko. Toinen e-mail viesti koski samaa asiaa, eli lapsille hiekkalaatikko leluilla sekä keinu lapsille ja vauvoille.
Hallituksen kanta oli, että asiaa pitää kehittää ja mahdollisimman paljon käyttää
paikalla olevaa materiaalia sekä rakentaa niistä. Hiekkaa saadaan lähisaaresta. Las-
ten vanhemmat mukaan leikkipaikan rakentamiseen. Leluja laatikkoon löytyy
useimmilta kotoa. Laitetaan vaikkapa faceen toive leluista.

Meriniemen aloitelaatikossa oli yksi lappu jossa toivottiin peiliä naisten vessaan
( Puu C ) Ei katsottu aiheelliseksi.

 b) Keskustelua miten kesä meni

 Meriniemen kesäkausi on ollut ongelmattomampi, kuin edellinen kesä.
Kävijämäärä vähäisempi, kuin edellisenä vuonna. Vehaniemen vetovoima on havaittu.

 Vehaniemen osalta kausi on ollut onnistunut ja käyttö tuntuvasti lisääntynyt. Kaksi
 poijua vetää viimeisiään ja kaksi tarvitaan vielä lisää. Jari Tommila selvittää, voi-
 daanko varastossa olevista poijuista varaosilla kunnostaa tähän tarpeeseen ?

6. RMVK sääntömuutos – luonnoksen valmistelua
 a) keskustelua

 Alustavaa keskustelua käytiin. Sovittiin, että jokainen hallituksen jäsen käy tahol-
 laan läpi tehtyä luonnosta ja kommentoi kommodorille sekä laittaa kopion jokai-
 selle hallituksen jäsenelle sekä sihteerille. Jatketaan käsittelyä seuraavassa kokouk-
 sessa.

7. Toimikuntien tilannekatsaukset

 8 a Huvitoimikunta
- Venetsialaiset
Meriniemessä paikalla 10 venekuntaa. Huvitoimikunta oli järjestänyt kahvitarjoilun. Tulevaisuutta ajatellen huvitoimikunta pohtii tapahtumaan uusia aktiviteetteja.
Vehaniemen venetsialaisissa ( Rosvopaisti ) oli 16 venekuntaa.
- Rosvopaisti Meriniemi
Määräaikaan mennessä ilmoittautuneita on n. 40 – 45 osallistujaa, mutta määrä ilmeisesti vielä kasvaa ?
- Lipun lasku
Perinteen mukaan.
 8 b Meriniemitoimikunta
Kaikki poijuketjut (vanhat hyvin huonokuntoisia) uusittu ja kaikkiaan kymmenen poijua on nyt kokonaan uusia (osa talvi vienyt, osa huonokuntoisia), uusi tiskauspaikka ollut hyvässä käytössä ja odottaa vielä viemäröintiä. Isoon saunaan ilmestynyt  terassille kylmä suihku.

 8 c Vehaniemitoimikunta
       Grillikatokseen asennettu uudet lasit sekä pleksit. Lasit pääosin liukukiskoilla.
       Ratkaisu parantaa huomattavasti katoksen käyttöä tuulisilla ilmoilla.
       Vehaniemessä koko kausi hyvä ja palaute viihtyisyydestä, sekä yhdessäolosta
       pelkkää positiivista.
 
 8 d Telakkatoimikunta
- Pihan tilanne
Kokonaisuutena kommunikaatiota pitää edelleen parantaa puheenjohtajan ja telakkamestarin välillä.
- Valmistautuminen talvikauteen, tilanne
Kaupungin kanssa on puh.joht. keskustellut päädyn aitaamisesta ja se ehkä toteutuu vielä tämän kauden aikana ?
Telakan valaistusta pitäisi kehittää vaikka mahdollisesti led lampuilla ja hämäräkytkimillä. Telakkatoimikunta kehittää asiaa tahollaan.

 8 e Kilpailutoimikunta
        Köydet irti tapahtumassa mukana 10 venekuntaa. Voitto RMVK:n ”Mianea” ve-
        nekunnalle. Illalla laiturissa 29 venettä. Mukavaa yhdessäoloa.
        RMVK.n veneitä osallistui vain kaksi, joten jää mietittäväksi, voisiko tapahtu-
        man joskus tulevaisuudessa järjestää Uudessakaupungissa.  RMVK:n venekun-
        tia on runsaasti Ugin kaupungin venepaikoilla.

 8 f Koulutus- ja nuorisotoimikunta
        Junnuleirillä oli 19 osallistujaa ja määrää pidetään todella hyvänä. Paikalla oli
        myös RMVK.n jäseniä joilta saatiin hyvä apu kokonaisuuteen. Ajankohta oli
        hyvä, koska vesi oli lämmintä ja koulujen alkamiseen oli vielä tovi aikaa. Koko-
        naisuutena erittäin onnistunut leiri.

 8 g Katsastustoimikunta
                            Kauden aikana katsastettu 93 venettä ja tiedot viety liiton ohjelmaan.
        Katsastajille hankittu katsastajaviirit.

 8 h Venematkailutoimikunta
        Taukopaikka Verkanilla 7 venekuntaa. Ohjelma oli hyvin suunniteltu ja yhdes-
             säolo viihtyisää.

9. Uudet jäsenet

Sihteerin katsaus
Ei uusia jäsenhakemuksia. Kauden aikana liittynyt 4 uutta jäsentä.

10. Tiedotusasiat, saapunut posti, rahatilanne

 Sihteeri:
Liitolta on tullut postia, koskien esitystä vaalilautakunnan luottamushenkilöiksi kaudelle 2018 – 2019. Kommodori ja sihteeri käsittelevät asian yhdessä ja mahdolliset toimenpiteet hallituksen sähköpostikokouksena. Viimeinen raportointipäivä 21.9 2017.

RMVK.sta eroanomuksen on tehnyt Kari Alén kirjallisena sekä Martti Kosonen e-maililla. Molemmat eroanomukset hyväksyttiin, koska perusteet olivat sekä veneilyn lopettaminen että ikä.
Kari Alenin osalta Kommodori soittaa ja kiittää pitkästä ansiokkaasta toiminnasta sekä kerhossa, että liitossa.

Sihteeri laatii talousennusteen loppuvuodeksi ja se käsitellään seuraavassa kokouksessa. Kokonaisuus on kuitenkin melko hyvä, koska Vehaniemen velkaa on saatu hyvin lyhennettyä, eli ihan sovitulla tavalla. Tilisaldo on kuitenkin se jota seurataan ja siihen paneudutaan seuraavassa kokouksessa.
   
11. Muut mahdolliset asiat

Ei käsiteltäviä asioita
 
12. Seuraavat kokoukset

   ma 9.10, ma 6.11 ja ma 4.12.2017 klo 18.30 alkaen

13. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin klo 20.45.  

 

 

 

RMVK:N HALLITUKSEN KOKOUS MEMO TOUKOKUU 2017

 

Paikka: M & V Softvare tmsto

Aika: 8.5.2017 klo 18.30

- Kokouksen Avaus, todetaan läsnäolijat.

 Jani Konsi, puh. joht. Markku Salminen sihteeri, Martti Virtanen, Vesa Viirros, Jyrki Kartano, Markus Viitanen, Harri Varho, Jari Tommila, Tomi Ojanen, poissa Raimo Virtanen.

 Kohdan 8 käsittelyn jälkeen Jari Tommila joutui poistumaan kokouksesta ennalta sovittuun tapaamiseen.

- Päätösvaltaisuus

 Kokous todettiin päätösvaltaiseksi

- Esityslistan hyväksyminen

 Esityslista hyväksyttiin

- Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

 Kukin oli tahollaan tarkastanut etukäteen eikä ollut huomautettavaa.

- Halli 11 vuokrasopimuksen käsittely

 Käsitellään maaliskuun kokouksen päätös koskien halli 11 vuokrasopimusta uudestaan.

 Jäävit, Jani Konsi, Martti Virtanen ja Jyrki Kartano poistuivat kokoustiloista ja puheenjohtajuuden otti varakommodori Markus Viitanen.

 Vuokrasopimuksen pohja päätettiin hyväksyä edelleen toteutettavaksi.

 Hallitus valtuutti varakommodori Markus Viitasen sekä yhden hallituksen jäsenen allekirjoittamaan halli 11 kaikkien vuokramiesten kanssa vuokrasopimuksen.

- Halli 11 vuokra-ajan käsittely

 Käsitellään halli 11 porukan ehdotus perusteluineen – jääviys kysymys huomioon.          

 Jääviys otettiin käsittelyssä huomioon ja jäävit poistuivat kokoustiloista.

 Jäävit, Jani Konsi, Martti Virtanen ja Jyrki Kartano poistuivat kokoustiloista ja puheenjohtajuuden otti varakommodori Markus Viitanen.

 Halliryhmä 11 ehdotus oli 25 vuotta ja perusteluna oli se, että ehdotettu aika on kohtuullinen, koska aikajakson päätyttyä kerho saa enemmän, perustuen suurempiin hallin kokonaiskustannuksiin.

 Hallitus ehdotti aikajaksoksi 20 vuotta, joka perustuu samoihin faktoihin.

 Halli 11 osalta päädyttin tähän hallituksen ehdotukseen.

 Hallitus päätti vuokra-ajaksi 20 vuotta halli 11 kohdalla.

- Toimikuntien tilannekatsaukset            

 a Huvitoimikunta

 -        toiminnan rahoitus ja käytäntö, budjetti

 -        Juhannus

 Toimikunnalla on kokous 9.5 jolloin ohjelma-asiat käsitellään.

 Toimikunnan taholta on tullut sihteerille pyyntö ennakkomaksusta 400 € toimikunnan kuluihin. Käytiin läpi hankintasäännöt. Hallitus päätyi Prisman luottokorttiin jolla saa kaikki tarvittavat hankittua. Palvelee myös muiden toimikuntien toimintaa, esim. junnutoimikunta. Prisma laskuttaa kerhoa. Hankinnat budjetoinnin ja hankintasäännön puitteissa.

 b Meriniemitoimikunta

 -        Lipunnosto

 Kevätkatsaus Meriniemessä on pidetty. Poijuja, sekä kettinkejä pitää uusia. Hyvä tarjous 1.300,00 € on saatu A-laiturilta ja siihen myös tartuttiin. Samalla kartoitetaan Vehaniemen tarve uusiin poijuihin.

 Meriniemeen tehdään tiskauspiste päärakennuksen taakse.

 Osa tarvikkeista saatu sponssina, joten kokonaiskulut jäävät summaan n. 200,00 €

 Meriniemeen toimitetaan palautelaatikko.

 Sähkötolppien uusimiseen liittyvä katsaus tulossa, Konsi hoitaa sähkömiehen paikalla käymään ja kartoittamaan.

 c  Vehaniemitoimikunta

 -         Lipunnosto

 Paikalla 3 venekuntaa. Kommodori, sekä Vehaniemitoimikunnan puheenjohtaja soittivat, toivottaen hyvää veneilykautta.

 Vehaniemeen toimitetaan palautelaatikko.

 d  Telakkatoimikunta

 -        Pihan tilanne, roskis, vesi, kevättoiminta

 -        Sammuttimien tarkastus

 -        Paloturvallisuuden edistäminen/ esillepano- jatkuva työ ?

 Ylitsepursunut roskapiste on tyhjennetty ja nyt sopimus tyhjennyksistä paikallisen yrittäjän kanssa.

 Vesijohto telakalle avattu, mutta parannuksia suunnitellaan, koskien heikkoa vedentuloa.

 Sammuttimien tarkastuksessa paljon osallistujia. Kaikki sujui  veloituksetta.

 Toimikunnan sisäistä yhteistyötä, sekä kommunikaatiota on edelleen kehitettävä.

 Paloturvallisuuden eteen on tehtävä jatkuvaa informaatiota, sekä myös valvontaa ja ohjeistusta. Omat paikat pidettävä siisteinä, öljyiset rätit, tupakat jne lisäävät paloriskiä.

 Telakalle palautelaatikko.

 e  Kilpailutoimikunta

 -        Tilanne.

 Ei aktiviteetteja

 f  Koulutus- ja nuorisotoimikunta

 -        Junnuleiri , muuta ?

 Kokous lähiviikkoina

 g  Katsastustoimikunta

 -        Tilanne

 Kokous pidetty, materiaalit saatu ja katsastukset aloitettu.

 h  Venematkailutoimikunta

 -        Taukopaikalta ei ole vielä saatu tarjousta ruokailusta ja muista aktiviteeteista.

- Uudet jäsenet

 Käsiteltiin hakemukset - hyväksyttiin.

- Tiedoitusasiat, saapunut posti, rahatilanne 

- Muut mahdolliset asiat:

-        Kausi alkaa

 Hallitus julkaisee jokaisesta kokouksesta muistion sekä www-sivuilla, että facebookissa.

 Kausi on aloitettu ja kelien lämmettyä alkaa suurimmalla osalla jäsenistöstä aktiivinen veneilykausi.

 Hallitus on valmistautunut olemaan tavoitettavissa e-maililla kesäkauden ajan.

- Seuraavat kokoukset

 Ehdotus ma 4.9 , ma 9.10 , ma 13.11 ja ma 4.12 klo 18.30 alkaen.

- Kokouksen päättäminen

 Kokous päättyi klo 20.15.

 

 

*************************************************************************************************************************************
RMVK:N HALLITUKSEN KOKOUS MEMO HUHTIKUU 2017

  
Paikka:  RMPY, Petäjäs
Aika: Maanantai 10.4.2017  klo 18.30

Kokouksen aluksi vietettiin hiljainen hetki poisnukkuneen kerhon veteraanin Pertti Heinon muistoksi.

- Kokouksen avaus, todetaan läsnäolijat.
 Paikalla Markus Viitanen, Raimo Virtanen, Martti Virtanen, Vesa Viirros, Jyrki Kartano ( puh.joht ) ja Markku Salminen ( Siht )
Poissa Jani Konsi, Tomi Ojanen, Jari Tommila ja Harri Varho.

- Päätösvaltaisuus.
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

- Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.
 
- Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Kukin lukenut ennakkoon. Ei kommentteja.
   
- Hallien uusien sopimuksen laadinta

Kommodorille toistaiseksi voimassaoleva oikeus solmia hallien vuokramiesten kanssa   vuokrasopimuksia – päätös. Päätettiin Kommodorille oikeuksien myöntämisestä.

- Halli 11

         Vuokra-aika. Sopimusosapuolien ehdotukset, keskustelua.
Ehdotuksen käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.
Hallituksen jäsenet tarkastavat sopimuspohjan seuraavaan kokoukseen mennessä ja antavat taholtaan e-maililla palautetta tarvittaessa.

-Toimikuntien tilannekatsaukset
  a Huvitoimikunta. Kokous lähiviikkoina
 b Meriniemitoimikunta Ei kommentteja, mutta tukikohdan osalta kausi aloitettu
 c Vehaniemitoimikunta Ei kommentteja, mutta tukikohdan osalta kausi aloitettu
 d Telakkatoimikunta Kokous pidetty 29.3.2017 ja käsitelty mm. aitaprojektia, sekä hallien uutta sopimusmallia.

  Palaneen halli 6.n uudelleenrakentamista käsitelty. Rakennuslupa on voimassa ja tarjouksia on pyydetty.
  Asia etenee omassa aikataulussaan. Kokouksessa käsitelty myös alueen valvontaan liittyviä asioita.

 e Kilpailutoimikunta Ei toimenpiteitä
 f Koulutus- ja nuorisotoimikunta -
 g Katsastustoimikunta  -
 h Venematkailutoimikunta Korppoon Verkanilta odotellaan vastausta taukopaikan järjestelyihin. Alustavasti varattu 30 venepaikkaa, koska uskotaan kohteen vetovoimaan.


- Tiedotusasiat, saapunut posti
Ei saapunutta postia. Vuoden suurimmat laskut ja lainanlyhennykset maksettu, rahaakin jäi tilille.
Tarkasteltiin myös hallien ja telakka-alueen vakuutuksia. Vakuutusehdot otettu syyniin hallituksessa, ensi kokouksessa jatketaan.
  
- Muut mahdolliset asiat

      Syntymäpäivä käytäntö

      Kommodori oli toimittanut tarkastettavaksi kolme ehdotusta, miten merkkipäiviä voidaan
      muistaa. Ehdotukseen otettiin mukaan myös poisnukkuneiden muistamiset.
 
      Kevätkokouksen kuulumiset – Martti, Markku

Kevätkokous meni erittäin sujuvasti ja kokouksen pöytäkirja on toimitettu sekä Faceen, että www-sivuille.
 

- Seuraavat kokoukset
       ma 8.5.2017 klo 18.30 alkaen M&V Software

- Kokouksen päättäminen 
Kokous päätettiin 19.30 

*************************************************************************************************************************************


RMVK:N HALLITUKSEN KOKOUS MAALISKUU 2017

  
Paikka:  Rauman meripelastusyhdistys tilat, Petäjäs
Aika: Maanantai 13.3.2017  klo 18.30

Paikalla Jani Konsi ( Pj ) , Jyrki Kartano, Raimo Virtanen, Jari Tommila, Harri Varho, Tomi Ojanen, Vesa Viirros , Martti Virtanen ja Markku Salminen ( siht. ). Poissa Markus Viitanen.

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus.

Puheenjohtaja avasi kokouksen

     
2. Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin
 
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Ennakkoon kukin lukenut. Ei kommentteja.
5. Halli 11 sopimus
Käsittelyn ajaksi jäävit henkilöt poistuivat kokoustiloista. Jäävit henkilöt: Jani Kon-si, Jyrki Kartano ja Martti Virtanen. Jari Tommila toimi pj:nä kohdan 5 käsittelyn aikana. Käsiteltiin päivitetty uusi sopimusmalli. Hallitus totesi uuden sopimusmallin hyväksi ja suosittelee edelleen esitettäväksi. Päätettiin ottaa uusittu sopimusmalli käyttöön halli 11 kohdalla.
6. Kaikkien telakka-alueen hallien sopimusmalli poislukien halli 11
Hallitus totesi uuden sopimusmallin hyväksi ja suosittelee edelleen esitettäväksi. Päätettiin ottaa uusittu sopimusmalli käyttöön kaikkien hallien poislukien halli 11 kohdalla.


7. Hallin 6 palo

Asia edelleen keskeneräinen ja voidaan vain odottaa.

8. Yhdistyksen sääntömuutos

Yhdistyksen säännöt osittain vanhentuneet ja kaipaavat päivittämistä. Hallituksen jäsenillä on ollut oikoluettavana muutosehdotus, joka käsiteltiin. Sääntöjen päivittämistä jatketaan ja muutosehdotukset suositellaan käsiteltäväksi syyskokouk-sessa.

   
9. Vuoden 2017 kevätkokouksen valmistelu

 Paikka ja aika (Siht.) Kokoustilat varattu ja paikkana OP.n kokoustilat 
 Lehti-ilmoitukset (Siht.) Hoidettu sääntöjen määräämässä ajassa ja tavalla.
 Kokouksen asialista (Eri listana, kommodori)

10. Toimikuntien tilannekatsaukset

7 a Huvitoimikunta

  Kokous pidetään maalis- huhtikuun aikana.

7 b Meriniemitoimikunta

  Meriniemessä katselmus, kun kausi alkaa. Kiuaskivien uusinta edessä.

7 c Vehaniemitoimikunta

Vehaniemitoimikunta kokoontui 24.2.2013 Cafe salissa. Paikalla Vesa Viirros ( Pj ) Jari Mikanmaa ( Vehaniemen isäntä ) Markku Salminen ja Olavi Matikka.Poissa Juha Kuusio ja Pasi Liukas.
Toimikunnan osalta asiat hyvin hoidossa. Pikkusaunan uusi piippu on jo valmiina ja varastoitu, samoin kahdet pelastautumistikkaat.
Tavoitteita : Pikkusaunan  katon aluskatteen ja paanukatteen uusinta. Lasten uima-rannan viimeisteleminen Isonsaunan rantaan. Mahdollisesti pieni kahluuallas grilli-katoksen läheisyyteen. Grillikatokseen suojalasitus ainakin rannan puolelle. Toimi-kunta esittää hallitukselle toimenpide- ja kustannusarvion.
Yksi peruskorjattu kiuas on varastoitu ja tarvittaessa käyttövalmiina.

 7 d Telakkatoimikunta  Ei raportoitavaa
 7 e Kilpailutoimikunta  Ei raportoitavaa

 7 f Koulutus- ja nuorisotoimikunta

LA. 18.3 Uimahallitapahtuma. Asiasta informoitu lehti-ilmoituksilla, facessa sekä www-sivuilla. Juniorileirin ajankohta elokuussa.

 7 g Katsastustoimikunta

Uusista katsastukseen liittyvistä säännöistä on informoitu venematkailuillassa ja säännöt tulevat myös www. sivuilla.


 7 h Venematkailutoimikunta

Taukopaikkatapahtuman ohjelman valmistelut ovat alkamassa. Venematkailuillassa 18 osallistujaa sekä neljä esitelmää.

11. Uudet jäsenet
  
 Ei uusia hakemuksia


12. Tiedotusasiat, saapunut posti

  Ei saapunutta postia
   
13. Muut mahdolliset asiat
 
14. Seuraavat kokoukset

   ma 10.4.2017 RMPY ja ma 8.5.2017 M&V  klo 18.30 alkaen
 
15. Kokouksen päättäminen

 Kokous päättyi 20.00   

 


Liitteet:
Kevätkokouksen asialista

RMVK esityslista kevätkokous 2017.pdf

 

*************************************************************************************************************************************

RMVK:n HALLITUKSEN KOKOUS HELMIKUU 2017

 

 

Paikka:        M&V Software, Pyynpäänkatu 17 B 

Aika:            Maanantai 13.2.2017klo 18.30 

Paikalla:     Jari Tommila, Rami Virtanen, Harri Varho, Markus Viitanen, Jyrki Kartano, Marti Virtanen, Markku Salminen (siht.), Jani Konsi (pj.) 

Poissa:          Vesa Viirros, Tomi Ojanen

  

ESITYSLISTA 

1. Kokouksen avaus 

2. Päätösvaltaisuus.

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen.

Esityslista hyväksyttiin.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Ennakkoon kukin lukenut.  Ei kommentteja

5. Vuosiohjelman, jäsen- ym. maksujen postitus

                      Sihteeri oli hoitanut postituksen viikolla 6.

6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen käsittely ja toimintakertomus

Kommodori esitteli tilinpäätöksen pääkohdat ja todettiin, että kaikilta osin tilinpää-  tös on valmis esitettäväksi kevätkokouksessa.

Hallitus käsittelee tilinpäätöksestä mm. kustannuspaikkajaon vielä seuraavassa kokouksessaan ennen kevätkokousta.

7. Toimikuntien tilannekatsaukset

7a Huvitoimikunta.                 

     Ei raportoitavaa

7b Meriniemitoimikunta.        

     Katselmus Meriniemessä heti, kun  veneellä pääsee.

7c Vehaniemitoimikunta       

     Kokous lähiaikoina.          

7d Telakkatoimikunta .

Viikolla 9 on kokous. Alustavasti keskustelua käyty kaupungin Savolaisen kanssa telakka-alueen aitaamisesta. Kaupunki on valmis aitaamaan RMVK.n ja kaupungin telakointialueen välin kaupungin kustannuksella. Tämä tapahtuisi syksyllä 2017. Sitä ennen RMVK.n toimesta aidataan hallin 11-ja palaneen hallin 6 välinen matka. Porttien paikat käsitellään telakkatoimikunnan kokouksessa.

RMVK.n telakalla-alueella on  tarpeetonta kerhoon kuulumattomien ajelua ja siitä syystä tehdään väliaikainen aita niillä materiaaleilla, joita kerholta löytyy. 27.2 alkaen klo 15.00 pidetään aitatalkoot. Talkoissa aidataan halli 10 ja halli 11 välinen alue. Yhteyshenkilönä Martti Virtanen.

                 7 e Kilpailutoimikunta            

                      Karttanavigointitehtäviä palautettu. Vielä ei tiedossa loppukilpailuun kutsuttuja ?

                Köydet irti tapahtumasta lipsahti RMVK vuosikalenteriin väärä vierailu paikka. Oikea vierailu paikka on Meriniemessä tänä vuonna. Tiedoitetaan jäsenistölle riittävästi tästä.

                 7 f Koulutus- ja nuorisotoimikunta              

                      Seuraava aktiviteetti on ”vesillä ympäri vuoden” uimahallissa.

                 7 g Katsastustoimikunta

Uutta materiaalia on tilattu ja sen saapumisen jälkeen toimikunnan palaveri. Uusista katsastus säännöistä informaatiota tulevassa venematkailu illassa.

                 7 h Venematkailutoimikunta

Taukopaikka päätetty ja siitä informoitu vuosiohjelmassa. Tarkemmat tiedot ennen tapahtumaa sekä Face.ssa, että www sivuilla. Maaliskuun venematkailuilta meripelastuksen tukikohdassa Petäjäksessä.

8. Uudet jäsenet

                      Voutilainen Keijo

9. Tiedotusasiat, rahatilanne, saapunut posti

Kaikille jäsenille on lähtenyt laskut viikolla.

10. Muut mahdolliset asiat

Halli 6 vuokramiesten kesken on pidetty palaveri, jossa kirjattu osapuolien näkemykset. Itse asia on viranomaisilla edelleen kesken ja ainoa mahdollisuus on edelleen olla odottavalla kannalla

Kaikkien hallien vuokrasopimuksista laadittu uusi luonnos, jota pääosin pidettiin hyvänä. Tarkennusta asianajajalta vielä muutamiin kohtiin. Uusittu vuokrasopimus päivittää tekstin tämän päivän tasolle sekä selkeyttää jäsenien asemaa erityisesti kuolinpesien osalta. Asia käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa maaliskuussa ja sen jälkeen esitetään yhteneväinen sopimusmalli kaikille hallien osakkaille.

Köydet irti tapahtuman osalta on ollut informaatiokatkosta RTV.n suuntaan.  Järjestelyjen osalta jatkossa parempaa yhteydenpitoa.

Käsiteltiin mahdollisuutta puolison mahdollisuudesta liittyä kerhon jäseneksi ilman liittymismaksua (eli samalla rahalla kuin perhekunnasta on puoliso jo aikanaan liittynyt). Maksamalla normaalin jokavuotisen jäsenmaksun (40€) on kerhon täysivaltainen jäsen (mm. äänioikeudella), mutta ilman liittymismaksua. Asiaan suhtautui koko hallitus myötämielisesti, puolisollekin äänioikeus oli erittäin kannatettava asia kaikkien mielestä. Kommodori työstää asiaa eteenpäin vietäväksi ja edelleen tulevan kevätkokouksen päätettäväksi.

11. Seuraavat kokoukset

13.3. Meripelastuksen tiloissa alkaen klo 18.30.

Maaliskuun kokoukseen valmistautumista

                      Kerhon kevätkokous 16.3.2017, OP tilat on varattu ja lehti-ilmoitus tehty.

                      Kommodorin toimintakertomus, hallitus kommentoi.

                      Kommodori hoitaa kokouksen esityslistan.

12. Kokouksen päättäminen

                      Päättyi n. 20.00   

 

 

13.02.2017

 

__________________________________                           ______________________________

 

Jani Konsi  Kommodori                                                         Markku Salminen  Sihteeri

 

*************************************************************************************************************************************

 

• Hallituksen kokous 9.1.2017

POIMINTOJA PÖYTÄKIRJASTA.

Vuonna 2017 pyritään samaan jäsenistöä aktiivisemmin toimintaan mukaan. Tämä tarkoittaa toimikuntien vahvempaa roolitusta.
Pyritään täsmentämään toimikuntien tehtävävastuita.
Toimikuntien jäseniä voi kuka tahansa kerhon jäsen vapaasti lähestyä kerhon asioilla.
Kukin toimikunnan jäsen vie entistä aktiivisemmin jäsentoiveita sekä jäsenviestejä toimikuntien kokouksiin käsiteltäväksi. Tällä pyritään parantamaan jäsenten mahdollisuutta vaikuttaa toimintaamme.
Kauden ensimmäisissä toimikuntakokouksissa on Kommodori mukana tavoitteena hyvä vuorovaikutus toimikuntien kanssa.

Tapahtumista laaditaan palautekyselyjä, sekä kehittämisehdotuksia. Tämä Facebookin kautta.

Meriniemeen sekä Vehaniemeen toimitetaan palautelaatikot. Palautelaatikkoihin voi jättää palautetta mistä tahansa asiasta, tulleet palautteet kerää saaritukikohdan toimikunnan puheenjohtaja tai joku kommodoreista.

Tällä toimintamallilla pyritään saamaan jäseniä entistä paremmin kerhon toimintaan mukaan. Jakamalla kehitysehdotuksen tai mielipiteen se on jo vaikuttamista ja siten mukanaoloa yhteisen kerhomme kehittämisessä! Myös enemmän läpinäkyvyyttä halutaan lisätä julkistamalla sekä hallituksen, että toimikuntien kokousmuistioita kerhon www-sivuilla sekä Facebookissa.

PÄIVITYKSIÄ

Sähkönkäytön ohjeisiin tehtiin lisäyksiä, koskien sähkölämmittimien käyttöä. Meriniemen laiturisähkötolppiin asennetaan vikavirtasuojat.
Ohjeet laitetaan sähkönkäyttökirjoihin.
Meriniemeen sekä Vehaniemeen toimitetaan kwh mittarit. 2 kpl kumpaankin. Mahdollisesta lisätarpeesta informoivat toimikuntien puheenjohtajat.

Hankinta- ja hyväksymissääntöjä joiltain osin päivitettiin. Pyritään entistä selkeämpään hankintojen kohdistamiskäytäntöön helpottamaan mm. kirjanpitoa.

KOTISIVUT

Kotisivujen julkaisujärjestelmä ja yleisilme tullaan uusimaan kuluvan vuoden aikana, ilme siten uudistuu ja päivitys on kätevämpää josta päivitysvastuussa olevat ilahtuvat (=toimikuntien pj:t + sihteeri + kommodori)

TOIMIKUNNAT

Talviaikana osalle toimikunnista ei ole juurikaan aktiviteetteja, mutta tässä niiden osalta, jotka näin talviaikaan toimivat

Huvitoimikunta
- Kerhomestarin selvitettävänä on sekä Teatteri, että siihen liittyvä ruokailu.
- Lisäksi ns. Panic Room / Pub kierros.
- Molemmat vielä kartoitusvaiheessa.

Meriniemitoimikunta
- Ei kerrottavaa

Vehaniemitoimikunta
- Toimikunta kokoontuu heti alkuvuonna ja siitä eteenpäin elokuussa tai tarvittaessa.

Telakkatoimikunta
- Kokoontuminen tammikuussa. Käsiteltävinä aiheina mm. alueen tuleva aitaaminen, mahdollisesti joitakin ohjesääntöjen päivityksiä. Näistä, sekä muista käsiteltävistä asioista toimikunta informoi hallitusta helmikuun kokouksessa jonka jälkeen jäsenistölle informaatio sekä www-sivujen, että Facen kautta.

Kilpailutoimikunta
- Karttanavigaatiotehtävistä osa palautettu käsittelyyn.

Koulutus- ja nuorisotoimikunta
- Uimahallitempauksen ajankohdaksi muutettu 18.3.2017.

Katsastustoimikunta
- Uudet katsastuspäivät kartoitettu siten, että sopivat katsastajien omiin vapaa-aikoihin työ-elämästä. Tiedoitus vuosiohjelmassa ja telakan, sekä koulurannan ilmoitustauluilla myös face ja www-sivut.

Venematkailutoimikunta.
- Kokous alkuvuonna jolloin kartoitetaan uusi taukopaikka, sekä Venematkailuillan paikka ja ohjelma.

Halliasiat
- Halli 6 palon jälkeiset asiat edelleen käsittelyssä. Tämän osalta asia on kestänyt viranomaisen puolesta luvattoman kauan, mutta joku ratkaisu on ilmeisesti tulossa lähiaikoina ? Muuta ei voida kuin odotella.
- Halli 11 osalta selvitystyö on tehty ja päätökset myös. Halli 11 menee samalla kaavalla kuin muutkin.

Rahatilanne
Hallipalosta johtuneista ylimääräisistä kuluista johtuen kerhon kassavarat ovat ehtyneet, mutta edelleen ollaan plussalla ja ottaen huomioon muutaman vuoden ajalta maksuliiken-ne historian, voidaan tässäkin tilanteessa päätellä kerhon talouden olevan vakaalla pohjal-la. Jäsenmaksut lähtevät helmikuussa, se helpottaa myös kassatilannetta kovin.

Raumalla 9.1.2017

RMVK hallitus

 

Powered by Seuramappi