Tapahtumakalenteri
24.11. Pikkujoulut

 ********************************************************** 

 

RMVK:n HALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA TOUKOKUU 2018

 

 

Paikka:        Rauman Meripelastusyhdistyksen asemapaikka

Aika:            Tiistai 8.5.2018  klo 17.30

 

 

ESITYSLISTA

 

1.     Kokouksen avaus.

Paikalla: Markus Viitanen, kokouksen puh. Joht.  Vesa Laakeristo, Martti Virtanen, Johanna Malmsten, sekä Sihteeri Markku Salminen.

Poissa: Jani Konsi, Harri Varho, Raimo Virtanen Vesa Viirros ja Tomi Ojanen.

     

2.     Päätösvaltaisuus

          Kokous todettiin päätösvaltaiseksi

 

3.     Esityslistan hyväksyminen

          Esityslista hyväksyttiin

 

      4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

                      Kukin lukenut ennakkoon, ei kommentoitavia asioita.

   

  1. Toimikuntien tilannekatsaukset

 

                      5 a Huvitoimikunta

                

Huvitoimikunta on pitänyt suunnittelukokouksensa ja laatinut kaikkiin kauden tapahtumiin tarkat ohjeistukset / ohjelmat. Ohjelmasta tullaan informoimaan kerhon valitsemilla infokanavilla kauden mittaan. Toimikunta on harkinnut jäsenmäärän lisäämistä, jolloin samoja henkilöitä ei aina kuormitettaisi tapahtumavastuilla, vaan niitä voitaisiin paremmin jakaa.

 

                      5 b Meriniemitoimikunta

 

Talkoot 26.5. alkaen klo 10.00. Talkooväelle tarjolla purtavaa sekä juotavaa. Sihteeri laittaa yhden lehti-ilmoituksen ja toimikunnan puh. joht. tiedotteet faceen ja www-sivuille.

 

                      5 c Vehaniemitoimikunta

 

                      Kausi aloitettu lipun nostolla. Paikalla 4 venekuntaa.

 

                      5 d Telakkatoimikunta

 

Telakalla on ollut hyvin aktiivista toimintaa. Osa veneistä on jo vesillä ja maissa olevia laitetaan kesäkuntoon hyvällä vauhdilla. Maanrakennustöitäkin on tehty. Halli 6 päädyn lohkareet on poistettu ja kaivanto täytetty.

 

Samalla telakan halli 6.n vieressä olevan kulkuportin ojan rumpuputkea jatkettu / kulun ajoleveyttä lisätty. Harkinnassa on vielä portin leventäminen.

Halli 6.n rakentaminen on käynnistynyt ja teräsrakenteilla saavutettu jo harjakorkeus.

 

                      5 e Kilpailutoimikunta

 

                      -

 

                      5 f Koulutus- ja nuorisotoimikunta

 

Toimikunta on pitänyt kokouksen, jossa yhtenä pääaiheena on ollut juniorileiri. Aikaisemmista vuosista poiketen tapahtumapäivä- ja paikka tulee olemaan Kuuskajaskari la. 30.6.2018 ja mahdollisesti yöpyminen Meriniemessä. Tapahtuman sisältö tarkentuu vielä ja siitä tullaan informoimaan sekä lehti-ilmoituksella, että myös face ja www-sivuilla. Viikolla 21 toimikunnalla seuraava kokous. Alkusyksystä optio mahdolliseen ”minileiriin” Meriniemessä.

 

                      5 g Katsastustoimikunta

 

                      Katsastukset aloitettu.

 

                      5 h Venematkailutoimikunta

 

Seuraava aktiviteetti on taukopaikka ns. pohjoinen Jurmo ja siitä toimikunta tulee antamaan tarkempaa informaatiota kerhon valitsemilla infokanavilla.

 

6. Uudet jäsenet

 

Mika Huhdanmäki varsinaiseksi jäseneksi ja poika Manu juniorijäseneksi. Hakemus hyväksyttiin. Suosittelijat Markku Salminen ja Lasse Salonen.

 

Lasse Helevirta varsinaiseksi jäseneksi. Suosittelijat Heikki Sutinen, sekä Jarno Helimo. Hakemus hyväksyttiin.

 

 

- Puolisojäsen asia

 

Kerhon uudet säännöt hyväksyvät myös puolisojäsenen liittymisen vuosijäseneksi ilman liittymismaksua silloin, kun puoliso on jo jäsen ja maksanut liittymismaksun.

Sirpa Salminen on hakenut vuosijäsenyyttä.

 

Hakemus hyväksyttiin, perustuen sekä Kelan - että verottajan laatimiin määritelmiin avio- / avoliitosta. Hallituksen mielestä ei ollut liittymiselle minkäänlaista estettä.

              

7. Tiedotusasiat, saapunut posti ( sihteeri )

 

Kaikki jäsenlaskutukset tehty heti vuosikokouksen jälkeen, sekä toimitettu jäsenistölle.  Kokonaisuutena laskutus on onnistunut, eikä reklamointeja ole tullut. Laskujen eräpäivään mennessä on tullut kiitettävästi suorituksia.    

 

8. Muut mahdolliset asiat

 

- Halli 11 kustannukset

 

Vuosikokouksessa päätetty halli 11 kustannuserot, verrattuna muiden hallien vastaaviin kuluihin jäi käsittelemättä, koska paikalla oli neljä hallituksen jäsentä, joista yksi oli jäävi.

Siirrettiin seuraavaan kokoukseen, koska asia ei ole nyt kiireellinen. Laskentapohjan valmistuttua sihteeri laskuttaa halli 11 osakkailta kustannuserot sovitun käytännön mukaan.

 

- Telakan vesi

 

Oman vesiliittymän hankkimiselle on perusteet. Petäjäksen telakalta saatava vesi ei välttämättä ole jatkossa käytössämme ? Tähän pitää varautua ennakkosuunnittelulla. Telakkamestari selvittää työmäärät sekä kustannukset.

 

                     

9. Seuraavat kokoukset

 

Kesäaikana ei pidetä kokouksia, mutta tarvittaessa saadaan melko nopeasti e-mail kokous- tai WhatsApp kysely jokaiselle hallituksen jäsenelle. Hallitus pystyy näin nopeisiinkin päätöksiin ja jos uusia jäsenhakemuksia kesäaikana tulee, saadaan nekin nopeasti käsiteltyä. Mahdolliset pankkisuoritukset sihteeri hoitaa ennakkoon ja mahdolliset akuutit asiat sitten tarvittaessa veneestä käsin.

 

                      Seuraava kokous on Meripelastusyhdistyksen tiloissa 4.9.2018 alkaen klo 17.00

 

 

 

     

10. Kokouksen päättäminen  

 

                      Kokous päätettiin klo 19.00

 

Raumalla  8.5.2018

 

 

 

___________________________________     _________________________________

 

 

Markus Viitanen puheenjohtaja                           Markku Salminen sihteeri.

 

 ********************************************************** 

RMVK:n HALLITUKSEN KOKOUS Huhtikuu 2018 - memo

 

 

Paikka:        M&V tmsto

Aika:            Maanantai 9.4.2018  klo 18.30

 

 

ESITYSLISTA

 

1.     Kokouksen avaus,

 

Paikalla puh. joht. Jani Konsi, Vesa Viirros, Vesa Laakeristo, Markus Viitanen, Raimo Virtanen, Martti Virtanen, Johanna Malmsten, Tomi Ojanen, sekä sihteeri Markku Salminen. Poissa olostaan oli ilmoittanut Harri Varho.

     

2.     Päätösvaltaisuus

 

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi

 

3.     Esityslistan hyväksyminen

 

Esityslista hyväksyttiin

 

4.     Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

 

Kukin oli tahollaan ennakkoon lukenut. Ei kommentteja

 

5.     SPV liittokokous 14.4

 

Hallituksen päätöksellä liittokokouksen edustajaksi valittiin Tuomo Orava, jolta oli ennakkona saatu suostumus. Tuomo Orava saa allekirjoitetun valtakirjan kokoukseen.

 

6.  Toimikuntien tilannekatsaukset

                 5 a Huvitoimikunta

-        Huvitoimikunnan uusi vetäjä ja uusi hallituksen jäsen Vesa Laakeristo mukana ensimmäistä kertaa hallituksen kokouksessa. Vesa konsultoi edeltäjänsä kanssa ottaakseen tehtävän haltuunsa.

                 5 b Meriniemitoimikunta

-        Talkoilla saatu saunapuut pinoon ja sepelikasa odottelee toimenpiteitä.

                 5 c Vehaniemitoimikunta

-        Kokous tullaan pitämään 13.4. Ennakkotietona, Jari Mikanmaa on tehnyt Vehaniemen grillikatokseen uudet pöydät.

 

 

 

                 5 d Telakkatoimikunta

-        Telakalla asiat etenevät systemaattisesti. Sammuttimille on sovittu ilmainen tarkastus, josta on informoitu www sivuilla, facessa, sekä raumalainen lehdessä. Aitausasiat ovat prosessissa ja etenevät !

                 5 e Kilpailutoimikunta

-        Ajankohdan huomioon ottaen ei toimintaa. Seppo Toivonen on käynyt navigaatiokisoissa Kouvolassa. Tuloksista myöhemmin.

                 5 f Koulutus- ja nuorisotoimikunta

-        Toimikunnan uusi vetäjä, sekä uusi hallituksen jäsen Johanna Malmsten paikalla. Junnuleirin valmistelut ovat alkaneet. Johannalle tulee tukea aikaisemmalta vetäjältä Tomi Ojaselta.

                 5 g Katsastustoimikunta

-        Toimikunnan vetäjä oli estynyt tulemaan kokoukseen, mutta kertoi viestissään kaiken olevan järjestyksessä.

                 5 h Venematkailutoimikunta

-        Kokous pidetty ja uusi taukopaikka on Bärndön Jurmo. Venematkailuillan ohjelmaa suunnitellaan ja tapahtuma on lähipäivinä. Ennakkoinformaatiota www, face ja lehti-ilmoitus.

 

  1. Uudet jäsenet

Jäsenhakemuksia on tullut yksi. Kai Lehtinen. Hakemus hyväksyttiin. 

 

  1. Tiedotusasiat, saapunut posti

Sihteerin katsaus. Liiton maksut maksettu, samoin kaikki vakuutusmaksut. Lainaa on lyhennetty 4000 € + korot. Kaikki laskut maksettu eikä erääntyneitä ole. Jäsenistölle laskut lähtevät viikon 15 lopulla. sihteeri laskutuksen, sekä postituksen. Tilillä pääsääntöisesti nyt vakuutusrahoja. Kassatilanne toiminnan osalta normaali. Vakuutusrahoja siirretään halli 6 rakennusporukalle saatujen toimenpidelaskujen mukaan. sihteeri pitää kirjaa.

                       

8. Muut mahdolliset asiat

      Syntymäpäivät, muistamiset

-        Muistamiskäytännön suunnittelevat Konsi ja Salminen

 

      Vuosikouksen kuulumiset

 

-        Vuosikokous meni siten, että käytännön asioissa päästiin hyvin eteenpäin. Hallitus tahollaan tekee esitystä halli 11 kuluista, verrattuna esim halli 10 kuluihin. Vakuutus, kiinteistövero jne. Erotus laskutetaan halli 11 osakkailta. Tämä on laskentavaiheessa ja asiaan palataan laskennan valmistuttua. Jatkossa kustannuksien hallinnasta päättää vuosikokous. Asian käsittelyn aikana jäävit Konsi ja M.Virtanen poistuivat kokoustiloista. Puhetta  johti Markus Viitanen

 

     

 

9. Seuraavat kokoukset

      Ehdotus ti 8.5.2017 klo 17.30 alkaen RMPY, Viitanen Markus

 

10. Kokouksen päättäminen 

 

                      Kokous päätettiin 20.00

 

 

 

 

Rauma   9.4.2018

 

________________________________       ___________________________________

 

Jani Konsi Puheenohtaja                                   Markku Salminen sihteeri   

 

********************************************************** 

RMVK ry.n hallituksen ylimääräinen kokous 26.3.2018 alkaen klo 18.30. Paikka M & V Softvaren toimisto.

Pöytäkirja

Paikalla: Puht. joht. Jani Konsi, sihteeri Markku Salminen, Johanna Malmsten, Vesa Viirros, Jyrki Kartano, Markus Viitanen ja Martti Virtanen.

Poissaolostaan olivat ilmoittaneet Raimo Virtanen,  Harri Varho, sekä Tomi Ojanen.

Ensimmäisenä käsittelyaiheena oli halli 6.n rakennusprojekti ja sen nykytilanne. Puheenjohtaja luki halli 6.n osalta Jukka Selänteen laatiman selvityksen. ( liite 1 ) Selvitettäväksi asiakaksi jäi vielä maapohjan korottaminen suunnitellusta 100 mm.stä ehkä 200 mm.iin ? Tämä vaatii myös selvittämistä koko telakka-alueen maapohjan kallistuksien muuttamisista, tai oikaisuista. Vesa Viirros hoitelee tätä selvitystyötä.

Luettiin halliryhmän ja RMVK.n allekirjoitettu sopimus, jonka perusteella vakuutusyhtiöltä saatuja korvauksia aletaan tilittää hallin rakennusosakkaille.  Kokonais korvaussumma halliryhmälle on 72.000,00 € .Sihteeri pitää kirjaa maksetuista summista ja niiden kohdistamisista.  Halliryhmä laskuttaa aina projektin kerrallaan ja näin syntyy myös maksuohjelmaan polku josta näkee projektin edistymisen. Sihteeri ilmoittaa ryhmälle, milloin korvaus summan saldo lähestyy nollaa. Tämän jälkeen voidaan käyttää  korkorahoja, joiden osalta vielä käydään neuvotteluja vakuutusyhtiön kanssa. Suurin osa koroista saatu, mutta ei laskennallista täyttä määrää.

 

 

Toisena käsittelyaiheena oli toiminnantarkastajiaen raportti ( liite 2 ) jossa kyseenalaistettiin halli 11 vuokrasopimus, sekä vuokravapaa-ajan jälkeinen maksuperuste, joka on perustunut isompaan pinta-alaan kertoimella 1,5.

Asiaa on aikanaan käsitelty syyskokouksessa 2016, jonka asiaa koskeva pöytäkirjan liite 3 on tämän pöytäkirjan liitteenä (numerolla 3.)

Käsiteltiin edelleen toiminnantarkastajien raporttia.

Kohta 1.1. Ei todettu sopimusvirheitä.

Kohta 1.2 Kohta muuten ok, verrattuna aikaisempaan käytäntöön, mutta olisi voinut viedä myös vuosikokoukseen. Halli 11 osakkaat neuvottelevat keskenään ja sen jälkeen hallitus mahdollisesti tekee ehdotuksen vuosikokoukselle ?

Itse sopimuksen sisältöä ei tarvitse muuttaa.

 

Viimeisenä asiana päätettiin tilittää vakuutusyhtiön RMVK.n tilille maksama summa 2.241,13 € sen kohteelle, eli halli 11 työryhmälle.

Mainittu 12.3.2018 kokouspöytäkirjassa kohdassa 5b.

Kokous päätettiin 20.20.

 

Raumalla 26.3.2018

**********************************************************  

 

RMVK:n HALLITUKSEN KOKOUS maaliskuu 2018

 

 

Paikka:        RPS paviljonki, Kuuskari

Aika:            Maanantai 12.3.2018  klo 18.30

 

Pöytäkirja

 

1.     Kokouksen avaus.

 

Kokous aloitettiin klo 18.35. Paikalla puh. joht. Vesa Viirros, Markus Viitanen, Raimo Virtanen, Martti Virtanen, Harri Varho, Tomi Ojanen, Jyrki Kartano, sekä Markku Salminen joka toimi sihteerinä. Poissa Kommodori Jani Konsi. Ennakkoon ilmoittanut olevansa työmatkalla

     

2.     Päätösvaltaisuus

 

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi

 

3.     Esityslistan hyväksyminen

 

Hyväksyttiin esityslista. Sihteerin ehdotuksesta kohtaan 9 / muut asiat lisättiin jäsenyyden vaihto / Malmstenit.  Liite 1

 

4.     Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

 

Kukin tahollaan ennakkoon lukenut. Ei huomautuksia tai kommentteja.

 

  1. Vuoden 2018 kevätkokouksen valmistelu

 

 

a)     Toimintakertomus (kommodori laatii)

 

b) tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien tarkastuskertomus edelliseltä vuodelta

     Toiminnantarkastajien kertomusta ei ollut vielä saatavilla. Tilinpäätös todettiin oikein laadituksi. Kukin hallituksen jäsen oli saanut tiedot ennakkoon tutustumista varten e-mailina. Ehdotettiin poistojen mahdollista pienentämistä tulevina tilikausina tappion pienentämiseksi. Lisätään kirjanpitoon siirtosaamiseksi hallipalon korvaus, sekä korkokorvaus. Tilillä on lisäksi korvaus summa 2.241,13 € ( 26.2.2018 ) joka on halli 11 osakkaiden henkilökohtaista omaisuutta joka tuhoutui halli 6 palossa. Palaneen hallin ulkopuolella oli halli 11 osakkaiden rakennustarvikkeita, työkaluja yms, jotka tuhoutuivat palossa.

 Tuhoutuneesta omaisuudesta oli vakuutusyhtiölle laadittu lista, mutta summa oli maksettu kerhon tilille. Liite 2.

Halli 11 laatii summasta siirtopyynnön hallitukselle, sekä ilmoittaa tilin, minne maksetaan.

c) Vuosivoiton käyttäminen. Vuosivoitto/tappio taloussuunnitelman (budjetti) mukaisesti

Kaudelta 2017 ehdotetaan kirjattavaksi tappio tilille.                   

d) Kerhon edustajat liittokokoukseen – pyydetään hallitukselle lupa päättää

e) Perittävät maksut ( Pidetään samalla tasolla, kuin 2018 ) Liite 3.

f) Budjetti ( Ei muutosehdotuksia ) Kukin tutustunut tahollaan ennalta saamansa e-mail koosteen perusteella. 

g) Henkilövalinnat ( Toimihenkilötaulukossa Liite 4 Toiminnantarkastajaksi Juha K Karin tilalle Pauli Aaltonen.  Asian käsittely  kohdassa 9. Liitteet 5 ja 6 

h) muut asiat – hallisopimus 

Hallitus pysyy päätöksensä takana, koskien uusinta hallisopimusta, joka esiteltiin jäsenistölle telakkakokouksessa 26.1.2018 ja joka on laitettu tutustumista varten sekä Faceen, että kerhon www.sivuille. Juha K Karin kysymystä hallisopimusasian esille ottamiseksi vuosikokouksessa ei nähty aiheelliseksi. Liite 6 ja 7

Asiasta voidaan tarvittaessa keskustella virallisen kokousohjelman jälkeen.

                      Paikka ja aika (Siht.)

Paikaksi varattu OP.n kerhohuone, Nortamonkatu 16, 2 kerros. Ajankohta 28.3.2018 alkaen 18.30. Tilaisuuden alkuun on varattu 15 min OP.n tiedotteille.                     

 

                      Lehti-ilmoitukset (Siht.)

Ilmoitukset ovat sääntöjen 13 § mukaan Länsi-Suomi lehdessä 13.3 ja 16.3.2018 sekä  lisäksi raumalainen lehdessä 17.3 ja kerhon www-sekä face sivuilla. 

                      Kokouksen muistilista (Eri listana, kommodori)

6. Toimikuntien tilannekatsaukset

 

                 7 a Huvitoimikunta

-        Ei kommentteja

                 7 b Meriniemitoimikunta

-        Meriniemi klapit ja sora talkoot

Meriniemitoimikunta on pitänyt kokouksensa, jossa sovittu kauden toimenpiteistä, joita on jo osa toteutettu. Meriniemeen on hyvästä jäätilanteesta johtuen saatu toimitettua 12 tn sepeliä, sekä saunapuita sen verran, että pitäisi riittää kolmeksi vuodeksi ? Talkoissa mukana 12 hlö, sekä pieni kaivinkone.

 Laskuja toimenpiteistä tulossa seuraavasti: 

-        Sepeli 170,00 €

-        Kaivinkoneen kustannus 40,00 €

-        Polttoaineet 40,00 €

-        Polttopuut 1000,00 €  

 

Vuosiohjelmaan ehdotetaan uudeksi talkoopäiväksi Meriniemeen  26.5.2018 josta myöhemmin tarkempaa tietoa. Soppatarjoilu. 

                 7 c Vehaniemitoimikunta

                 Toimikunnan kokous pidetään maalis- huhtikuun vaihteessa.

                 7 d Telakkatoimikunta

-        Hallikokous

Hallikokous on pidetty 26.2.2018 telakalla ja paikalla oli n. 25 osallistujaa. Kokouksesta on tarkempi sihteerin memo Liite 8 

-        Hallisopimus

Käsitelty hallituksessa kohdassa 5h. 

-        Jälkikustannuslaskelma

Kustannukset perustuvat budjettiin, joka taas perustuu seurantaan pitkällä aikavälillä. Toiminnantarkastajien pyytämä kustannusvastaavuuslaskenta on hyvä ja suuntaa antava, mutta lyhyestä valmistautumisajasta johtuen tuskin valmistuu vuosikokoukseen mennessä, koska toimikunnan jäsenten päivittäinen työelämä vie väistämättömästi ison osan ajankäytöstä. Budjetin raamit pitäisi olla riittävä peruste kustannusjakoon. 

                 7 e Kilpailutoimikunta

Toimikunta on palaverin pitänyt RTV.n kanssa, jossa käsitelty suunnitteluun liitty-   viä parannusehdotuksia. Osallistumisaktiviteettiä pyritään lisäämään.                

 

                 7 f Koulutus- ja nuorisotoimikunta

Nuorisotoimikunnan osalta ei kerrottavaa, mutta koulutuksen osalta Vesa Viirros on käynyt liiton turvallisuuskurssilla, jonka antia pyritään hyödyntämään. Tätä ideoidaan ja asiasta myöhemmin lisää. 

                 7 g Katsastustoimikunta

                 Aikaisempien vuosien malliin. Katsastusmateriaalit tilataan.

                 7 h Venematkailutoimikunta

Toimikunta pitää kokouksensa lähiaikoina. Tavoitteena taukopaikan määrittäminen  ohjelmineen. Venematkailuilta harkinnassa.

  1. Uudet jäsenet

Ei uusia hakemuksia

  1. Tiedotusasiat, saapunut posti

Ei saapunutta postia.  Pankkisaldo 12.3 oli 98.975,15 €, eli pääosin halli 6 vakuutuskorvausrahoja..

Summasta maksetaan halli 6 perustettavalle tilille ennalta sovittu summa. Summan tilityspäivä ja käytäntö sovitaan yhteisesti.

Erääntyviä laskuja:

-        Lähitapiola, kerhon kaikki vakuutukset yht. 2.210,00 €. Eräpäivä 2.4.2018

-        Lähitapiola. Halli 11 vakuutuserä 195,50 €. Eräpäivä 2.4.2018

-        SPV ry. Liittomaksu 3.615,00 €. Uudeksi eräpäiväksi sovittu 30.4.2018.

-        Lännen omavoima. Telakka 131.28 € , Vehaniemi 34.92 € ja Laakko 27.73 €. Yhteensä 193.93 € ja eräpäivä 23.3.2018

-        Oma vero ( RMVK: ) Kirjanpitäjän ennakkolaskelma 210,00 € eräp. 12.3.2018.  Maksettu.

-        Sihteeri käynnistää jäsenistölle laskutustoimenpiteet välittömästi vuosikokouksen jälkeen. Vuosiohjelmasta on ennakkotiedot annettu painotoimenpiteitä varten, jolloin tehdään vain mahdolliset muutokset ja nopeutetaan painatusaikataulua. ( n. 1 viikko )                                           

 

8.     Muut mahdolliset asiat 

- Toiminnantarkastus

Toiminnantarkastus edelleen tarkastajien reklamoinnista johtuen kesken. Pyritään toimittamaan heidän pyytämänsä materiaali mahdollisimman pian. 

Samalla hallitus päätti Juha K Karin / Tuomo Oravan pyynnöstä ottaa Juha K Karin tilalle toiminnantarkastajaksi Pauli Aaltosen jonka toimiaika alkaa välittömästi 12.3.2018 eteenpäin. ) Liitteet 5 ja 6. Mainittu myös kohdassa 5g. 

- Juha K Karin ehdotus vuosikokoukseen

Mainittu myös kohdassa 5h. Hallitus ei nähnyt aiheelliseksi pyörtää tekemäänsä päätöstä uudesta hallisopimuksesta eikä laittaa asiaa vuosikokouksen esityslistaan. 

-        Sammutttimien katsastus.

Lähitapiola on luvannut tehdä RMVK.lle ilmaiset sammutintarkastukset ennalta sovittuna ajankohtana.

-        Jäsenyyden vaihto 

Hallitus esitti jäsenyyden vaihtoa saadakseen varsinaiseksi jäseneksi Johanna Malmstenin, jonka tehtäviin tulee kuulumaan koulutus- ja nuorisotoimikunta. Suostumus on saatu ja hyväksytty. Liite 1 

10. Seuraavat kokoukset                 

 

Ehdotus 26.3.2018 ylimääräinen hallituksen kokous vetäjänä Jani Konsi. Paikka M&V tmsto. Hyväksytty ja kokoontuminen 18.30

                      28.3.2018  Vuosikokous OP Rauma, vetäjänä Jani Konsi.

                      9.4.2018 hallituksen kokous vetäjänä Jani Konsi. Paikka M&V tmsto. Aloitus 18.30

7.5 Vetäjänä Viirros. Aloitus 18.30 . Paikka vielä auki, mutta seuraavassa kokouksessa päätetään. 

11. Kokouksen päättäminen    

                      Kokous päätettiin klo 20.20.

Raumalla 12.2.2018

 

 

______________________________________      _____________________________________

 

Vesa Viirros Puheenjohtaja                                        Markku Salminen Sihteeri 

 

***********************************************

 

RMVK:N HALLITUKSEN KOKOUSMEMO HELMIKUU 2018

 

Paikka:M&V Software, Pyynpäänkatu 17 B

Aika:Maanantai 12.2.2018 klo 18.30

 

1.Kokouksen avaus, todetaan läsnäolijat. 

Puheenjohtaja Jani Konsi avasi kokouksen 18.30. 

Paikalla: Jani Konsi, Harri Varho, Markus Viitanen, Tomi Ojanen, Raimo Virtanen, Mart-ti Virtanen, Jyrki Kartano, Vesa Viirros ja Markku Salminen. Kutsuttuna mukana Johanna Malmsten.

2.Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi

3.Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin.

4.Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Jokainen tahollaan ennakkoon lukenut. Ei kommentteja.

5. Toimikuntien tilannekatsaukset

8 a HuvitoimikuntaEi kommentteja

8 b MeriniemitoimikuntaEi kommentteja

8 c VehaniemitoimikuntaEi kommentteja. Kokous maaliskuussa.

8 d Telakkatoimikunta

- Kaikkien hallien vuokrasopimusten päivitys uudelle pohjalle

 Toimintamallia työstetään ja pyrkimys saada kaikilta uusi sopimus ennen kesäkautta.

Sopimuksen päivitys vapaaehtoinen. Suositellaan kaikille.

- Telakan ohjesäännön päivitys

Ohjesäännön päivityksestä yhteydenpito Markus Viitanen / Jari Suominen. Päivitys laitetaan kerhon www-sivuille

- Korvausperiaatteet 

Ei käsittelyä

-Investoinnit

Syyskokouksessa päätettiin telakkamaksujen korottamisista ja maksuista pyritään ns. ” korvamerkitsemään” toistaiseksi määrittelemätön summa telakan investointeihin. Yhtenä harkinnassa olevana mm. oma vesijohto telakan eri pisteisiin, sekä kulku telakalle joka tarkoittaisi kulkua palaneen halli 6 länsipuolelta ? Tämä vaatii uutta siltarumpua. 

Telakalla pidetään ns. yleinen kokous koskien kehittämistä sekä muita esille tulevia asioita 26.2.2018. Kokous aloitetaan 17.30 ellei toisin ilmoiteta.

-Telakan yleistilanne

Kokonaisuutena kohtuullinen. Uusi telakkamestari on ottanut ohjat käsiinsä.

-Kommodori, telakkatoimikunnan puh. joht, sekä telakkamestari pitävät palaverin alkukeväällä ym. telakan asioista Palaveri pidetty 17.1.2018

8 e Kilpailutoimikunta

Maaliskuussa pidetään palaveri RTV.n kanssa, koskien tulevan kesän Köydet irti tapahtumaa. Talven karttanavigointikisaan on osallistunut RMVK.lta neljä.

8 f Koulutus- ja nuorisotoimikunta

Yhteinen perhetapahtuma RPS.n kanssa 11.2.2018. Kuuskarissa n. 15 henkilöä RMVK.sta ja kokonais osallistujamäärä n. 100 henkilöä.

8 g Katsastustoimikunta

Liitolta tilataan uutta veneturvallisuus opasta 100 kpl. Hinta 1,50 € / kpl. Jaetaan katsastettuihin veneisiin.

8 h Venematkailutoimikunta

H:gin venenäyttelyn bussimatkalla 11.2.2018 oli 16 RMVK.n sekä 26 RPS.n .jäsentä.  Matkalla RMVK.n jäsenten toimesta (kiitos Salminen Petri sekä Salla Mika!) arpajaiset josta RMVK.n juniori- ja koulutustoimikunta sai käyttörahaa 154 €. Raha annetaan toimikunnan käyttöön.

6. Halli 6 tilanne

-Vakuutuskorvaus

Vakuutusyhtiö on maksanut kerhon tilille 18.1.2018 korvausta 85.800,72 €

- Korot

Laaditun valituksen perusteella vakuutusyhtiö on maksanut 12.2.2018 kerhon tilille korkoja 8.825,56 €

Korko ei ole riittävä ja kerhon yhteistyöjuristi laatii vaatimukset todellisesta korko-määrästä.

- Halli6 ja RMVK yhteinen palaveri

Halli 6 ja RMVK palaverista 17.1.2018 ei ollut pöytäkirjaa saatavilla, mutta hallituksen kokouksessa 12.2.2018 asiaa käsiteltiin ja sovittiin, että ennalta sovittu korvaus summa, lisättynä korkosuorituksilla, tilitetään hallitoimikunnan tilille yhteisesti sovittuna ajankohtana. Mandaatin ison summan siirtämiselle antaa hallitus ja pankkiin riittää toimenpidettä varten ote kokouspöytäkirjasta, ellei toisin seuraavassa kokouksessa sovita. Siirrettävistä summista tehdään yksilöity määritys seuraavassa / seuraavissa kokouksissa.

- Jatko

Edetään hyvässä ymmärryksessä asiapohjalta.

7. Uudet jäsenet

- Sihteerin raportti

Ei uusia jäsenhakemuksia

8. Tiedotusasiat, rahatilanne, saapunut posti

Katsastusasioihin liittyvää uutta turvaopasinformaatiota on sihteerille toimitettu e-mailina. Info jaettu Harri Varholle, joka infon perusteella on päätynyt tilaaman uu-sia oppaita. Ks. Katsastustoimikunnan info.

- Sihteerin raportti

Kerhon kassatilanne budjetin mukainen. Rahaa tilille on tullut alkuvuonna hallien sähkölaskutuksista n +/- 1000 €. Telakan avainpanttikassasta saadaan tilille n. 5-600 €.

Vakuutusrahoista jää kerholle n. 4000-5000€ eli jo menneet kulut. Edelleen mahdollisiin tuleviin kuluihin on varaus. ( tarkemmat laskelmat ovat tiedossa ) eli palo-siivouskulut, sekä uuden halli 6 mahdolliset pohjatyöt.

9. Muut mahdolliset asiat

 

 

10. Seuraavat kokoukset

 

12.3.2018 hallituksen kokous vetäjänä Vesa Viirros. Paikka RPS Kuuskari.

28.3.2018  Vuosikokous OP Rauma, vetäjänä Jani Konsi.

9.4.2018 hallituksen kokous vetäjänä Jani Konsi. Paikka M&V tmsto.

7.5 Vetäjänä Viirros.

Maaliskuun kokoukseen valmistautumista

Vuosiohjelman, jäsen- ym. maksujen postitus huhtikuussa?

-Sihteerillä kaikki valmiudet

Vuoden 2017 tilinpäätöksen käsittely ja toimintakertomus 

-Kommodori toimittaa toiminnan tarkastajille.

Kommodori toimintakertomus,hallitus kommentoi

-Odotellaan

Kerhon vuosikokous 28.3.2017, OP tilat?

-Tilat varattu

Sihteeri hoitaa lehti-ilmoituksen.

-Asia hoidossa

Kommodori hoitaa kokouksen esityslistan.

 

12. Kokouksen päättäminen   

 

Kokous päätettiin klo    19.40

 

 ***************************************************************

RMVK:n HALLITUKSEN KOKOUS TAMMIkuu 2018

 

Paikka:        M&V Software, Pyynpäänkatu 17 B

 

Aika:            Maanantai 15.1.2018 klo 18.30

 

ESITYSLISTA

 

1.     Kokouksen avaus.

 

Kommodori Jani Konsi avasi kokouksen klo 18.35  ja paikalla seuraavat hallituksen jäsenet:

 

Ulkomaanmatkan takia poissa olonsa olivat ilmoittaneet Harri Varho sekä Raimo Virtanen. Poissa myös Markus Viitanen.

 

Paikalla Pj. Jani Konsi, Sihteeri Markku Salminen sekä jäsenet Martti Virtanen, Vesa Viirros, Jyrki Kartano sekä Tomi Ojanen

 

2.     Päätösvaltaisuus

 

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi

 

3.     Esityslistan hyväksyminen

 

Hyväksyttiin esityslista

 

4.     Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

 

Kukin tarkastanut ennakkoon tahollaan, Ei huomautettavaa.

 

5.     Hallituksen järjestäytyminen eli toimikuntien puheenjohtajat

 

Hallituksen jäsenet jatkavat aikaisemman käytännön mukaan toimikuntien puheenjohtajina. Ainoa muutos Koulutus- ja nuorisotoimikunta, jonka puheenjohtajaksi nimettiin Markku Salminen.

 

6. Vuodenvaihdepäivityksiä

 

                      6 a Vuosiohjelman laatiminen

 

-        Vuosiohjelma pääpiirteissään valmis. Muutamia täsmennöksiä. Sihteeri päivittää ja toimittaa hallituksen jäsenille oikoluettavaksi ennen painatusta.

 

                      6 b Sähkönkäytön ohje

 

-        Ohjeistus ajan tasalla. sihteeri laatii vertailun tukikohtien sähkölaskutuksista ja sähköistä perittävistä maksuista.

 

                      6 c Hankinta- ja hyväksymissäännöt

 

                      - Säännöt ajan tasalla

 

7. Kotisivujen päivitys

 

                      7 a Sisältö

 

-        Toistaiseksi aikaisempien ohjeiden mukaan ja uudet ohjeet, kun sivuja aletaan uudistamaan.

 

                      7 b Päivityspolitiikkaa

 

-        Hallituksen jäsenet ja toimikuntien puheenjohtajat hoitavat osuutensa ajankohtaisista toimenpiteistä.

 

8. Toimikuntien tilannekatsaukset

 

8 a Huvitoimikunta

 

-        Teatteri + ruokailu / ?

 

-        Ei kommentteja. selvitellään yhteistä teatterireissua.

 

8 b Meriniemitoimikunta

 

-        Paikalla käyty tammikuussa. Kaikki ok.

 

8 c Vehaniemitoimikunta       

 

-        Kokous pidetään keväällä.

 

                 8 d Telakkatoimikunta

 

-        Telakan ohjesäännön päivitys

 

-        Korvausperiaatteet

 

-        Investoinnit

 

-        Telakan yleistilanne

 

-        Kommodori, telakkatoimikunnan puh. joht, sekä telakkamestari pitävät palaverin alkukeväällä ym. telakan asioista.

 

                 8 e Kilpailutoimikunta

 

                  -

 

                 8 f Koulutus- ja nuorisotoimikunta

 

-        Valittiin puh. johtajaksi Markku Salminen,.

 

                 8 g Katsastustoimikunta

 

                 -

 

                 8 h Venematkailutoimikunta

 

-        Kokous alkukeväästä

 

 

9. Uudet jäsenet

 

- Ei uusia jäsenhakemuksia

 

 

 

10. Tiedotusasiat, rahatilanne, saapunut posti

 

- Erohakemuksensa oli jättänyt Juha Matikka. Hyväksyttiin.

 

Rahasaldo 15.1.2018    3.619,44 €. Kaikki laskut maksettu saldopäivään asti

 

                       

 

11. Vuosiohjelman mainostajat

 

                      - Lämpö-Kartano

 

                      - Petäjäksen Telakka

 

                      - Remontti ja Maalausliike Alen             

 

 

 

12. Muut mahdolliset asiat

 

                      - Halli 6 tulipalo tilanne, vakuutuskorvaukset

 

- 8.1.2018 vakuutusyhtiölle on lähetetty kirje, jossa pyydetään välitöntä maksua   korkoineen.

 

- Syntymäpäivämuistamiset

 

- Sihteerin laatiman listan mukaan jaetaan hallituksen kesken työnjako, muistamisia koskien. Sihteeri päivittää listan ja jakaa hallitukselle kommentoitavaksi.

 

13. Seuraavat kokoukset

 

Kuukauden toinen maanantai.

 

12.2 , 12.3 (Vetäjänä Viirros ) 9.4 ja 7.5 ( Vetäjänä Viirros )

 

Paikkana M&V Software Oy toimisto tai muualla. 12.3 kokouspaikkana Kuuskari. 

 

Helmikuun kokoukseen valmistautumista

 

-        Vuosiohjelma painettuna

 

-        Laskut

 

-        Kommodorin kirje --

 

-        Kirjekuoret

 

-        Tilinpäätös allekirjoitettavaksi  

 

-        Ylläolevien asioiden kanssa edetään aikataulussa.            

 

14. Kokouksen päättäminen    

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.10.

 

 

***************************************************

 

 

YLIMÄÄRÄINEN KERHOKOKOUS 7.12.2017 OP-RAUMA

 

 

 

PÖYTÄKIRJA

 

1.     Kokouksen avaus klo 18.30.

 

Kommodori Jani Konsi avasi kokouksen.

 

2.     Valitaan kokoukselle puheenjohtaja

 

Ehdotetttiin Jani Konsi ja Valittiin Jani Konsi

 

3.     Valitaan kokoukselle sihteeri

 

Ehdotettiin Markku Salminen ja valittiin Markku Salminen

 

4.     Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

 

Ilmoitus kokouksesta on ollut kerhon sääntöjen mukaisesti lehdessä 17.11.2017. Kokouksessa 24 osallistujaa.

 

5.     Kokouksen esityslistan hyväksyminen

 

Esityslista hyväksyttiin.

 

6.     Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa

 

Ehdotettiin Jari Suominen ja Juha Värre, jotka myös valittiin.

 

7.     Sääntömuutos

 

Sääntömuutosehdotus luettiin läpi kohta kohdalta ja jokaiseen pykälään kysyttiin kommentteja. Keskustelu oli vilkasta ja monitahoista.

 

Suoritettiin äänestys umpilipuin.

 

Sääntöuudistus sai kyllä ääniä 20 , ei ääniä 3 ja tyhjää äänesti 1.

 

87 % äänistä oli kyllä ääniä, joilla sääntömuutos ehdotus tuli hyväksytyksi.

 

8.     Kokouksen päättäminen

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.35

 

 

 

_________________________                ______________________

 

Jani Konsi puheenjohtaja                                      Markku Salminen sihteeri

 

 

 

_________________________                ______________________

 

Jari Suominen                                                         Juha Värre

 

Pöytäkirjan tarkastaja ja ääntenlaskija      Pöytäkirjan tarkastaja ja äänten    

 

                                                                   laskija.

 

*****************************************************

 

RMVK:N HALLITUKSEN KOKOUS MEMO JOULUKUU 2017

Paikka:  Lämpökartano Oy.
Aika: Maanantai 4.12.2017 klo 18.30. Aloitus 18.45.

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus.
Paikalla: Puh.Joht. Jyrki Kartano. Siht.Markku Salminen.  Markus Viitanen, Vesa Viirros, Jari Tommila, Raimo Virtanen ja Martti Virtanen.
Ennalta poissaolonsa ilmoittivat Harri Varho, sekä Tomi Ojanen. Osa-aikaisen poissaolonsa ilmoitti Jani Konsi.
2. Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Pöytäkirjan jokainen lukenut ennakkoon tahollaan. Ei kommentteja.   
5. Joulukorttien kirjoitus
Ehdotettiin muutosta käytäntöön. Kortit allekirjoittaa hallituksen puolesta Kommodori.
Joulukorttikuva valitaan Salmisen ja Konsin toimittamista kuvaehdotuksista Konsi suorittaa valinnan.

6. Halli 6 tulipalo – oikeudenkäynti 13.12.2017
Asian käsittely on oikeudessa 13.12.2017.
Käsittelyyn osallistuu Kommodori. 
7. Toimikuntien tilannekatsaukset
7 a Huvitoimikunta
- Pikkujoulujuhlat pidetty.
7 b Meriniemitoimikunta
- Meriniemi talvikunnossa. sähkönkäyttökirjat toimitettu sihteerille.
7 c Vehaniemitoimikunta 
- Vehaniemi talvikunnossa. Sähkönkäyttökirjat toimitettu sihteerille. 
 7 d Telakkatoimikunta
- Telakan osalta venepaikkakartat ja hallien sähkölukemat yms. toimitettu sihteerille 2018 laskutuksia varten. seuraava tärkeä tehtävä on tehdä kartta sähkön maakaapelien sijainneista. Suunnittelu 2018.
 7 e Kilpailutoimikunta
- Merikarttanavigoinnin karsintaan on saapunut osallistumiskutsu. Kutsu laitetaan kerhon www.sivuille.
 7 f Koulutus- ja nuorisotoimikunta
- ei raportoitavaa
 7 g Katsastustoimikunta
- ei raportoitavaa
 7 h Venematkailutoimikunta
- Venematkailuillan, sekä taukopaikan suunnittelu aloitetaan toimikunnan kokouksella heti alkuvuonna.

8. Uudet jäsenet

Uusia jäsenhakemuksia ei ollut.

9. Tiedotusasiat, rahatilanne, saapunut posti
Ei saapunutta postia. Rahatilanne vuodenaikaan nähden tyydyttävä.
  
10. Muut mahdolliset asiat
Syyskokouksen katsaus 
- Syyskokous meni hyvin. Osallistujilta asiallisia kommentteja. Uusi sääntöehdotus hyväksyttiin äänillä kyllä 16 ja ei 2.
Käsittely siirtyi seuraavaan ylimääräiseen kokoukseen, jonka ainoana aiheena on sääntöuudistus.

Mandaatti lainan ylimääräiseen lyhennykseen mahdollisuuksien mukaan.
Hallitus antoi kommodorin ja sihteerin päätettäväksi lainan ylimääräisen lyhennyksen,
mikäli kassavaranto antaa siihen mahdollisuuden. Tämän asian tarkastelu tulee perustumaan tammikuun 2018 tilisaldoon.

11. Seuraavat kokoukset ?
7.12.2017 ylimääräinen vuosikokous OP kokoushuoneessa.
Vuoden 2018 kokoukset
Seuraava kokous on 15.1.2018. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.
12. Kokouksen päättäminen   

Kokous päätettiin klo 20.10.

 

____________________________                             _____________________________
Jyrki Kartano puheenjohtaja                                             Markku Salminen sihteeri.

 

 

 

***************************************

 

 

SYYSKOKOUS 9.11.2017 PÖYTÄKIRJA

 

 

 

ESITYSLISTA

    

1.    Kokouksen avaus

Kommodori Jani Konsi avasi kokouksen 18.30.

 

2.    Valitaan kokoukselle puheenjohtaja

 Jani Konsi 

 

3.    Valitaan kokoukselle sihteeri

Markku Salminen

 

4.    Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouksen lehti-ilmoitus oli toteutettu sääntöjen mukaan joten kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Paikalla 18 RMVK.n jäsentä.

 

5.    Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Puheenjohtaja esitteli esityslistan joka hyväksyttiin.

 

6.    Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi äänten laskijaa

Juha Värre, ja Jari Suominen. Molemmat toimivat sekä pöytäkirjan tarkastajina, että äänten laskijoina.

 

7.    Käsitellään toimintasuunnitelma ja PTS vuodelle 2018

Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman, joka hyväksyttiin ilman kommentteja. Esiteltiin myös PTS, joka hyväksyttiin ilman kommentteja.

 

8.    Päätetään jäsen-, liittymis- yms. maksuista vuodelle 2018

(laituri-, telakka-, hallipaikka- sekä sähkömaksut )

 

Muuttuvia tekijöitä maksuissa verrattuna vuoteen 2017:

-        Laiturimaksu telakalla                 (280,00 €)  315,00 € Päivitetty vastaamaan kaupungin venepaikkaveloitusta vastaavasta venepaikasta.

-        Ulkosäilytyspaikka                        ( 60,00 € )     70,00 €

-        Hallipaikan vuokra                        ( 80,00 € )     95,00 €

-        Maston säilytys telakalla               ( 25,00 € )     30,00 € (Vene muualla)

-        Trailerin säilytys telakalla             ( 25,00 € )     30,00 € (Vene muualla)

-        Venemaksu                                    ( 10,00 € )     15,00 €

Korotukset perustuvat nykyiseen, sekä tulevaan kustannustason nousuun ja ne hyväksyttiin yksimielisesti.

 

9.    Päätetään talousarvio vuodelle 2018

Talousarvio hyväksyttiin.

 

10.Valitaan kerholle:

-        kommodori  

Jani Konsi    

-        varakommodori

1.    Markus Viitanen  ja 2. Vesa Viirros

-        kaksi hallituksen jäsentä

Markku Salminen ja Jyrki Kartano

     telakkamestari

                       Janne Männistö

-        1. (Meriniemi) ja 2. (Telakka) satamakapteeni

1.    Jyrki Sirrola  ja 2. Janne Männistö

-        kerhomestari

Marjo Alen

-        toimikuntien jäsenet

                       Meriniemitoimikunta    väh. 2 jäsentä

                                                              ( Satamakapteenin lisäksi )

Tomi Ojanen pj. Raimo Virtanen, Tapio Kiiskilä, Petri Alén, Vesa Laakeristo ja Tero Ramberg

                       Huvitoimikunta             väh. 4 jäsentä

Jyrki Kartano pj, Kerhomest. Marjo Alen, Hanna Jalonen, Tarja Sirrola, Mia Kartano ja Johanna Rantanen-Laakeristo.

                       Katsastustoimikunta    väh. 5 jäsentä

Harri Varho pj, Esa Lehto, Petri Salminen, Juha K Kari, Pekka Rytkönen, Juha Viljanen, Janne Männistö ja Markus Laine.

                       Kilpailutoimikunta       väh. 5 jäsentä

Raimo Virtanen pj. Jyrki Sirrola, Jari Suominen, Esa Lehto, Markku Tiihonen ja Tuomo Orava.

                       Nuoriso- ja Koulutustoimikunta      väh. 2 jäsentä

Hallitus päättää pj.n Leena Kujansuu, Heidi Haveneth, Miro Salla, Johanna Malmsten, Juha Honkanen, Iiro Viskari ja Milla-Mari Salla.

                      

 

                       Telakkatoimikunta       väh. 2 jäsentä

                          (satamakapt. ja telakkamestarin lisäksi)

Markus Viitanen pj. Tapio Kiiskilä, Jarmo Talvio, Jukka Selänne, Paavo Sorvakko ja Jarmo Helimo.

      Venematkailutoimikunta ( ei määrätty jäsenmäärää)

Martti Virtanen pj, Jari Mikanmaa, Esa Lehto, Tuomo Orava, Vesa Viirros ja Markku Salminen.

                       Vehaniemitoimikunta       ( ei määrätty jäsenmäärää)

Vesa Viirros pj. Olavi Matikka, Kari Nurmi, Markku Salminen, Pasi Liukas, Juha Kuusio.

-        Vehaniemen isäntä Jari Mikanmaa.

 

11.Valitaan kaksi toiminnan tarkastajaa sekä kaksi varatarkastajaa

  Tuomo Orava ja Juha.K.Kari. Varalle Juha Honkanen ja Pauli Aaltonen.

 

12.Valitaan kerhon edustajat liiton kevätliittokokoukseen

   Hallitus päättää osallistujan/jat

 

13.Sääntömuutos

Puheenjohtaja esitteli seikkaperäisesti uuden sääntöehdotuksen. Kokoukseen osallistujien taholta ehdotettiin muutamia pieniä täsmennöksiä, jotka sääntöehdotukseen kirjattiin.

Suoritettiin säännöistä äänestys umpilipuin.

Sääntömuutosta puolsi 16 ja kielteisiä lippuja oli 2.

Nykyisten sääntöjen mukaan uudet säännöt pitää hyväksyttää vielä toisessa kokouksessa ¾ puoltoenemmistöllä. Uudesta kokouksesta ilmoitetaan kerhon sääntöjen mukaan.

 

 

13.Kokouksen päättäminen

  Kokous päätettiin klo 20.40

 

Rauma 9.11.2017

 

                  

 

____________________________       _________________________

Jani Konsi Puheenjohtaja                       Markku Salminen Sihteeri

 

 

Pöytäkirjan tarkastajat:

 

____________________________       __________________________

Juha Värre                                              Jari Suominen

 

 

*********************************

 

RMVK:n HALLITUKSEN KOKOUS MARRASkuu 2017

 

 

Paikka:        M&V Soware, Pyynpäänkatu 17 

Aika:            Maanantai 6.11.2017  klo 18.30 

PÖYTÄKIRJA

Ennen kokousta M.Salmisen 70-v kakkukahvit. Hallitus muisti syntymäpäivää kukkasella. 

ESITYSLISTA

1.     Kokouksen avaus, todetaan läsnäolijat.

Jani Konsi ( puh.joht.) Markus Viitanen, Jyrki Kartano, Raimo Virtanen, Tomi Ojanen, Martti Virtanen, Vesa Viirros, sekä sihteeri Markku Salminen. Poissaolonsa olivat etukäteen ilmoittaneet Harri Varho, sekä Jari Tommila.

2.     Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3.     Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksytty

4.     Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Kukin tutustunut ennakkoon. Ei kommentteja. 

5.  Vuosikokoukseen valmistautuminen

                      a Henkilövalinnat

                      Hallitus kävi läpi tulevat henkilövalintaehdotukset, jotka esitetään syyskokouksessa.

                      b Toimintasuunnitelma ja PTS 2017 – 2021

                      Perehdyttiin toimintasuunnitelmaan, joka tullaan esittelemään syyskokouksessa.

                      c Perittävät maksut

Todettiin Telakan kulurakenteen kasvavan, sekä samalla on varauduttava tuleviin investointeihin, mm. oman vesijärjestelmän hankkimiseen. Nämä väistämättä aiheuttavat joidenkin maksujen korottamista. 

Hallituksen ehdotukset:

-        Telakan laiturimaksu vastaamaan kaupungin perimiä maksuja vastaavista venepaikoista. 280,00 € korotetaan hinnaksi 315,00 €.

-        Veneen ulkopaikka 60,00 € korotetaan hinnaksi 70,00 €

-        Hallipaikka 80,00 € korotetaan hinnaksi 95,00 € 

-        Trailerien kesäsäilytysmaksu 25,00 € korotetaan hinnaksi 30,00 €

-        Mastosäilytys 25,00 € korotetaan hinnaksi 30,00 €. Mastopaikoille on lisäystarve. 

-        Venemaksu 10,00 € korotetaan hinnaksi 15,00 €

Maksujen korotuksista koituvat lisätulot pyritään ns. korvamerkitsemään telakan tuleviin investointeihin / lisäkuluihin.

                      d Budjetti  

Kirjanpitäjän laatiman selvityksen mukaan 3Q 2016 verrattuna 3Q 2017 laadittiin budjettiehdotus kaudelle 2018. 

6.  Halli 6 tilanne

Kerhon vaatimukset 13.12.2017 oikeudenkäyntiin jossa RMVK asianomistajana

Asiasta pystytään informoimaan vasta oikeudenkäynnin 13.12.2017 jälkeen, johtuen salassapitovelvollisuudesta. Hallitus antoi Mandaatin asian hoitamiseksi Kommodori Jani Konsille, joka asianajajan kanssa pyrkii tämän hankalan asian hoitamaan parhaalla mahdollisella tavalla.

7. Toimikuntien tilannekatsaukset

                 9 a Huvitoimikunta

-        Pikkujoulujuhlien järjestelyt tehty ja kaikki nähtävissä Rmvk.n www-sivuilla.

                 9 b Meriniemitoimikunta

-        Meriniemi talvikunnossa.

                 9 c Vehaniemitoimikunta

-        Vehaniemi talvikunnossa

                 9 d Telakkatoimikunta

-         

                 9 e Kilpailutoimikunta

-         

               9 f Koulutus- ja nuorisotoimikunta

-        

                 9 g Katsastustoimikunta

-         

                 9 h Venematkailutoimikunta

-         

8. Uudet jäsenet

                      Ei uusia jäsenhakemuksia.

Robert Aaltonen on halunnut erota kerhosta. Erosta ilmoitettu sihteerille. Erohakemus hyväksyttin.

 

9. Tiedotusasiat, saapunut posti, rahatilanne

Ei saapunutta postia. Rahaa tilillä n. 4.200,00 € Loppuvuoden kuluja odotettavissa vielä n 2.000,00 €. Tarkalle menee rahasaldo, mutta ennakkoarvion mukaan se riittää seuraavaan kerhon jäsenille tehtävään laskutukseen asti.

10. Muut mahdolliset asiat

          Emännän brännäri: Tarja sirrola

          Uutskiikki:              Jari Tommila

          Talkookello:           Markku Tiihonen, Tapio Kiiskilä, Juha Honkanen ja Reijo Mörsky

          Ansiomerkkilista:   kommodori laatii

Kohta 5c Telakan kulurakenne osalta hallien vakuutusturvan päivityksen selvittäminen annettiin Vesa Viirroksen tehtäväksi. selvitys tammi- tai helmikuun 2018 hallituksen kokoukselle.

11. Seuraavat kokoukset 

Vaihtositsit ma 4.12.2016 klo 18.30 alkaen 

12. Kokouksen päättäminen    

Kokous päätettiin klo 21.32.

_____________________________________        _____________________________________

 

Jani Konsi Kommodori                                                  Markku Salminen sihteeri

 

 ************************************

 

 

RMVK:N HALLITUKSEN KOKOUS MEMO LOKAKUU 2017

Paikka:M&V Software, Pyynpäänkatu 17

Aika:Maanantai 9.10.2017  klo 18.30

ESITYSLISTA

1.Kokouksen avaus, todetaan läsnäolijat

Paikalla  Kommodori ( Puh. Joht.) Jani Konsi, Raimo Virtanen, Jari Tommila, Markus Viita-nen, Jyrki Kartano, Vesa Viirros,  

Martti Virtanen sekä Sihteeri Markku Salminen.  Poissa-olonsa ennalta ilmoittivat Harri Varho, sekä Tomi Ojanen.      

2.Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3.Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

4.Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 

Kukin lukenut ennakkoon, kommentit/keskustelua . 

Tommila halusi varmistaa, että edellisen kokouksen pöytäkirjaan oli kirjattu halli 11 vuokra-aika nimelle vuokra vapaa-aika.     

5.Sääntömuutos

Laaditaan sääntömuutosehdotuksen luonnos syyskokoukseen. Ehdotus pohjautuu hallituksen valmistelutyöhön ja keskusteluun muutoksesta.

Kommodorin laatimaan sääntömuutos ehdotukseen oli tullut e-mailina kommentteja Jari Tommilalta, Harri Varholta, sekä Markku Salmiselta.

Käytiin ehdotus, sekä saapuneet kommentit läpi. Näiden perusteella Jari Tommila kirjoittaa puhtaaksi yhteenvedon.

6. Toimikuntien tilannekatsaukset

8 a Huvitoimikunta

Pikkujoulujuhlat 18.11.2017 Posellissa. Ruokatilaus tehty ja orkesteri varattu.

8 b Meriniemitoimikunta

Meriniemessä on ollut syysajallekin kävijöitä. Polttopuuasiat hyvässä mallissa ja riittä-nee ainakin tulevaksi kesäksi.

8 c Vehaniemitoimikunta

Aloitelaatikkoon tulleita toiveita mm. lasten viihtyvyydestä pyritään tulevana kautena toteuttamaan paikalta saatavilla materiaaleilla, 

sekä hyvässä yhteistyössä lasten vanhempien kanssa.

8 d Telakkatoimikunta

Toimikunta kokoontuu viikolla 41 ja raportoi hallitukselle suunnitelmistaan.

8 e Kilpailutoimikunta

Köydet irti tapahtuma järjestetään taas tulevana kautena ja edelleen yhteistyössä RTV.n kanssa.

8 f Koulutus- ja nuorisotoimikunta

-

8 g Katsastustoimikunta

-

8 h Venematkailutoimikunta

-

7. Uudet jäsenet

-Sihteerin raportti

Ei uusia jäsenhakemuksia.

8. Tiedotusasiat, saapunut posti, rahatilanne

-Sihteerin raportti

9. Muut mahdolliset asiat

-  toimikuntien budjetit

Käsitellään e-mail palaverina ennen seuraavaa kokousta. Sihteeri hoitelee kirjanpitäjältä ns. pohjatiedot kuluneen 9 kk.n osalta.

- vuosikokouspaikka? (OP?)

Kokouspaikka varattu Rauman OP.lta. Lehti-ilmoitukset hoidettu.

- henkilövalinnat vuosikokouksessa

Hallituksesta kukin miettii asiaa tahollaan.

10. Seuraavat kokoukset

ma 6.11 hallituksen kokous klo 18.30 alkaen

syyskokous torstai 9.11

ma 4.12.2016 klo 18.30 alkaen

11. Kokouksen päättäminen   

Kokous päätettiin klo 20.32.

9.10.2017

        

_______________________________________   _____________________________________

 

Jani Konsi  Kommodori ( Puh. Joht )                         Markku Salminen Sihteeri.

 

RMVK:N HALLITUKSEN KOKOUS MEMO SYYSKUU 2017

Paikka:  Lämpö-Kartanon toimitilat, Metallitie 20

Aika: Maanantai 4.9.2016  klo 18.30

Paikalla:  Jyrki Kartano, Martti Virtanen, Harri Varho, Jari Tommila, Markus Viitanen, Tomi Ojanen ja siht. Markku Salminen.
Tomi Ojanen joutui poistumaan kokouksesta klo 19.50 esityslistan kohdan 8e käsittelyn jälkeen.
Poissa:  Kommodori Jani Konsi, Vesa Viirros sekä Raimo Virtanen. Jokainen oli ennakkoon ilmoittanut poissa olonsa sekä syyn.

Ennen kokouksen alkua juotiin kakkukahvit jotka tarjosi Jari Tommila 5.9.2017  60-v päivänsä johdosta. Hallitus onnittelee ja kiittää Jaria.

MEMO

 

1. Kokouksen avaus, Puheenjohtajana toimi II varakommodori Jyrki Kartano.
Todettiin läsnäolijat.
     
2. Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista
 
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
 Kukin lukenut ennakkoon ja löytynyt yksi informaatiovirhe.
            
5. Palautteiden läpikäynti Meriniemi/Vehaniemi

a) palautelaatikot.

Tukikohtien puheenjohtajat:

 Vehaniemen aloitelaatikossa oli yksi lappu, jossa 12 allekirjoittajaa:

 Defibrillaattorin hankinta

Esitetään hankittavaksi mahdollisimman nopeasti ”Deffa” molempiin saaritukikohtiin ( Meriniemi & Vehaniemi ) Perustelut lienevät tarpeettomat !
Markus Viitanen selvittää hankintahintoja. Otetaan hankintamahdollisuus esille seuraavassa budjetointikokouksessa.
Lasten leikkipaikat:

E-mailina sihteerille tuli kahden jäsenen seuraavat toiveet koskien Vehaniemeä:

Toivotaan lapsille leikkipaikkaa johon esim. keinu , kiipeilyteline sekä hiekkalaa-
tikko. Toinen e-mail viesti koski samaa asiaa, eli lapsille hiekkalaatikko leluilla sekä keinu lapsille ja vauvoille.
Hallituksen kanta oli, että asiaa pitää kehittää ja mahdollisimman paljon käyttää
paikalla olevaa materiaalia sekä rakentaa niistä. Hiekkaa saadaan lähisaaresta. Las-
ten vanhemmat mukaan leikkipaikan rakentamiseen. Leluja laatikkoon löytyy
useimmilta kotoa. Laitetaan vaikkapa faceen toive leluista.

Meriniemen aloitelaatikossa oli yksi lappu jossa toivottiin peiliä naisten vessaan
( Puu C ) Ei katsottu aiheelliseksi.

 b) Keskustelua miten kesä meni

 Meriniemen kesäkausi on ollut ongelmattomampi, kuin edellinen kesä.
Kävijämäärä vähäisempi, kuin edellisenä vuonna. Vehaniemen vetovoima on havaittu.

 Vehaniemen osalta kausi on ollut onnistunut ja käyttö tuntuvasti lisääntynyt. Kaksi
 poijua vetää viimeisiään ja kaksi tarvitaan vielä lisää. Jari Tommila selvittää, voi-
 daanko varastossa olevista poijuista varaosilla kunnostaa tähän tarpeeseen ?

6. RMVK sääntömuutos – luonnoksen valmistelua
 a) keskustelua

 Alustavaa keskustelua käytiin. Sovittiin, että jokainen hallituksen jäsen käy tahol-
 laan läpi tehtyä luonnosta ja kommentoi kommodorille sekä laittaa kopion jokai-
 selle hallituksen jäsenelle sekä sihteerille. Jatketaan käsittelyä seuraavassa kokouk-
 sessa.

7. Toimikuntien tilannekatsaukset

 8 a Huvitoimikunta
- Venetsialaiset
Meriniemessä paikalla 10 venekuntaa. Huvitoimikunta oli järjestänyt kahvitarjoilun. Tulevaisuutta ajatellen huvitoimikunta pohtii tapahtumaan uusia aktiviteetteja.
Vehaniemen venetsialaisissa ( Rosvopaisti ) oli 16 venekuntaa.
- Rosvopaisti Meriniemi
Määräaikaan mennessä ilmoittautuneita on n. 40 – 45 osallistujaa, mutta määrä ilmeisesti vielä kasvaa ?
- Lipun lasku
Perinteen mukaan.
 8 b Meriniemitoimikunta
Kaikki poijuketjut (vanhat hyvin huonokuntoisia) uusittu ja kaikkiaan kymmenen poijua on nyt kokonaan uusia (osa talvi vienyt, osa huonokuntoisia), uusi tiskauspaikka ollut hyvässä käytössä ja odottaa vielä viemäröintiä. Isoon saunaan ilmestynyt  terassille kylmä suihku.

 8 c Vehaniemitoimikunta
       Grillikatokseen asennettu uudet lasit sekä pleksit. Lasit pääosin liukukiskoilla.
       Ratkaisu parantaa huomattavasti katoksen käyttöä tuulisilla ilmoilla.
       Vehaniemessä koko kausi hyvä ja palaute viihtyisyydestä, sekä yhdessäolosta
       pelkkää positiivista.
 
 8 d Telakkatoimikunta
- Pihan tilanne
Kokonaisuutena kommunikaatiota pitää edelleen parantaa puheenjohtajan ja telakkamestarin välillä.
- Valmistautuminen talvikauteen, tilanne
Kaupungin kanssa on puh.joht. keskustellut päädyn aitaamisesta ja se ehkä toteutuu vielä tämän kauden aikana ?
Telakan valaistusta pitäisi kehittää vaikka mahdollisesti led lampuilla ja hämäräkytkimillä. Telakkatoimikunta kehittää asiaa tahollaan.

 8 e Kilpailutoimikunta
        Köydet irti tapahtumassa mukana 10 venekuntaa. Voitto RMVK:n ”Mianea” ve-
        nekunnalle. Illalla laiturissa 29 venettä. Mukavaa yhdessäoloa.
        RMVK.n veneitä osallistui vain kaksi, joten jää mietittäväksi, voisiko tapahtu-
        man joskus tulevaisuudessa järjestää Uudessakaupungissa.  RMVK:n venekun-
        tia on runsaasti Ugin kaupungin venepaikoilla.

 8 f Koulutus- ja nuorisotoimikunta
        Junnuleirillä oli 19 osallistujaa ja määrää pidetään todella hyvänä. Paikalla oli
        myös RMVK.n jäseniä joilta saatiin hyvä apu kokonaisuuteen. Ajankohta oli
        hyvä, koska vesi oli lämmintä ja koulujen alkamiseen oli vielä tovi aikaa. Koko-
        naisuutena erittäin onnistunut leiri.

 8 g Katsastustoimikunta
                            Kauden aikana katsastettu 93 venettä ja tiedot viety liiton ohjelmaan.
        Katsastajille hankittu katsastajaviirit.

 8 h Venematkailutoimikunta
        Taukopaikka Verkanilla 7 venekuntaa. Ohjelma oli hyvin suunniteltu ja yhdes-
             säolo viihtyisää.

9. Uudet jäsenet

Sihteerin katsaus
Ei uusia jäsenhakemuksia. Kauden aikana liittynyt 4 uutta jäsentä.

10. Tiedotusasiat, saapunut posti, rahatilanne

 Sihteeri:
Liitolta on tullut postia, koskien esitystä vaalilautakunnan luottamushenkilöiksi kaudelle 2018 – 2019. Kommodori ja sihteeri käsittelevät asian yhdessä ja mahdolliset toimenpiteet hallituksen sähköpostikokouksena. Viimeinen raportointipäivä 21.9 2017.

RMVK.sta eroanomuksen on tehnyt Kari Alén kirjallisena sekä Martti Kosonen e-maililla. Molemmat eroanomukset hyväksyttiin, koska perusteet olivat sekä veneilyn lopettaminen että ikä.
Kari Alenin osalta Kommodori soittaa ja kiittää pitkästä ansiokkaasta toiminnasta sekä kerhossa, että liitossa.

Sihteeri laatii talousennusteen loppuvuodeksi ja se käsitellään seuraavassa kokouksessa. Kokonaisuus on kuitenkin melko hyvä, koska Vehaniemen velkaa on saatu hyvin lyhennettyä, eli ihan sovitulla tavalla. Tilisaldo on kuitenkin se jota seurataan ja siihen paneudutaan seuraavassa kokouksessa.
   
11. Muut mahdolliset asiat

Ei käsiteltäviä asioita
 
12. Seuraavat kokoukset

   ma 9.10, ma 6.11 ja ma 4.12.2017 klo 18.30 alkaen

13. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin klo 20.45.  

 

 

 

RMVK:N HALLITUKSEN KOKOUS MEMO TOUKOKUU 2017

 

Paikka: M & V Softvare tmsto

Aika: 8.5.2017 klo 18.30

- Kokouksen Avaus, todetaan läsnäolijat.

 Jani Konsi, puh. joht. Markku Salminen sihteeri, Martti Virtanen, Vesa Viirros, Jyrki Kartano, Markus Viitanen, Harri Varho, Jari Tommila, Tomi Ojanen, poissa Raimo Virtanen.

 Kohdan 8 käsittelyn jälkeen Jari Tommila joutui poistumaan kokouksesta ennalta sovittuun tapaamiseen.

- Päätösvaltaisuus

 Kokous todettiin päätösvaltaiseksi

- Esityslistan hyväksyminen

 Esityslista hyväksyttiin

- Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

 Kukin oli tahollaan tarkastanut etukäteen eikä ollut huomautettavaa.

- Halli 11 vuokrasopimuksen käsittely

 Käsitellään maaliskuun kokouksen päätös koskien halli 11 vuokrasopimusta uudestaan.

 Jäävit, Jani Konsi, Martti Virtanen ja Jyrki Kartano poistuivat kokoustiloista ja puheenjohtajuuden otti varakommodori Markus Viitanen.

 Vuokrasopimuksen pohja päätettiin hyväksyä edelleen toteutettavaksi.

 Hallitus valtuutti varakommodori Markus Viitasen sekä yhden hallituksen jäsenen allekirjoittamaan halli 11 kaikkien vuokramiesten kanssa vuokrasopimuksen.

- Halli 11 vuokra-ajan käsittely

 Käsitellään halli 11 porukan ehdotus perusteluineen – jääviys kysymys huomioon.          

 Jääviys otettiin käsittelyssä huomioon ja jäävit poistuivat kokoustiloista.

 Jäävit, Jani Konsi, Martti Virtanen ja Jyrki Kartano poistuivat kokoustiloista ja puheenjohtajuuden otti varakommodori Markus Viitanen.

 Halliryhmä 11 ehdotus oli 25 vuotta ja perusteluna oli se, että ehdotettu aika on kohtuullinen, koska aikajakson päätyttyä kerho saa enemmän, perustuen suurempiin hallin kokonaiskustannuksiin.

 Hallitus ehdotti aikajaksoksi 20 vuotta, joka perustuu samoihin faktoihin.

 Halli 11 osalta päädyttin tähän hallituksen ehdotukseen.

 Hallitus päätti vuokra-ajaksi 20 vuotta halli 11 kohdalla.

- Toimikuntien tilannekatsaukset            

 a Huvitoimikunta

 -        toiminnan rahoitus ja käytäntö, budjetti

 -        Juhannus

 Toimikunnalla on kokous 9.5 jolloin ohjelma-asiat käsitellään.

 Toimikunnan taholta on tullut sihteerille pyyntö ennakkomaksusta 400 € toimikunnan kuluihin. Käytiin läpi hankintasäännöt. Hallitus päätyi Prisman luottokorttiin jolla saa kaikki tarvittavat hankittua. Palvelee myös muiden toimikuntien toimintaa, esim. junnutoimikunta. Prisma laskuttaa kerhoa. Hankinnat budjetoinnin ja hankintasäännön puitteissa.

 b Meriniemitoimikunta

 -        Lipunnosto

 Kevätkatsaus Meriniemessä on pidetty. Poijuja, sekä kettinkejä pitää uusia. Hyvä tarjous 1.300,00 € on saatu A-laiturilta ja siihen myös tartuttiin. Samalla kartoitetaan Vehaniemen tarve uusiin poijuihin.

 Meriniemeen tehdään tiskauspiste päärakennuksen taakse.

 Osa tarvikkeista saatu sponssina, joten kokonaiskulut jäävät summaan n. 200,00 €

 Meriniemeen toimitetaan palautelaatikko.

 Sähkötolppien uusimiseen liittyvä katsaus tulossa, Konsi hoitaa sähkömiehen paikalla käymään ja kartoittamaan.

 c  Vehaniemitoimikunta

 -         Lipunnosto

 Paikalla 3 venekuntaa. Kommodori, sekä Vehaniemitoimikunnan puheenjohtaja soittivat, toivottaen hyvää veneilykautta.

 Vehaniemeen toimitetaan palautelaatikko.

 d  Telakkatoimikunta

 -        Pihan tilanne, roskis, vesi, kevättoiminta

 -        Sammuttimien tarkastus

 -        Paloturvallisuuden edistäminen/ esillepano- jatkuva työ ?

 Ylitsepursunut roskapiste on tyhjennetty ja nyt sopimus tyhjennyksistä paikallisen yrittäjän kanssa.

 Vesijohto telakalle avattu, mutta parannuksia suunnitellaan, koskien heikkoa vedentuloa.

 Sammuttimien tarkastuksessa paljon osallistujia. Kaikki sujui  veloituksetta.

 Toimikunnan sisäistä yhteistyötä, sekä kommunikaatiota on edelleen kehitettävä.

 Paloturvallisuuden eteen on tehtävä jatkuvaa informaatiota, sekä myös valvontaa ja ohjeistusta. Omat paikat pidettävä siisteinä, öljyiset rätit, tupakat jne lisäävät paloriskiä.

 Telakalle palautelaatikko.

 e  Kilpailutoimikunta

 -        Tilanne.

 Ei aktiviteetteja

 f  Koulutus- ja nuorisotoimikunta

 -        Junnuleiri , muuta ?

 Kokous lähiviikkoina

 g  Katsastustoimikunta

 -        Tilanne

 Kokous pidetty, materiaalit saatu ja katsastukset aloitettu.

 h  Venematkailutoimikunta

 -        Taukopaikalta ei ole vielä saatu tarjousta ruokailusta ja muista aktiviteeteista.

- Uudet jäsenet

 Käsiteltiin hakemukset - hyväksyttiin.

- Tiedoitusasiat, saapunut posti, rahatilanne 

- Muut mahdolliset asiat:

-        Kausi alkaa

 Hallitus julkaisee jokaisesta kokouksesta muistion sekä www-sivuilla, että facebookissa.

 Kausi on aloitettu ja kelien lämmettyä alkaa suurimmalla osalla jäsenistöstä aktiivinen veneilykausi.

 Hallitus on valmistautunut olemaan tavoitettavissa e-maililla kesäkauden ajan.

- Seuraavat kokoukset

 Ehdotus ma 4.9 , ma 9.10 , ma 13.11 ja ma 4.12 klo 18.30 alkaen.

- Kokouksen päättäminen

 Kokous päättyi klo 20.15.

 

 

*************************************************************************************************************************************
RMVK:N HALLITUKSEN KOKOUS MEMO HUHTIKUU 2017

  
Paikka:  RMPY, Petäjäs
Aika: Maanantai 10.4.2017  klo 18.30

Kokouksen aluksi vietettiin hiljainen hetki poisnukkuneen kerhon veteraanin Pertti Heinon muistoksi.

- Kokouksen avaus, todetaan läsnäolijat.
 Paikalla Markus Viitanen, Raimo Virtanen, Martti Virtanen, Vesa Viirros, Jyrki Kartano ( puh.joht ) ja Markku Salminen ( Siht )
Poissa Jani Konsi, Tomi Ojanen, Jari Tommila ja Harri Varho.

- Päätösvaltaisuus.
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

- Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.
 
- Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Kukin lukenut ennakkoon. Ei kommentteja.
   
- Hallien uusien sopimuksen laadinta

Kommodorille toistaiseksi voimassaoleva oikeus solmia hallien vuokramiesten kanssa   vuokrasopimuksia – päätös. Päätettiin Kommodorille oikeuksien myöntämisestä.

- Halli 11

         Vuokra-aika. Sopimusosapuolien ehdotukset, keskustelua.
Ehdotuksen käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.
Hallituksen jäsenet tarkastavat sopimuspohjan seuraavaan kokoukseen mennessä ja antavat taholtaan e-maililla palautetta tarvittaessa.

-Toimikuntien tilannekatsaukset
  a Huvitoimikunta. Kokous lähiviikkoina
 b Meriniemitoimikunta Ei kommentteja, mutta tukikohdan osalta kausi aloitettu
 c Vehaniemitoimikunta Ei kommentteja, mutta tukikohdan osalta kausi aloitettu
 d Telakkatoimikunta Kokous pidetty 29.3.2017 ja käsitelty mm. aitaprojektia, sekä hallien uutta sopimusmallia.

  Palaneen halli 6.n uudelleenrakentamista käsitelty. Rakennuslupa on voimassa ja tarjouksia on pyydetty.
  Asia etenee omassa aikataulussaan. Kokouksessa käsitelty myös alueen valvontaan liittyviä asioita.

 e Kilpailutoimikunta Ei toimenpiteitä
 f Koulutus- ja nuorisotoimikunta -
 g Katsastustoimikunta  -
 h Venematkailutoimikunta Korppoon Verkanilta odotellaan vastausta taukopaikan järjestelyihin. Alustavasti varattu 30 venepaikkaa, koska uskotaan kohteen vetovoimaan.


- Tiedotusasiat, saapunut posti
Ei saapunutta postia. Vuoden suurimmat laskut ja lainanlyhennykset maksettu, rahaakin jäi tilille.
Tarkasteltiin myös hallien ja telakka-alueen vakuutuksia. Vakuutusehdot otettu syyniin hallituksessa, ensi kokouksessa jatketaan.
  
- Muut mahdolliset asiat

      Syntymäpäivä käytäntö

      Kommodori oli toimittanut tarkastettavaksi kolme ehdotusta, miten merkkipäiviä voidaan
      muistaa. Ehdotukseen otettiin mukaan myös poisnukkuneiden muistamiset.
 
      Kevätkokouksen kuulumiset – Martti, Markku

Kevätkokous meni erittäin sujuvasti ja kokouksen pöytäkirja on toimitettu sekä Faceen, että www-sivuille.
 

- Seuraavat kokoukset
       ma 8.5.2017 klo 18.30 alkaen M&V Software

- Kokouksen päättäminen 
Kokous päätettiin 19.30 

*************************************************************************************************************************************


RMVK:N HALLITUKSEN KOKOUS MAALISKUU 2017

  
Paikka:  Rauman meripelastusyhdistys tilat, Petäjäs
Aika: Maanantai 13.3.2017  klo 18.30

Paikalla Jani Konsi ( Pj ) , Jyrki Kartano, Raimo Virtanen, Jari Tommila, Harri Varho, Tomi Ojanen, Vesa Viirros , Martti Virtanen ja Markku Salminen ( siht. ). Poissa Markus Viitanen.

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus.

Puheenjohtaja avasi kokouksen

     
2. Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin
 
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Ennakkoon kukin lukenut. Ei kommentteja.
5. Halli 11 sopimus
Käsittelyn ajaksi jäävit henkilöt poistuivat kokoustiloista. Jäävit henkilöt: Jani Kon-si, Jyrki Kartano ja Martti Virtanen. Jari Tommila toimi pj:nä kohdan 5 käsittelyn aikana. Käsiteltiin päivitetty uusi sopimusmalli. Hallitus totesi uuden sopimusmallin hyväksi ja suosittelee edelleen esitettäväksi. Päätettiin ottaa uusittu sopimusmalli käyttöön halli 11 kohdalla.
6. Kaikkien telakka-alueen hallien sopimusmalli poislukien halli 11
Hallitus totesi uuden sopimusmallin hyväksi ja suosittelee edelleen esitettäväksi. Päätettiin ottaa uusittu sopimusmalli käyttöön kaikkien hallien poislukien halli 11 kohdalla.


7. Hallin 6 palo

Asia edelleen keskeneräinen ja voidaan vain odottaa.

8. Yhdistyksen sääntömuutos

Yhdistyksen säännöt osittain vanhentuneet ja kaipaavat päivittämistä. Hallituksen jäsenillä on ollut oikoluettavana muutosehdotus, joka käsiteltiin. Sääntöjen päivittämistä jatketaan ja muutosehdotukset suositellaan käsiteltäväksi syyskokouk-sessa.

   
9. Vuoden 2017 kevätkokouksen valmistelu

 Paikka ja aika (Siht.) Kokoustilat varattu ja paikkana OP.n kokoustilat 
 Lehti-ilmoitukset (Siht.) Hoidettu sääntöjen määräämässä ajassa ja tavalla.
 Kokouksen asialista (Eri listana, kommodori)

10. Toimikuntien tilannekatsaukset

7 a Huvitoimikunta

  Kokous pidetään maalis- huhtikuun aikana.

7 b Meriniemitoimikunta

  Meriniemessä katselmus, kun kausi alkaa. Kiuaskivien uusinta edessä.

7 c Vehaniemitoimikunta

Vehaniemitoimikunta kokoontui 24.2.2013 Cafe salissa. Paikalla Vesa Viirros ( Pj ) Jari Mikanmaa ( Vehaniemen isäntä ) Markku Salminen ja Olavi Matikka.Poissa Juha Kuusio ja Pasi Liukas.
Toimikunnan osalta asiat hyvin hoidossa. Pikkusaunan uusi piippu on jo valmiina ja varastoitu, samoin kahdet pelastautumistikkaat.
Tavoitteita : Pikkusaunan  katon aluskatteen ja paanukatteen uusinta. Lasten uima-rannan viimeisteleminen Isonsaunan rantaan. Mahdollisesti pieni kahluuallas grilli-katoksen läheisyyteen. Grillikatokseen suojalasitus ainakin rannan puolelle. Toimi-kunta esittää hallitukselle toimenpide- ja kustannusarvion.
Yksi peruskorjattu kiuas on varastoitu ja tarvittaessa käyttövalmiina.

 7 d Telakkatoimikunta  Ei raportoitavaa
 7 e Kilpailutoimikunta  Ei raportoitavaa

 7 f Koulutus- ja nuorisotoimikunta

LA. 18.3 Uimahallitapahtuma. Asiasta informoitu lehti-ilmoituksilla, facessa sekä www-sivuilla. Juniorileirin ajankohta elokuussa.

 7 g Katsastustoimikunta

Uusista katsastukseen liittyvistä säännöistä on informoitu venematkailuillassa ja säännöt tulevat myös www. sivuilla.


 7 h Venematkailutoimikunta

Taukopaikkatapahtuman ohjelman valmistelut ovat alkamassa. Venematkailuillassa 18 osallistujaa sekä neljä esitelmää.

11. Uudet jäsenet
  
 Ei uusia hakemuksia


12. Tiedotusasiat, saapunut posti

  Ei saapunutta postia
   
13. Muut mahdolliset asiat
 
14. Seuraavat kokoukset

   ma 10.4.2017 RMPY ja ma 8.5.2017 M&V  klo 18.30 alkaen
 
15. Kokouksen päättäminen

 Kokous päättyi 20.00   

 


Liitteet:
Kevätkokouksen asialista

RMVK esityslista kevätkokous 2017.pdf

 

*************************************************************************************************************************************

RMVK:n HALLITUKSEN KOKOUS HELMIKUU 2017

 

 

Paikka:        M&V Software, Pyynpäänkatu 17 B 

Aika:            Maanantai 13.2.2017klo 18.30 

Paikalla:     Jari Tommila, Rami Virtanen, Harri Varho, Markus Viitanen, Jyrki Kartano, Marti Virtanen, Markku Salminen (siht.), Jani Konsi (pj.) 

Poissa:          Vesa Viirros, Tomi Ojanen

  

ESITYSLISTA 

1. Kokouksen avaus 

2. Päätösvaltaisuus.

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen.

Esityslista hyväksyttiin.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Ennakkoon kukin lukenut.  Ei kommentteja

5. Vuosiohjelman, jäsen- ym. maksujen postitus

                      Sihteeri oli hoitanut postituksen viikolla 6.

6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen käsittely ja toimintakertomus

Kommodori esitteli tilinpäätöksen pääkohdat ja todettiin, että kaikilta osin tilinpää-  tös on valmis esitettäväksi kevätkokouksessa.

Hallitus käsittelee tilinpäätöksestä mm. kustannuspaikkajaon vielä seuraavassa kokouksessaan ennen kevätkokousta.

7. Toimikuntien tilannekatsaukset

7a Huvitoimikunta.                 

     Ei raportoitavaa

7b Meriniemitoimikunta.        

     Katselmus Meriniemessä heti, kun  veneellä pääsee.

7c Vehaniemitoimikunta       

     Kokous lähiaikoina.          

7d Telakkatoimikunta .

Viikolla 9 on kokous. Alustavasti keskustelua käyty kaupungin Savolaisen kanssa telakka-alueen aitaamisesta. Kaupunki on valmis aitaamaan RMVK.n ja kaupungin telakointialueen välin kaupungin kustannuksella. Tämä tapahtuisi syksyllä 2017. Sitä ennen RMVK.n toimesta aidataan hallin 11-ja palaneen hallin 6 välinen matka. Porttien paikat käsitellään telakkatoimikunnan kokouksessa.

RMVK.n telakalla-alueella on  tarpeetonta kerhoon kuulumattomien ajelua ja siitä syystä tehdään väliaikainen aita niillä materiaaleilla, joita kerholta löytyy. 27.2 alkaen klo 15.00 pidetään aitatalkoot. Talkoissa aidataan halli 10 ja halli 11 välinen alue. Yhteyshenkilönä Martti Virtanen.

                 7 e Kilpailutoimikunta            

                      Karttanavigointitehtäviä palautettu. Vielä ei tiedossa loppukilpailuun kutsuttuja ?

                Köydet irti tapahtumasta lipsahti RMVK vuosikalenteriin väärä vierailu paikka. Oikea vierailu paikka on Meriniemessä tänä vuonna. Tiedoitetaan jäsenistölle riittävästi tästä.

                 7 f Koulutus- ja nuorisotoimikunta              

                      Seuraava aktiviteetti on ”vesillä ympäri vuoden” uimahallissa.

                 7 g Katsastustoimikunta

Uutta materiaalia on tilattu ja sen saapumisen jälkeen toimikunnan palaveri. Uusista katsastus säännöistä informaatiota tulevassa venematkailu illassa.

                 7 h Venematkailutoimikunta

Taukopaikka päätetty ja siitä informoitu vuosiohjelmassa. Tarkemmat tiedot ennen tapahtumaa sekä Face.ssa, että www sivuilla. Maaliskuun venematkailuilta meripelastuksen tukikohdassa Petäjäksessä.

8. Uudet jäsenet

                      Voutilainen Keijo

9. Tiedotusasiat, rahatilanne, saapunut posti

Kaikille jäsenille on lähtenyt laskut viikolla.

10. Muut mahdolliset asiat

Halli 6 vuokramiesten kesken on pidetty palaveri, jossa kirjattu osapuolien näkemykset. Itse asia on viranomaisilla edelleen kesken ja ainoa mahdollisuus on edelleen olla odottavalla kannalla

Kaikkien hallien vuokrasopimuksista laadittu uusi luonnos, jota pääosin pidettiin hyvänä. Tarkennusta asianajajalta vielä muutamiin kohtiin. Uusittu vuokrasopimus päivittää tekstin tämän päivän tasolle sekä selkeyttää jäsenien asemaa erityisesti kuolinpesien osalta. Asia käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa maaliskuussa ja sen jälkeen esitetään yhteneväinen sopimusmalli kaikille hallien osakkaille.

Köydet irti tapahtuman osalta on ollut informaatiokatkosta RTV.n suuntaan.  Järjestelyjen osalta jatkossa parempaa yhteydenpitoa.

Käsiteltiin mahdollisuutta puolison mahdollisuudesta liittyä kerhon jäseneksi ilman liittymismaksua (eli samalla rahalla kuin perhekunnasta on puoliso jo aikanaan liittynyt). Maksamalla normaalin jokavuotisen jäsenmaksun (40€) on kerhon täysivaltainen jäsen (mm. äänioikeudella), mutta ilman liittymismaksua. Asiaan suhtautui koko hallitus myötämielisesti, puolisollekin äänioikeus oli erittäin kannatettava asia kaikkien mielestä. Kommodori työstää asiaa eteenpäin vietäväksi ja edelleen tulevan kevätkokouksen päätettäväksi.

11. Seuraavat kokoukset

13.3. Meripelastuksen tiloissa alkaen klo 18.30.

Maaliskuun kokoukseen valmistautumista

                      Kerhon kevätkokous 16.3.2017, OP tilat on varattu ja lehti-ilmoitus tehty.

                      Kommodorin toimintakertomus, hallitus kommentoi.

                      Kommodori hoitaa kokouksen esityslistan.

12. Kokouksen päättäminen

                      Päättyi n. 20.00   

 

 

13.02.2017

 

__________________________________                           ______________________________

 

Jani Konsi  Kommodori                                                         Markku Salminen  Sihteeri

 

*************************************************************************************************************************************

 

• Hallituksen kokous 9.1.2017

POIMINTOJA PÖYTÄKIRJASTA.

Vuonna 2017 pyritään samaan jäsenistöä aktiivisemmin toimintaan mukaan. Tämä tarkoittaa toimikuntien vahvempaa roolitusta.
Pyritään täsmentämään toimikuntien tehtävävastuita.
Toimikuntien jäseniä voi kuka tahansa kerhon jäsen vapaasti lähestyä kerhon asioilla.
Kukin toimikunnan jäsen vie entistä aktiivisemmin jäsentoiveita sekä jäsenviestejä toimikuntien kokouksiin käsiteltäväksi. Tällä pyritään parantamaan jäsenten mahdollisuutta vaikuttaa toimintaamme.
Kauden ensimmäisissä toimikuntakokouksissa on Kommodori mukana tavoitteena hyvä vuorovaikutus toimikuntien kanssa.

Tapahtumista laaditaan palautekyselyjä, sekä kehittämisehdotuksia. Tämä Facebookin kautta.

Meriniemeen sekä Vehaniemeen toimitetaan palautelaatikot. Palautelaatikkoihin voi jättää palautetta mistä tahansa asiasta, tulleet palautteet kerää saaritukikohdan toimikunnan puheenjohtaja tai joku kommodoreista.

Tällä toimintamallilla pyritään saamaan jäseniä entistä paremmin kerhon toimintaan mukaan. Jakamalla kehitysehdotuksen tai mielipiteen se on jo vaikuttamista ja siten mukanaoloa yhteisen kerhomme kehittämisessä! Myös enemmän läpinäkyvyyttä halutaan lisätä julkistamalla sekä hallituksen, että toimikuntien kokousmuistioita kerhon www-sivuilla sekä Facebookissa.

PÄIVITYKSIÄ

Sähkönkäytön ohjeisiin tehtiin lisäyksiä, koskien sähkölämmittimien käyttöä. Meriniemen laiturisähkötolppiin asennetaan vikavirtasuojat.
Ohjeet laitetaan sähkönkäyttökirjoihin.
Meriniemeen sekä Vehaniemeen toimitetaan kwh mittarit. 2 kpl kumpaankin. Mahdollisesta lisätarpeesta informoivat toimikuntien puheenjohtajat.

Hankinta- ja hyväksymissääntöjä joiltain osin päivitettiin. Pyritään entistä selkeämpään hankintojen kohdistamiskäytäntöön helpottamaan mm. kirjanpitoa.

KOTISIVUT

Kotisivujen julkaisujärjestelmä ja yleisilme tullaan uusimaan kuluvan vuoden aikana, ilme siten uudistuu ja päivitys on kätevämpää josta päivitysvastuussa olevat ilahtuvat (=toimikuntien pj:t + sihteeri + kommodori)

TOIMIKUNNAT

Talviaikana osalle toimikunnista ei ole juurikaan aktiviteetteja, mutta tässä niiden osalta, jotka näin talviaikaan toimivat

Huvitoimikunta
- Kerhomestarin selvitettävänä on sekä Teatteri, että siihen liittyvä ruokailu.
- Lisäksi ns. Panic Room / Pub kierros.
- Molemmat vielä kartoitusvaiheessa.

Meriniemitoimikunta
- Ei kerrottavaa

Vehaniemitoimikunta
- Toimikunta kokoontuu heti alkuvuonna ja siitä eteenpäin elokuussa tai tarvittaessa.

Telakkatoimikunta
- Kokoontuminen tammikuussa. Käsiteltävinä aiheina mm. alueen tuleva aitaaminen, mahdollisesti joitakin ohjesääntöjen päivityksiä. Näistä, sekä muista käsiteltävistä asioista toimikunta informoi hallitusta helmikuun kokouksessa jonka jälkeen jäsenistölle informaatio sekä www-sivujen, että Facen kautta.

Kilpailutoimikunta
- Karttanavigaatiotehtävistä osa palautettu käsittelyyn.

Koulutus- ja nuorisotoimikunta
- Uimahallitempauksen ajankohdaksi muutettu 18.3.2017.

Katsastustoimikunta
- Uudet katsastuspäivät kartoitettu siten, että sopivat katsastajien omiin vapaa-aikoihin työ-elämästä. Tiedoitus vuosiohjelmassa ja telakan, sekä koulurannan ilmoitustauluilla myös face ja www-sivut.

Venematkailutoimikunta.
- Kokous alkuvuonna jolloin kartoitetaan uusi taukopaikka, sekä Venematkailuillan paikka ja ohjelma.

Halliasiat
- Halli 6 palon jälkeiset asiat edelleen käsittelyssä. Tämän osalta asia on kestänyt viranomaisen puolesta luvattoman kauan, mutta joku ratkaisu on ilmeisesti tulossa lähiaikoina ? Muuta ei voida kuin odotella.
- Halli 11 osalta selvitystyö on tehty ja päätökset myös. Halli 11 menee samalla kaavalla kuin muutkin.

Rahatilanne
Hallipalosta johtuneista ylimääräisistä kuluista johtuen kerhon kassavarat ovat ehtyneet, mutta edelleen ollaan plussalla ja ottaen huomioon muutaman vuoden ajalta maksuliiken-ne historian, voidaan tässäkin tilanteessa päätellä kerhon talouden olevan vakaalla pohjal-la. Jäsenmaksut lähtevät helmikuussa, se helpottaa myös kassatilannetta kovin.

Raumalla 9.1.2017

RMVK hallitus

 

Powered by Seuramappi