Hallituksen muistiot 2018

RMVK:n HALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA TOUKOKUU 2018

 Paikka: Rauman Meripelastusyhdistyksen asemapaikka

Aika: Tiistai 8.5.2018 klo 17.30

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus.

Paikalla: Markus Viitanen, kokouksen puh. Joht. Vesa Laakeristo, Martti Virtanen, Johanna Malmsten, sekä Sihteeri Markku Salminen.

Poissa: Jani Konsi, Harri Varho, Raimo Virtanen Vesa Viirros ja Tomi Ojanen.

2. Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Kukin lukenut ennakkoon, ei kommentoitavia asioita.

Toimikuntien tilannekatsaukset

5 a. Huvitoimikunta

Huvitoimikunta on pitänyt suunnittelukokouksensa ja laatinut kaikkiin kauden tapahtumiin tarkat ohjeistukset / ohjelmat. Ohjelmasta tullaan informoimaan kerhon valitsemilla infokanavilla kauden mittaan. Toimikunta on harkinnut jäsenmäärän lisäämistä, jolloin samoja henkilöitä ei aina kuormitettaisi tapahtumavastuilla, vaan niitä voitaisiin paremmin jakaa.

5 b. Meriniemitoimikunta

Talkoot 26.5. alkaen klo 10.00. Talkooväelle tarjolla purtavaa sekä juotavaa. Sihteeri laittaa yhden lehti-ilmoituksen ja toimikunnan puh. joht. tiedotteet faceen ja www-sivuille.

5 c. Vehaniemitoimikunta

Kausi aloitettu lipun nostolla. Paikalla 4 venekuntaa.

5 d. Telakkatoimikunta

Telakalla on ollut hyvin aktiivista toimintaa. Osa veneistä on jo vesillä ja maissa olevia laitetaan kesäkuntoon hyvällä vauhdilla. Maanrakennustöitäkin on tehty. Halli 6 päädyn lohkareet on poistettu ja kaivanto täytetty.

Samalla telakan halli 6.n vieressä olevan kulkuportin ojan rumpuputkea jatkettu / kulun ajoleveyttä lisätty. Harkinnassa on vielä portin leventäminen.

Halli 6.n rakentaminen on käynnistynyt ja teräsrakenteilla saavutettu jo harjakorkeus.

5 e. Kilpailutoimikunta

5 f. Koulutus- ja nuorisotoimikunta

Toimikunta on pitänyt kokouksen, jossa yhtenä pääaiheena on ollut juniorileiri. Aikaisemmista vuosista poiketen tapahtumapäivä- ja paikka tulee olemaan Kuuskajaskari la. 30.6.2018 ja mahdollisesti yöpyminen Meriniemessä. Tapahtuman sisältö tarkentuu vielä ja siitä tullaan informoimaan sekä lehti-ilmoituksella, että myös face ja www-sivuilla. Viikolla 21 toimikunnalla seuraava kokous. Alkusyksystä optio mahdolliseen ”minileiriin” Meriniemessä.

5 g. Katsastustoimikunta

Katsastukset aloitettu.

5 h. Venematkailutoimikunta

Seuraava aktiviteetti on taukopaikka ns. pohjoinen Jurmo ja siitä toimikunta tulee antamaan tarkempaa informaatiota kerhon valitsemilla infokanavilla.

6. Uudet jäsenet

Mika Huhdanmäki varsinaiseksi jäseneksi ja poika Manu juniorijäseneksi. Hakemus hyväksyttiin. Suosittelijat Markku Salminen ja Lasse Salonen.

Lasse Helevirta varsinaiseksi jäseneksi. Suosittelijat Heikki Sutinen, sekä Jarno Helimo. Hakemus hyväksyttiin.

- Puolisojäsen asia

Kerhon uudet säännöt hyväksyvät myös puolisojäsenen liittymisen vuosijäseneksi ilman liittymismaksua silloin, kun puoliso on jo jäsen ja maksanut liittymismaksun.

Sirpa Salminen on hakenut vuosijäsenyyttä.

Hakemus hyväksyttiin, perustuen sekä Kelan - että verottajan laatimiin määritelmiin avio- / avoliitosta. Hallituksen mielestä ei ollut liittymiselle minkäänlaista estettä.

7. Tiedotusasiat, saapunut posti ( sihteeri )

Kaikki jäsenlaskutukset tehty heti vuosikokouksen jälkeen, sekä toimitettu jäsenistölle. Kokonaisuutena laskutus on onnistunut, eikä reklamointeja ole tullut. Laskujen eräpäivään mennessä on tullut kiitettävästi suorituksia.

8. Muut mahdolliset asiat

- Halli 11 kustannukset

Vuosikokouksessa päätetty halli 11 kustannuserot, verrattuna muiden hallien vastaaviin kuluihin jäi käsittelemättä, koska paikalla oli neljä hallituksen jäsentä, joista yksi oli jäävi.

Siirrettiin seuraavaan kokoukseen, koska asia ei ole nyt kiireellinen. Laskentapohjan valmistuttua sihteeri laskuttaa halli 11 osakkailta kustannuserot sovitun käytännön mukaan.

- Telakan vesi

Oman vesiliittymän hankkimiselle on perusteet. Petäjäksen telakalta saatava vesi ei välttämättä ole jatkossa käytössämme ? Tähän pitää varautua ennakkosuunnittelulla. Telakkamestari selvittää työmäärät sekä kustannukset.

9. Seuraavat kokoukset

Kesäaikana ei pidetä kokouksia, mutta tarvittaessa saadaan melko nopeasti e-mail kokous- tai WhatsApp kysely jokaiselle hallituksen jäsenelle. Hallitus pystyy näin nopeisiinkin päätöksiin ja jos uusia jäsenhakemuksia kesäaikana tulee, saadaan nekin nopeasti käsiteltyä. Mahdolliset pankkisuoritukset sihteeri hoitaa ennakkoon ja mahdolliset akuutit asiat sitten tarvittaessa veneestä käsin.

Seuraava kokous on Meripelastusyhdistyksen tiloissa 4.9.2018 alkaen klo 17.00

10. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 19.00

Raumalla 8.5.2018

 

___________________________________ _________________________________

 

Markus Viitanen puheenjohtaja Markku Salminen sihteeri.

 

**********************************************************

RMVK:n HALLITUKSEN KOKOUS Huhtikuu 2018 - memo

Paikka: M&V tmsto

Aika: Maanantai 9.4.2018 klo 18.30

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus,

Paikalla puh. joht. Jani Konsi, Vesa Viirros, Vesa Laakeristo, Markus Viitanen, Raimo Virtanen, Martti Virtanen, Johanna Malmsten, Tomi Ojanen, sekä sihteeri Markku Salminen. Poissa olostaan oli ilmoittanut Harri Varho.

2. Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Kukin oli tahollaan ennakkoon lukenut. Ei kommentteja

5. SPV liittokokous 14.4

Hallituksen päätöksellä liittokokouksen edustajaksi valittiin Tuomo Orava, jolta oli ennakkona saatu suostumus. Tuomo Orava saa allekirjoitetun valtakirjan kokoukseen.

6. Toimikuntien tilannekatsaukset

5 a. Huvitoimikunta

- Huvitoimikunnan uusi vetäjä ja uusi hallituksen jäsen Vesa Laakeristo mukana ensimmäistä kertaa hallituksen kokouksessa. Vesa konsultoi edeltäjänsä kanssa ottaakseen tehtävän haltuunsa.

5 b. Meriniemitoimikunta

- Talkoilla saatu saunapuut pinoon ja sepelikasa odottelee toimenpiteitä.

5 c. Vehaniemitoimikunta

- Kokous tullaan pitämään 13.4. Ennakkotietona, Jari Mikanmaa on tehnyt Vehaniemen grillikatokseen uudet pöydät.

5 d. Telakkatoimikunta

- Telakalla asiat etenevät systemaattisesti. Sammuttimille on sovittu ilmainen tarkastus, josta on informoitu www sivuilla, facessa, sekä raumalainen lehdessä. Aitausasiat ovat prosessissa ja etenevät !

5 e. Kilpailutoimikunta

- Ajankohdan huomioon ottaen ei toimintaa. Seppo Toivonen on käynyt navigaatiokisoissa Kouvolassa. Tuloksista myöhemmin.

5 f. Koulutus- ja nuorisotoimikunta

- Toimikunnan uusi vetäjä, sekä uusi hallituksen jäsen Johanna Malmsten paikalla. Junnuleirin valmistelut ovat alkaneet. Johannalle tulee tukea aikaisemmalta vetäjältä Tomi Ojaselta.

5 g. Katsastustoimikunta

- Toimikunnan vetäjä oli estynyt tulemaan kokoukseen, mutta kertoi viestissään kaiken olevan järjestyksessä.

5 h. Venematkailutoimikunta

- Kokous pidetty ja uusi taukopaikka on Bärndön Jurmo. Venematkailuillan ohjelmaa suunnitellaan ja tapahtuma on lähipäivinä. Ennakkoinformaatiota www, face ja lehti-ilmoitus.

-Uudet jäsenet
Jäsenhakemuksia on tullut yksi. Kai Lehtinen. Hakemus hyväksyttiin.

-Tiedotusasiat, saapunut posti
Sihteerin katsaus. Liiton maksut maksettu, samoin kaikki vakuutusmaksut. Lainaa on lyhennetty 4000 € + korot. Kaikki laskut maksettu eikä erääntyneitä ole. Jäsenistölle laskut lähtevät viikon 15 lopulla. sihteeri laskutuksen, sekä postituksen. Tilillä pääsääntöisesti nyt vakuutusrahoja. Kassatilanne toiminnan osalta normaali. Vakuutusrahoja siirretään halli 6 rakennusporukalle saatujen toimenpidelaskujen mukaan. sihteeri pitää kirjaa.

8. Muut mahdolliset asiat

Syntymäpäivät, muistamiset

- Muistamiskäytännön suunnittelevat Konsi ja Salminen

 Vuosikouksen kuulumiset

 - Vuosikokous meni siten, että käytännön asioissa päästiin hyvin eteenpäin. Hallitus tahollaan tekee esitystä halli 11 kuluista, verrattuna esim halli 10 kuluihin. Vakuutus, kiinteistövero jne. Erotus laskutetaan halli 11 osakkailta. Tämä on laskentavaiheessa ja asiaan palataan laskennan valmistuttua. Jatkossa kustannuksien hallinnasta päättää vuosikokous. Asian käsittelyn aikana jäävit Konsi ja M.Virtanen poistuivat kokoustiloista. Puhetta johti Markus Viitanen

9. Seuraavat kokoukset

Ehdotus ti 8.5.2017 klo 17.30 alkaen RMPY, Viitanen Markus

10. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin 20.00

Rauma 9.4.2018

________________________________ ___________________________________

Jani Konsi Puheenohtaja Markku Salminen sihteeri

**********************************************************

RMVK ry.n hallituksen ylimääräinen kokous 26.3.2018 alkaen klo 18.30. Paikka M & V Softvaren toimisto.

Pöytäkirja

Paikalla: Puht. joht. Jani Konsi, sihteeri Markku Salminen, Johanna Malmsten, Vesa Viirros, Jyrki Kartano, Markus Viitanen ja Martti Virtanen.

Poissaolostaan olivat ilmoittaneet Raimo Virtanen, Harri Varho, sekä Tomi Ojanen.

1. Ensimmäisenä käsittelyaiheena oli halli 6.n rakennusprojekti ja sen nykytilanne. Puheenjohtaja luki halli 6.n osalta Jukka Selänteen laatiman selvityksen. ( liite 1 ) Selvitettäväksi asiakaksi jäi vielä maapohjan korottaminen suunnitellusta 100 mm.stä ehkä 200 mm.iin ? Tämä vaatii myös selvittämistä koko telakka-alueen maapohjan kallistuksien muuttamisista, tai oikaisuista. Vesa Viirros hoitelee tätä selvitystyötä.

Luettiin halliryhmän ja RMVK.n allekirjoitettu sopimus, jonka perusteella vakuutusyhtiöltä saatuja korvauksia aletaan tilittää hallin rakennusosakkaille. Kokonais korvaussumma halliryhmälle on 72.000,00 €. Sihteeri pitää kirjaa maksetuista summista ja niiden kohdistamisista. Halliryhmä laskuttaa aina projektin kerrallaan ja näin syntyy myös maksuohjelmaan polku josta näkee projektin edistymisen. Sihteeri ilmoittaa ryhmälle, milloin korvaus summan saldo lähestyy nollaa. Tämän jälkeen voidaan käyttää korkorahoja, joiden osalta vielä käydään neuvotteluja vakuutusyhtiön kanssa. Suurin osa koroista saatu, mutta ei laskennallista täyttä määrää.

 2. Toisena käsittelyaiheena oli toiminnantarkastajiaen raportti ( liite 2 ) jossa kyseenalaistettiin halli 11 vuokrasopimus, sekä vuokravapaa-ajan jälkeinen maksuperuste, joka on perustunut isompaan pinta-alaan kertoimella 1,5.

Asiaa on aikanaan käsitelty syyskokouksessa 2016, jonka asiaa koskeva pöytäkirjan liite 3 on tämän pöytäkirjan liitteenä (numerolla 3.)

Käsiteltiin edelleen toiminnantarkastajien raporttia.

Kohta 1.1. Ei todettu sopimusvirheitä.

Kohta 1.2 Kohta muuten ok, verrattuna aikaisempaan käytäntöön, mutta olisi voinut viedä myös vuosikokoukseen. Halli 11 osakkaat neuvottelevat keskenään ja sen jälkeen hallitus mahdollisesti tekee ehdotuksen vuosikokoukselle ?

Itse sopimuksen sisältöä ei tarvitse muuttaa.

3. Viimeisenä asiana päätettiin tilittää vakuutusyhtiön RMVK.n tilille maksama summa 2.241,13 € sen kohteelle, eli halli 11 työryhmälle.

Mainittu 12.3.2018 kokouspöytäkirjassa kohdassa 5b.

Kokous päätettiin 20.20.

Raumalla 26.3.2018

**********************************************************

 

RMVK:n HALLITUKSEN KOKOUS maaliskuu 2018

 

Paikka: RPS paviljonki, Kuuskari

Aika: Maanantai 12.3.2018 klo 18.30

Pöytäkirja

 

1. Kokouksen avaus.

Kokous aloitettiin klo 18.35. Paikalla puh. joht. Vesa Viirros, Markus Viitanen, Raimo Virtanen, Martti Virtanen, Harri Varho, Tomi Ojanen, Jyrki Kartano, sekä Markku Salminen joka toimi sihteerinä. Poissa Kommodori Jani Konsi. Ennakkoon ilmoittanut olevansa työmatkalla

2. Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista. Sihteerin ehdotuksesta kohtaan 9 / muut asiat lisättiin jäsenyyden vaihto / Malmstenit. Liite 1

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Kukin tahollaan ennakkoon lukenut. Ei huomautuksia tai kommentteja.

 

Vuoden 2018 kevätkokouksen valmistelu

a) Toimintakertomus (kommodori laatii)

b) tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien tarkastuskertomus edelliseltä vuodelta

Toiminnantarkastajien kertomusta ei ollut vielä saatavilla. Tilinpäätös todettiin oikein laadituksi. Kukin hallituksen jäsen oli saanut tiedot ennakkoon tutustumista varten e-mailina. Ehdotettiin poistojen mahdollista pienentämistä tulevina tilikausina tappion pienentämiseksi. Lisätään kirjanpitoon siirtosaamiseksi hallipalon korvaus, sekä korkokorvaus. Tilillä on lisäksi korvaus summa 2.241,13 € ( 26.2.2018 ) joka on halli 11 osakkaiden henkilökohtaista omaisuutta joka tuhoutui halli 6 palossa. Palaneen hallin ulkopuolella oli halli 11 osakkaiden rakennustarvikkeita, työkaluja yms, jotka tuhoutuivat palossa.

Tuhoutuneesta omaisuudesta oli vakuutusyhtiölle laadittu lista, mutta summa oli maksettu kerhon tilille. Liite 2.

Halli 11 laatii summasta siirtopyynnön hallitukselle, sekä ilmoittaa tilin, minne maksetaan.

c) Vuosivoiton käyttäminen. Vuosivoitto/tappio taloussuunnitelman (budjetti) mukaisesti

Kaudelta 2017 ehdotetaan kirjattavaksi tappio tilille.

d) Kerhon edustajat liittokokoukseen – pyydetään hallitukselle lupa päättää

e) Perittävät maksut ( Pidetään samalla tasolla, kuin 2018 ) Liite 3.

f) Budjetti ( Ei muutosehdotuksia ) Kukin tutustunut tahollaan ennalta saamansa e-mail koosteen perusteella.

g) Henkilövalinnat ( Toimihenkilötaulukossa Liite 4 Toiminnantarkastajaksi Juha K Karin tilalle Pauli Aaltonen. Asian käsittely kohdassa 9. Liitteet 5 ja 6

h) muut asiat – hallisopimus

Hallitus pysyy päätöksensä takana, koskien uusinta hallisopimusta, joka esiteltiin jäsenistölle telakkakokouksessa 26.1.2018 ja joka on laitettu tutustumista varten sekä Faceen, että kerhon www.sivuille. Juha K Karin kysymystä hallisopimusasian esille ottamiseksi vuosikokouksessa ei nähty aiheelliseksi. Liite 6 ja 7

Asiasta voidaan tarvittaessa keskustella virallisen kokousohjelman jälkeen.

Paikka ja aika (Siht.)

Paikaksi varattu OP.n kerhohuone, Nortamonkatu 16, 2 kerros. Ajankohta 28.3.2018 alkaen 18.30. Tilaisuuden alkuun on varattu 15 min OP.n tiedotteille.

 

Lehti-ilmoitukset (Siht.)

Ilmoitukset ovat sääntöjen 13 § mukaan Länsi-Suomi lehdessä 13.3 ja 16.3.2018 sekä lisäksi raumalainen lehdessä 17.3 ja kerhon www-sekä face sivuilla.

Kokouksen muistilista (Eri listana, kommodori)

6. Toimikuntien tilannekatsaukset

7 a Huvitoimikunta

- Ei kommentteja

7 b Meriniemitoimikunta

- Meriniemi klapit ja sora talkoot

Meriniemitoimikunta on pitänyt kokouksensa, jossa sovittu kauden toimenpiteistä, joita on jo osa toteutettu. Meriniemeen on hyvästä jäätilanteesta johtuen saatu toimitettua 12 tn sepeliä, sekä saunapuita sen verran, että pitäisi riittää kolmeksi vuodeksi ? Talkoissa mukana 12 hlö, sekä pieni kaivinkone.

Laskuja toimenpiteistä tulossa seuraavasti:

- Sepeli 170,00 €

- Kaivinkoneen kustannus 40,00 €

- Polttoaineet 40,00 €

- Polttopuut 1000,00 €

Vuosiohjelmaan ehdotetaan uudeksi talkoopäiväksi Meriniemeen 26.5.2018 josta myöhemmin tarkempaa tietoa. Soppatarjoilu.

7 c Vehaniemitoimikunta

Toimikunnan kokous pidetään maalis- huhtikuun vaihteessa.

7 d Telakkatoimikunta

- Hallikokous

Hallikokous on pidetty 26.2.2018 telakalla ja paikalla oli n. 25 osallistujaa. Kokouksesta on tarkempi sihteerin memo Liite 8

- Hallisopimus

Käsitelty hallituksessa kohdassa 5h.

- Jälkikustannuslaskelma

Kustannukset perustuvat budjettiin, joka taas perustuu seurantaan pitkällä aikavälillä. Toiminnantarkastajien pyytämä kustannusvastaavuuslaskenta on hyvä ja suuntaa antava, mutta lyhyestä valmistautumisajasta johtuen tuskin valmistuu vuosikokoukseen mennessä, koska toimikunnan jäsenten päivittäinen työelämä vie väistämättömästi ison osan ajankäytöstä. Budjetin raamit pitäisi olla riittävä peruste kustannusjakoon.

7 e Kilpailutoimikunta

Toimikunta on palaverin pitänyt RTV.n kanssa, jossa käsitelty suunnitteluun liitty- viä parannusehdotuksia. Osallistumisaktiviteettiä pyritään lisäämään.

7 f Koulutus- ja nuorisotoimikunta

Nuorisotoimikunnan osalta ei kerrottavaa, mutta koulutuksen osalta Vesa Viirros on käynyt liiton turvallisuuskurssilla, jonka antia pyritään hyödyntämään. Tätä ideoidaan ja asiasta myöhemmin lisää.

7 g Katsastustoimikunta

Aikaisempien vuosien malliin. Katsastusmateriaalit tilataan.

7 h Venematkailutoimikunta

Toimikunta pitää kokouksensa lähiaikoina. Tavoitteena taukopaikan määrittäminen ohjelmineen. Venematkailuilta harkinnassa.

Uudet jäsenet
Ei uusia hakemuksia

Tiedotusasiat, saapunut posti
Ei saapunutta postia. Pankkisaldo 12.3 oli 98.975,15 €, eli pääosin halli 6 vakuutuskorvausrahoja..

Summasta maksetaan halli 6 perustettavalle tilille ennalta sovittu summa. Summan tilityspäivä ja käytäntö sovitaan yhteisesti.

Erääntyviä laskuja:

- Lähitapiola, kerhon kaikki vakuutukset yht. 2.210,00 €. Eräpäivä 2.4.2018

- Lähitapiola. Halli 11 vakuutuserä 195,50 €. Eräpäivä 2.4.2018

- SPV ry. Liittomaksu 3.615,00 €. Uudeksi eräpäiväksi sovittu 30.4.2018.

- Lännen omavoima. Telakka 131.28 € , Vehaniemi 34.92 € ja Laakko 27.73 €. Yhteensä 193.93 € ja eräpäivä 23.3.2018

- Oma vero ( RMVK: ) Kirjanpitäjän ennakkolaskelma 210,00 € eräp. 12.3.2018. Maksettu.

- Sihteeri käynnistää jäsenistölle laskutustoimenpiteet välittömästi vuosikokouksen jälkeen. Vuosiohjelmasta on ennakkotiedot annettu painotoimenpiteitä varten, jolloin tehdään vain mahdolliset muutokset ja nopeutetaan painatusaikataulua. ( n. 1 viikko )

8. Muut mahdolliset asiat

- Toiminnantarkastus

Toiminnantarkastus edelleen tarkastajien reklamoinnista johtuen kesken. Pyritään toimittamaan heidän pyytämänsä materiaali mahdollisimman pian.

Samalla hallitus päätti Juha K Karin / Tuomo Oravan pyynnöstä ottaa Juha K Karin tilalle toiminnantarkastajaksi Pauli Aaltosen jonka toimiaika alkaa välittömästi 12.3.2018 eteenpäin. ) Liitteet 5 ja 6. Mainittu myös kohdassa 5g.

- Juha K Karin ehdotus vuosikokoukseen

Mainittu myös kohdassa 5h. Hallitus ei nähnyt aiheelliseksi pyörtää tekemäänsä päätöstä uudesta hallisopimuksesta eikä laittaa asiaa vuosikokouksen esityslistaan.

- Sammutttimien katsastus.

Lähitapiola on luvannut tehdä RMVK.lle ilmaiset sammutintarkastukset ennalta sovittuna ajankohtana.

- Jäsenyyden vaihto

Hallitus esitti jäsenyyden vaihtoa saadakseen varsinaiseksi jäseneksi Johanna Malmstenin, jonka tehtäviin tulee kuulumaan koulutus- ja nuorisotoimikunta. Suostumus on saatu ja hyväksytty. Liite 1

10. Seuraavat kokoukset

Ehdotus 26.3.2018 ylimääräinen hallituksen kokous vetäjänä Jani Konsi. Paikka M&V tmsto. Hyväksytty ja kokoontuminen 18.30

28.3.2018 Vuosikokous OP Rauma, vetäjänä Jani Konsi.

9.4.2018 hallituksen kokous vetäjänä Jani Konsi. Paikka M&V tmsto. Aloitus 18.30

7.5 Vetäjänä Viirros. Aloitus 18.30 . Paikka vielä auki, mutta seuraavassa kokouksessa päätetään.

11. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 20.20.

Raumalla 12.2.2018

______________________________________ _____________________________________

Vesa Viirros Puheenjohtaja Markku Salminen Sihteeri

 

***********************************************

 

RMVK:N HALLITUKSEN KOKOUSMEMO HELMIKUU 2018

 

Paikka:M&V Software, Pyynpäänkatu 17 B

Aika:Maanantai 12.2.2018 klo 18.30

 

1.Kokouksen avaus, todetaan läsnäolijat.

Puheenjohtaja Jani Konsi avasi kokouksen 18.30.

Paikalla: Jani Konsi, Harri Varho, Markus Viitanen, Tomi Ojanen, Raimo Virtanen, Mart-ti Virtanen, Jyrki Kartano, Vesa Viirros ja Markku Salminen. Kutsuttuna mukana Johanna Malmsten.

2.Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi

3.Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

4.Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Jokainen tahollaan ennakkoon lukenut. Ei kommentteja.

5. Toimikuntien tilannekatsaukset

8 a HuvitoimikuntaEi kommentteja

8 b MeriniemitoimikuntaEi kommentteja

8 c VehaniemitoimikuntaEi kommentteja. Kokous maaliskuussa.

8 d Telakkatoimikunta

- Kaikkien hallien vuokrasopimusten päivitys uudelle pohjalle

Toimintamallia työstetään ja pyrkimys saada kaikilta uusi sopimus ennen kesäkautta.

Sopimuksen päivitys vapaaehtoinen. Suositellaan kaikille.

- Telakan ohjesäännön päivitys

Ohjesäännön päivityksestä yhteydenpito Markus Viitanen / Jari Suominen. Päivitys laitetaan kerhon www-sivuille

- Korvausperiaatteet

Ei käsittelyä

-Investoinnit

Syyskokouksessa päätettiin telakkamaksujen korottamisista ja maksuista pyritään ns. ” korvamerkitsemään” toistaiseksi määrittelemätön summa telakan investointeihin. Yhtenä harkinnassa olevana mm. oma vesijohto telakan eri pisteisiin, sekä kulku telakalle joka tarkoittaisi kulkua palaneen halli 6 länsipuolelta ? Tämä vaatii uutta siltarumpua.

Telakalla pidetään ns. yleinen kokous koskien kehittämistä sekä muita esille tulevia asioita 26.2.2018. Kokous aloitetaan 17.30 ellei toisin ilmoiteta.

-Telakan yleistilanne

Kokonaisuutena kohtuullinen. Uusi telakkamestari on ottanut ohjat käsiinsä.

-Kommodori, telakkatoimikunnan puh. joht, sekä telakkamestari pitävät palaverin alkukeväällä ym. telakan asioista Palaveri pidetty 17.1.2018

8 e Kilpailutoimikunta

Maaliskuussa pidetään palaveri RTV.n kanssa, koskien tulevan kesän Köydet irti tapahtumaa. Talven karttanavigointikisaan on osallistunut RMVK.lta neljä.

8 f Koulutus- ja nuorisotoimikunta

Yhteinen perhetapahtuma RPS.n kanssa 11.2.2018. Kuuskarissa n. 15 henkilöä RMVK.sta ja kokonais osallistujamäärä n. 100 henkilöä.

8 g Katsastustoimikunta

Liitolta tilataan uutta veneturvallisuus opasta 100 kpl. Hinta 1,50 € / kpl. Jaetaan katsastettuihin veneisiin.

8 h Venematkailutoimikunta

H:gin venenäyttelyn bussimatkalla 11.2.2018 oli 16 RMVK.n sekä 26 RPS.n .jäsentä. Matkalla RMVK.n jäsenten toimesta (kiitos Salminen Petri sekä Salla Mika!) arpajaiset josta RMVK.n juniori- ja koulutustoimikunta sai käyttörahaa 154 €. Raha annetaan toimikunnan käyttöön.

6. Halli 6 tilanne

-Vakuutuskorvaus

Vakuutusyhtiö on maksanut kerhon tilille 18.1.2018 korvausta 85.800,72 €

- Korot

Laaditun valituksen perusteella vakuutusyhtiö on maksanut 12.2.2018 kerhon tilille korkoja 8.825,56 €

Korko ei ole riittävä ja kerhon yhteistyöjuristi laatii vaatimukset todellisesta korko-määrästä.

- Halli6 ja RMVK yhteinen palaveri

Halli 6 ja RMVK palaverista 17.1.2018 ei ollut pöytäkirjaa saatavilla, mutta hallituksen kokouksessa 12.2.2018 asiaa käsiteltiin ja sovittiin, että ennalta sovittu korvaus summa, lisättynä korkosuorituksilla, tilitetään hallitoimikunnan tilille yhteisesti sovittuna ajankohtana. Mandaatin ison summan siirtämiselle antaa hallitus ja pankkiin riittää toimenpidettä varten ote kokouspöytäkirjasta, ellei toisin seuraavassa kokouksessa sovita. Siirrettävistä summista tehdään yksilöity määritys seuraavassa / seuraavissa kokouksissa.

- Jatko

Edetään hyvässä ymmärryksessä asiapohjalta.

7. Uudet jäsenet

- Sihteerin raportti

Ei uusia jäsenhakemuksia

8. Tiedotusasiat, rahatilanne, saapunut posti

Katsastusasioihin liittyvää uutta turvaopasinformaatiota on sihteerille toimitettu e-mailina. Info jaettu Harri Varholle, joka infon perusteella on päätynyt tilaaman uu-sia oppaita. Ks. Katsastustoimikunnan info.

- Sihteerin raportti

Kerhon kassatilanne budjetin mukainen. Rahaa tilille on tullut alkuvuonna hallien sähkölaskutuksista n +/- 1000 €. Telakan avainpanttikassasta saadaan tilille n. 5-600 €.

Vakuutusrahoista jää kerholle n. 4000-5000€ eli jo menneet kulut. Edelleen mahdollisiin tuleviin kuluihin on varaus. ( tarkemmat laskelmat ovat tiedossa ) eli palo-siivouskulut, sekä uuden halli 6 mahdolliset pohjatyöt.

9. Muut mahdolliset asiat

10. Seuraavat kokoukset

12.3.2018 hallituksen kokous vetäjänä Vesa Viirros. Paikka RPS Kuuskari.

28.3.2018 Vuosikokous OP Rauma, vetäjänä Jani Konsi.

9.4.2018 hallituksen kokous vetäjänä Jani Konsi. Paikka M&V tmsto.

7.5 Vetäjänä Viirros.

Maaliskuun kokoukseen valmistautumista

Vuosiohjelman, jäsen- ym. maksujen postitus huhtikuussa?

-Sihteerillä kaikki valmiudet

Vuoden 2017 tilinpäätöksen käsittely ja toimintakertomus

-Kommodori toimittaa toiminnan tarkastajille.

Kommodori toimintakertomus,hallitus kommentoi

-Odotellaan

Kerhon vuosikokous 28.3.2017, OP tilat?

-Tilat varattu

Sihteeri hoitaa lehti-ilmoituksen.

-Asia hoidossa

Kommodori hoitaa kokouksen esityslistan.

12. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 19.40

 

***************************************************************

RMVK:n HALLITUKSEN KOKOUS TAMMIKUU 2018

 

Paikka: M&V Software, Pyynpäänkatu 17 B

 

Aika: Maanantai 15.1.2018 klo 18.30

 

ESITYSLISTA

 

1. Kokouksen avaus.

Kommodori Jani Konsi avasi kokouksen klo 18.35 ja paikalla seuraavat hallituksen jäsenet:

Ulkomaanmatkan takia poissa olonsa olivat ilmoittaneet Harri Varho sekä Raimo Virtanen. Poissa myös Markus Viitanen.

Paikalla Pj. Jani Konsi, Sihteeri Markku Salminen sekä jäsenet Martti Virtanen, Vesa Viirros, Jyrki Kartano sekä Tomi Ojanen

2. Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Kukin tarkastanut ennakkoon tahollaan, Ei huomautettavaa.

5. Hallituksen järjestäytyminen eli toimikuntien puheenjohtajat

Hallituksen jäsenet jatkavat aikaisemman käytännön mukaan toimikuntien puheenjohtajina. Ainoa muutos Koulutus- ja nuorisotoimikunta, jonka puheenjohtajaksi nimettiin Markku Salminen.

6. Vuodenvaihdepäivityksiä

6 a Vuosiohjelman laatiminen

- Vuosiohjelma pääpiirteissään valmis. Muutamia täsmennöksiä. Sihteeri päivittää ja toimittaa hallituksen jäsenille oikoluettavaksi ennen painatusta.

6 b Sähkönkäytön ohje

- Ohjeistus ajan tasalla. sihteeri laatii vertailun tukikohtien sähkölaskutuksista ja sähköistä perittävistä maksuista.

6 c Hankinta- ja hyväksymissäännöt

- Säännöt ajan tasalla

7. Kotisivujen päivitys

7 a Sisältö

- Toistaiseksi aikaisempien ohjeiden mukaan ja uudet ohjeet, kun sivuja aletaan uudistamaan.

7 b Päivityspolitiikkaa

- Hallituksen jäsenet ja toimikuntien puheenjohtajat hoitavat osuutensa ajankohtaisista toimenpiteistä.

8. Toimikuntien tilannekatsaukset

8 a. Huvitoimikunta

- Teatteri + ruokailu / ?

- Ei kommentteja. selvitellään yhteistä teatterireissua.

8 b. Meriniemitoimikunta

- Paikalla käyty tammikuussa. Kaikki ok.

8 c. Vehaniemitoimikunta

- Kokous pidetään keväällä.

8 d. Telakkatoimikunta

- Telakan ohjesäännön päivitys

- Korvausperiaatteet

- Investoinnit

- Telakan yleistilanne

- Kommodori, telakkatoimikunnan puh. joht, sekä telakkamestari pitävät palaverin alkukeväällä ym. telakan asioista.

8 e. Kilpailutoimikunta

8 f. Koulutus- ja nuorisotoimikunta

- Valittiin puh. johtajaksi Markku Salminen,.

8 g. Katsastustoimikunta

8 h. Venematkailutoimikunta

- Kokous alkukeväästä

9. Uudet jäsenet

- Ei uusia jäsenhakemuksia

10. Tiedotusasiat, rahatilanne, saapunut posti

- Erohakemuksensa oli jättänyt Juha Matikka. Hyväksyttiin.

Rahasaldo 15.1.2018 3.619,44 €. Kaikki laskut maksettu saldopäivään asti

11. Vuosiohjelman mainostajat

- Lämpö-Kartano

- Petäjäksen Telakka

- Remontti ja Maalausliike Alen

12. Muut mahdolliset asiat

- Halli 6 tulipalo tilanne, vakuutuskorvaukset

- 8.1.2018 vakuutusyhtiölle on lähetetty kirje, jossa pyydetään välitöntä maksua korkoineen.

- Syntymäpäivämuistamiset

- Sihteerin laatiman listan mukaan jaetaan hallituksen kesken työnjako, muistamisia koskien. Sihteeri päivittää listan ja jakaa hallitukselle kommentoitavaksi.

13. Seuraavat kokoukset

Kuukauden toinen maanantai.

12.2 , 12.3 (Vetäjänä Viirros ) 9.4 ja 7.5 ( Vetäjänä Viirros )

Paikkana M&V Software Oy toimisto tai muualla. 12.3 kokouspaikkana Kuuskari.

Helmikuun kokoukseen valmistautumista

- Vuosiohjelma painettuna

- Laskut

- Kommodorin kirje --

- Kirjekuoret

- Tilinpäätös allekirjoitettavaksi

- Ylläolevien asioiden kanssa edetään aikataulussa.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.10.

 

***************************************************