Hallituksen muistiot 2017

YLIMÄÄRÄINEN KERHOKOKOUS 7.12.2017 OP-RAUMA

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus klo 18.30.

Kommodori Jani Konsi avasi kokouksen.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja

Ehdotettiin Jani Konsi ja Valittiin Jani Konsi

3. Valitaan kokoukselle sihteeri

Ehdotettiin Markku Salminen ja valittiin Markku Salminen

4. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

Ilmoitus kokouksesta on ollut kerhon sääntöjen mukaisesti lehdessä 17.11.2017. Kokouksessa 24 osallistujaa.

5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

6. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa

Ehdotettiin Jari Suominen ja Juha Värre, jotka myös valittiin.

7. Sääntömuutos

Sääntömuutosehdotus luettiin läpi kohta kohdalta ja jokaiseen pykälään kysyttiin kommentteja. Keskustelu oli vilkasta ja monitahoista.

Suoritettiin äänestys umpilipuin.

Sääntöuudistus sai kyllä ääniä 20 , ei ääniä 3 ja tyhjää äänesti 1.

87 % äänistä oli kyllä ääniä, joilla sääntömuutos ehdotus tuli hyväksytyksi.

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.35

_________________________ ______________________

Jani Konsi puheenjohtaja Markku Salminen sihteeri

_________________________ ______________________

Jari Suominen Juha Värre

Pöytäkirjan tarkastaja ja ääntenlaskija Pöytäkirjan tarkastaja ja äänten

laskija.

 

*****************************************************

 

RMVK:N HALLITUKSEN KOKOUS MEMO JOULUKUU 2017

Paikka: Lämpökartano Oy.
Aika: Maanantai 4.12.2017 klo 18.30. Aloitus 18.45.

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus.
Paikalla: Puh.Joht. Jyrki Kartano. Siht.Markku Salminen. Markus Viitanen, Vesa Viirros, Jari Tommila, Raimo Virtanen ja Martti Virtanen.
Ennalta poissaolonsa ilmoittivat Harri Varho, sekä Tomi Ojanen. Osa-aikaisen poissaolonsa ilmoitti Jani Konsi.
2. Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Pöytäkirjan jokainen lukenut ennakkoon tahollaan. Ei kommentteja.
5. Joulukorttien kirjoitus
Ehdotettiin muutosta käytäntöön. Kortit allekirjoittaa hallituksen puolesta Kommodori.
Joulukorttikuva valitaan Salmisen ja Konsin toimittamista kuvaehdotuksista Konsi suorittaa valinnan.

6. Halli 6 tulipalo – oikeudenkäynti 13.12.2017
Asian käsittely on oikeudessa 13.12.2017.
Käsittelyyn osallistuu Kommodori.
7. Toimikuntien tilannekatsaukset
7 a Huvitoimikunta
- Pikkujoulujuhlat pidetty.
7 b Meriniemitoimikunta
- Meriniemi talvikunnossa. sähkönkäyttökirjat toimitettu sihteerille.
7 c Vehaniemitoimikunta
- Vehaniemi talvikunnossa. Sähkönkäyttökirjat toimitettu sihteerille.
7 d Telakkatoimikunta
- Telakan osalta venepaikkakartat ja hallien sähkölukemat yms. toimitettu sihteerille 2018 laskutuksia varten. seuraava tärkeä tehtävä on tehdä kartta sähkön maakaapelien sijainneista. Suunnittelu 2018.
7 e Kilpailutoimikunta
- Merikarttanavigoinnin karsintaan on saapunut osallistumiskutsu. Kutsu laitetaan kerhon www.sivuille.
7 f Koulutus- ja nuorisotoimikunta
- ei raportoitavaa
7 g Katsastustoimikunta
- ei raportoitavaa
7 h Venematkailutoimikunta
- Venematkailuillan, sekä taukopaikan suunnittelu aloitetaan toimikunnan kokouksella heti alkuvuonna.

8. Uudet jäsenet

Uusia jäsenhakemuksia ei ollut.

9. Tiedotusasiat, rahatilanne, saapunut posti
Ei saapunutta postia. Rahatilanne vuodenaikaan nähden tyydyttävä.
10. Muut mahdolliset asiat
Syyskokouksen katsaus
- Syyskokous meni hyvin. Osallistujilta asiallisia kommentteja. Uusi sääntöehdotus hyväksyttiin äänillä kyllä 16 ja ei 2.
Käsittely siirtyi seuraavaan ylimääräiseen kokoukseen, jonka ainoana aiheena on sääntöuudistus.

Mandaatti lainan ylimääräiseen lyhennykseen mahdollisuuksien mukaan.
Hallitus antoi kommodorin ja sihteerin päätettäväksi lainan ylimääräisen lyhennyksen,
mikäli kassavaranto antaa siihen mahdollisuuden. Tämän asian tarkastelu tulee perustumaan tammikuun 2018 tilisaldoon.

11. Seuraavat kokoukset ?
7.12.2017 ylimääräinen vuosikokous OP kokoushuoneessa.
Vuoden 2018 kokoukset
Seuraava kokous on 15.1.2018. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.
12. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 20.10.

____________________________ _____________________________
Jyrki Kartano puheenjohtaja Markku Salminen sihteeri.

***************************************

SYYSKOKOUS 9.11.2017 PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

Kommodori Jani Konsi avasi kokouksen 18.30.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja

Jani Konsi

3. Valitaan kokoukselle sihteeri

Markku Salminen

4. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouksen lehti-ilmoitus oli toteutettu sääntöjen mukaan joten kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Paikalla 18 RMVK.n jäsentä.

5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Puheenjohtaja esitteli esityslistan joka hyväksyttiin.

6. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi äänten laskijaa

Juha Värre, ja Jari Suominen. Molemmat toimivat sekä pöytäkirjan tarkastajina, että äänten laskijoina.

7. Käsitellään toimintasuunnitelma ja PTS vuodelle 2018

Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman, joka hyväksyttiin ilman kommentteja. Esiteltiin myös PTS, joka hyväksyttiin ilman kommentteja.

8. Päätetään jäsen-, liittymis- yms. maksuista vuodelle 2018

(laituri-, telakka-, hallipaikka- sekä sähkömaksut )

Muuttuvia tekijöitä maksuissa verrattuna vuoteen 2017:

- Laiturimaksu telakalla (280,00 €) 315,00 € Päivitetty vastaamaan kaupungin venepaikkaveloitusta vastaavasta venepaikasta.

- Ulkosäilytyspaikka ( 60,00 € ) 70,00 €

- Hallipaikan vuokra ( 80,00 € ) 95,00 €

- Maston säilytys telakalla ( 25,00 € ) 30,00 € (Vene muualla)

- Trailerin säilytys telakalla ( 25,00 € ) 30,00 € (Vene muualla)

- Venemaksu ( 10,00 € ) 15,00 €

Korotukset perustuvat nykyiseen, sekä tulevaan kustannustason nousuun ja ne hyväksyttiin yksimielisesti.

9. Päätetään talousarvio vuodelle 2018

Talousarvio hyväksyttiin.

10.Valitaan kerholle:

- kommodori

Jani Konsi

- varakommodori

1. Markus Viitanen ja 2. Vesa Viirros

- kaksi hallituksen jäsentä

Markku Salminen ja Jyrki Kartano

telakkamestari

Janne Männistö

- 1. (Meriniemi) ja 2. (Telakka) satamakapteeni

1. Jyrki Sirrola ja 2. Janne Männistö

- kerhomestari

Marjo Alen

- toimikuntien jäsenet

Meriniemitoimikunta väh. 2 jäsentä

( Satamakapteenin lisäksi )

Tomi Ojanen pj. Raimo Virtanen, Tapio Kiiskilä, Petri Alén, Vesa Laakeristo ja Tero Ramberg

Huvitoimikunta väh. 4 jäsentä

Jyrki Kartano pj, Kerhomest. Marjo Alen, Hanna Jalonen, Tarja Sirrola, Mia Kartano ja Johanna Rantanen-Laakeristo.

Katsastustoimikunta väh. 5 jäsentä

Harri Varho pj, Esa Lehto, Petri Salminen, Juha K Kari, Pekka Rytkönen, Juha Viljanen, Janne Männistö ja Markus Laine.

Kilpailutoimikunta väh. 5 jäsentä

Raimo Virtanen pj. Jyrki Sirrola, Jari Suominen, Esa Lehto, Markku Tiihonen ja Tuomo Orava.

Nuoriso- ja Koulutustoimikunta väh. 2 jäsentä

Hallitus päättää pj.n Leena Kujansuu, Heidi Haveneth, Miro Salla, Johanna Malmsten, Juha Honkanen, Iiro Viskari ja Milla-Mari Salla.

Telakkatoimikunta väh. 2 jäsentä

(satamakapt. ja telakkamestarin lisäksi)

Markus Viitanen pj. Tapio Kiiskilä, Jarmo Talvio, Jukka Selänne, Paavo Sorvakko ja Jarmo Helimo.

Venematkailutoimikunta ( ei määrätty jäsenmäärää)

Martti Virtanen pj, Jari Mikanmaa, Esa Lehto, Tuomo Orava, Vesa Viirros ja Markku Salminen.

Vehaniemitoimikunta ( ei määrätty jäsenmäärää)

Vesa Viirros pj. Olavi Matikka, Kari Nurmi, Markku Salminen, Pasi Liukas, Juha Kuusio.

- Vehaniemen isäntä Jari Mikanmaa.

11.Valitaan kaksi toiminnan tarkastajaa sekä kaksi varatarkastajaa

Tuomo Orava ja Juha.K.Kari. Varalle Juha Honkanen ja Pauli Aaltonen.

12.Valitaan kerhon edustajat liiton kevätliittokokoukseen

Hallitus päättää osallistujan/jat

13.Sääntömuutos

Puheenjohtaja esitteli seikkaperäisesti uuden sääntöehdotuksen. Kokoukseen osallistujien taholta ehdotettiin muutamia pieniä täsmennöksiä, jotka sääntöehdotukseen kirjattiin.

Suoritettiin säännöistä äänestys umpilipuin.

Sääntömuutosta puolsi 16 ja kielteisiä lippuja oli 2.

Nykyisten sääntöjen mukaan uudet säännöt pitää hyväksyttää vielä toisessa kokouksessa ¾ puoltoenemmistöllä. Uudesta kokouksesta ilmoitetaan kerhon sääntöjen mukaan.

13.Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 20.40

 

Rauma 9.11.2017

____________________________ _________________________

Jani Konsi Puheenjohtaja Markku Salminen Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

____________________________ __________________________

Juha Värre Jari Suominen

*********************************

 

RMVK:n HALLITUKSEN KOKOUS MARRASKUU 2017

 

Paikka: M&V Soware, Pyynpäänkatu 17

Aika: Maanantai 6.11.2017 klo 18.30

PÖYTÄKIRJA

Ennen kokousta M.Salmisen 70-v kakkukahvit. Hallitus muisti syntymäpäivää kukkasella.

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus, todetaan läsnäolijat.

Jani Konsi ( puh.joht.) Markus Viitanen, Jyrki Kartano, Raimo Virtanen, Tomi Ojanen, Martti Virtanen, Vesa Viirros, sekä sihteeri Markku Salminen. Poissaolonsa olivat etukäteen ilmoittaneet Harri Varho, sekä Jari Tommila.

2. Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksytty

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Kukin tutustunut ennakkoon. Ei kommentteja.

5. Vuosikokoukseen valmistautuminen

a. Henkilövalinnat

Hallitus kävi läpi tulevat henkilövalintaehdotukset, jotka esitetään syyskokouksessa.

b. Toimintasuunnitelma ja PTS 2017 – 2021

Perehdyttiin toimintasuunnitelmaan, joka tullaan esittelemään syyskokouksessa.

c. Perittävät maksut

Todettiin Telakan kulurakenteen kasvavan, sekä samalla on varauduttava tuleviin investointeihin, mm. oman vesijärjestelmän hankkimiseen. Nämä väistämättä aiheuttavat joidenkin maksujen korottamista.

Hallituksen ehdotukset:

- Telakan laiturimaksu vastaamaan kaupungin perimiä maksuja vastaavista venepaikoista. 280,00 € korotetaan hinnaksi 315,00 €.

- Veneen ulkopaikka 60,00 € korotetaan hinnaksi 70,00 €

- Hallipaikka 80,00 € korotetaan hinnaksi 95,00 €

- Trailerien kesäsäilytysmaksu 25,00 € korotetaan hinnaksi 30,00 €

- Mastosäilytys 25,00 € korotetaan hinnaksi 30,00 €. Mastopaikoille on lisäystarve.

- Venemaksu 10,00 € korotetaan hinnaksi 15,00 €

Maksujen korotuksista koituvat lisätulot pyritään ns. korvamerkitsemään telakan tuleviin investointeihin / lisäkuluihin.

d. Budjetti

Kirjanpitäjän laatiman selvityksen mukaan 3Q 2016 verrattuna 3Q 2017 laadittiin budjettiehdotus kaudelle 2018.

6. Halli 6 tilanne

Kerhon vaatimukset 13.12.2017 oikeudenkäyntiin jossa RMVK asianomistajana

Asiasta pystytään informoimaan vasta oikeudenkäynnin 13.12.2017 jälkeen, johtuen salassapitovelvollisuudesta. Hallitus antoi Mandaatin asian hoitamiseksi Kommodori Jani Konsille, joka asianajajan kanssa pyrkii tämän hankalan asian hoitamaan parhaalla mahdollisella tavalla.

7. Toimikuntien tilannekatsaukset

9 a. Huvitoimikunta

- Pikkujoulujuhlien järjestelyt tehty ja kaikki nähtävissä Rmvk.n www-sivuilla.

9 b. Meriniemitoimikunta

- Meriniemi talvikunnossa.

9 c. Vehaniemitoimikunta

- Vehaniemi talvikunnossa

9 d. Telakkatoimikunta

-

9 e. Kilpailutoimikunta

-

9 f. Koulutus- ja nuorisotoimikunta

-

9 g. Katsastustoimikunta

-

9 h. Venematkailutoimikunta

-

8. Uudet jäsenet

Ei uusia jäsenhakemuksia.

Robert Aaltonen on halunnut erota kerhosta. Erosta ilmoitettu sihteerille. Erohakemus hyväksyttin.

9. Tiedotusasiat, saapunut posti, rahatilanne

Ei saapunutta postia. Rahaa tilillä n. 4.200,00 € Loppuvuoden kuluja odotettavissa vielä n 2.000,00 €. Tarkalle menee rahasaldo, mutta ennakkoarvion mukaan se riittää seuraavaan kerhon jäsenille tehtävään laskutukseen asti.

10. Muut mahdolliset asiat

Emännän brännäri: Tarja sirrola

Uutskiikki: Jari Tommila

Talkookello: Markku Tiihonen, Tapio Kiiskilä, Juha Honkanen ja Reijo Mörsky

Ansiomerkkilista: kommodori laatii

Kohta 5c Telakan kulurakenne osalta hallien vakuutusturvan päivityksen selvittäminen annettiin Vesa Viirroksen tehtäväksi. selvitys tammi- tai helmikuun 2018 hallituksen kokoukselle.

11. Seuraavat kokoukset

Vaihtositsit ma 4.12.2016 klo 18.30 alkaen

12. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 21.32.

_____________________________________ _____________________________________

 

Jani Konsi Kommodori Markku Salminen sihteeri

 

************************************

 

RMVK:N HALLITUKSEN KOKOUS MEMO LOKAKUU 2017

Paikka:M&V Software, Pyynpäänkatu 17

Aika:Maanantai 9.10.2017 klo 18.30

ESITYSLISTA

1.Kokouksen avaus, todetaan läsnäolijat

Paikalla Kommodori ( Puh. Joht.) Jani Konsi, Raimo Virtanen, Jari Tommila, Markus Viita-nen, Jyrki Kartano, Vesa Viirros,

Martti Virtanen sekä Sihteeri Markku Salminen. Poissa-olonsa ennalta ilmoittivat Harri Varho, sekä Tomi Ojanen.

2.Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3.Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

4.Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Kukin lukenut ennakkoon, kommentit/keskustelua .

Tommila halusi varmistaa, että edellisen kokouksen pöytäkirjaan oli kirjattu halli 11 vuokra-aika nimelle vuokra vapaa-aika.

5.Sääntömuutos

Laaditaan sääntömuutosehdotuksen luonnos syyskokoukseen. Ehdotus pohjautuu hallituksen valmistelutyöhön ja keskusteluun muutoksesta.

Kommodorin laatimaan sääntömuutos ehdotukseen oli tullut e-mailina kommentteja Jari Tommilalta, Harri Varholta, sekä Markku Salmiselta.

Käytiin ehdotus, sekä saapuneet kommentit läpi. Näiden perusteella Jari Tommila kirjoittaa puhtaaksi yhteenvedon.

6. Toimikuntien tilannekatsaukset

8 a Huvitoimikunta

Pikkujoulujuhlat 18.11.2017 Posellissa. Ruokatilaus tehty ja orkesteri varattu.

8 b Meriniemitoimikunta

Meriniemessä on ollut syysajallekin kävijöitä. Polttopuuasiat hyvässä mallissa ja riittä-nee ainakin tulevaksi kesäksi.

8 c Vehaniemitoimikunta

Aloitelaatikkoon tulleita toiveita mm. lasten viihtyvyydestä pyritään tulevana kautena toteuttamaan paikalta saatavilla materiaaleilla,

sekä hyvässä yhteistyössä lasten vanhempien kanssa.

8 d Telakkatoimikunta

Toimikunta kokoontuu viikolla 41 ja raportoi hallitukselle suunnitelmistaan.

8 e Kilpailutoimikunta

Köydet irti tapahtuma järjestetään taas tulevana kautena ja edelleen yhteistyössä RTV.n kanssa.

8 f Koulutus- ja nuorisotoimikunta

-

8 g Katsastustoimikunta

-

8 h Venematkailutoimikunta

-

7. Uudet jäsenet

-Sihteerin raportti

Ei uusia jäsenhakemuksia.

8. Tiedotusasiat, saapunut posti, rahatilanne

-Sihteerin raportti

9. Muut mahdolliset asiat

- toimikuntien budjetit

Käsitellään e-mail palaverina ennen seuraavaa kokousta. Sihteeri hoitelee kirjanpitäjältä ns. pohjatiedot kuluneen 9 kk.n osalta.

- vuosikokouspaikka? (OP?)

Kokouspaikka varattu Rauman OP.lta. Lehti-ilmoitukset hoidettu.

- henkilövalinnat vuosikokouksessa

Hallituksesta kukin miettii asiaa tahollaan.

10. Seuraavat kokoukset

ma 6.11 hallituksen kokous klo 18.30 alkaen

syyskokous torstai 9.11

ma 4.12.2016 klo 18.30 alkaen

11. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 20.32.

9.10.2017

 

_______________________________________ _____________________________________

 

Jani Konsi Kommodori ( Puh. Joht ) Markku Salminen Sihteeri.

 ***************************************************************************************

RMVK:N HALLITUKSEN KOKOUS MEMO SYYSKUU 2017

Paikka: Lämpö-Kartanon toimitilat, Metallitie 20

Aika: Maanantai 4.9.2016 klo 18.30

Paikalla: Jyrki Kartano, Martti Virtanen, Harri Varho, Jari Tommila, Markus Viitanen, Tomi Ojanen ja siht. Markku Salminen.
Tomi Ojanen joutui poistumaan kokouksesta klo 19.50 esityslistan kohdan 8e käsittelyn jälkeen.
Poissa: Kommodori Jani Konsi, Vesa Viirros sekä Raimo Virtanen. Jokainen oli ennakkoon ilmoittanut poissa olonsa sekä syyn.

Ennen kokouksen alkua juotiin kakkukahvit jotka tarjosi Jari Tommila 5.9.2017 60-v päivänsä johdosta. Hallitus onnittelee ja kiittää Jaria.

MEMO

1. Kokouksen avaus, Puheenjohtajana toimi II varakommodori Jyrki Kartano.
Todettiin läsnäolijat.

2. Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Kukin lukenut ennakkoon ja löytynyt yksi informaatiovirhe.

5. Palautteiden läpikäynti Meriniemi/Vehaniemi

a) palautelaatikot.

Tukikohtien puheenjohtajat:

Vehaniemen aloitelaatikossa oli yksi lappu, jossa 12 allekirjoittajaa:

Defibrillaattorin hankinta:

Esitetään hankittavaksi mahdollisimman nopeasti ”Deffa” molempiin saaritukikohtiin ( Meriniemi & Vehaniemi ) Perustelut lienevät tarpeettomat ! Markus Viitanen selvittää hankintahintoja. Otetaan hankintamahdollisuus esille seuraavassa budjetointikokouksessa.
Lasten leikkipaikat:

E-mailina sihteerille tuli kahden jäsenen seuraavat toiveet koskien Vehaniemeä:

Toivotaan lapsille leikkipaikkaa johon esim. keinu , kiipeilyteline sekä hiekkalaatikko. Toinen e-mail viesti koski samaa asiaa, eli lapsille hiekkalaatikko leluilla sekä keinu lapsille ja vauvoille. Hallituksen kanta oli, että asiaa pitää kehittää ja mahdollisimman paljon käyttää paikalla olevaa materiaalia sekä rakentaa niistä. Hiekkaa saadaan lähisaaresta. Lasten vanhemmat mukaan leikkipaikan rakentamiseen. Leluja laatikkoon löytyy useimmilta kotoa. Laitetaan vaikkapa faceen toive leluista.

Meriniemen aloitelaatikossa oli yksi lappu jossa toivottiin peiliä naisten vessaan
( Puu C ) Ei katsottu aiheelliseksi.

b) Keskustelua miten kesä meni

Meriniemen kesäkausi on ollut ongelmattomampi, kuin edellinen kesä. Kävijämäärä vähäisempi, kuin edellisenä vuonna. Vehaniemen vetovoima on havaittu.

Vehaniemen osalta kausi on ollut onnistunut ja käyttö tuntuvasti lisääntynyt. Kaksi poijua vetää viimeisiään ja kaksi tarvitaan vielä lisää. Jari Tommila selvittää, voidaanko varastossa olevista poijuista varaosilla kunnostaa tähän tarpeeseen ?

6. RMVK sääntömuutos – luonnoksen valmistelua
a) keskustelua

Alustavaa keskustelua käytiin. Sovittiin, että jokainen hallituksen jäsen käy tahollaan läpi tehtyä luonnosta ja kommentoi kommodorille sekä laittaa kopion jokaiselle hallituksen jäsenelle sekä sihteerille. Jatketaan käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

7. Toimikuntien tilannekatsaukset

8 a Huvitoimikunta
- Venetsialaiset
Meriniemessä paikalla 10 venekuntaa. Huvitoimikunta oli järjestänyt kahvitarjoilun. Tulevaisuutta ajatellen huvitoimikunta pohtii tapahtumaan uusia aktiviteetteja.
Vehaniemen venetsialaisissa ( Rosvopaisti ) oli 16 venekuntaa.
- Rosvopaisti Meriniemi
Määräaikaan mennessä ilmoittautuneita on n. 40 – 45 osallistujaa, mutta määrä ilmeisesti vielä kasvaa ?
- Lipun lasku
Perinteen mukaan.
8 b Meriniemitoimikunta
Kaikki poijuketjut (vanhat hyvin huonokuntoisia) uusittu ja kaikkiaan kymmenen poijua on nyt kokonaan uusia (osa talvi vienyt, osa huonokuntoisia), uusi tiskauspaikka ollut hyvässä käytössä ja odottaa vielä viemäröintiä. Isoon saunaan ilmestynyt terassille kylmä suihku.

8 c Vehaniemitoimikunta
Grillikatokseen asennettu uudet lasit sekä pleksit. Lasit pääosin liukukiskoilla.
Ratkaisu parantaa huomattavasti katoksen käyttöä tuulisilla ilmoilla.
Vehaniemessä koko kausi hyvä ja palaute viihtyisyydestä, sekä yhdessäolosta
pelkkää positiivista.

8 d Telakkatoimikunta
- Pihan tilanne
Kokonaisuutena kommunikaatiota pitää edelleen parantaa puheenjohtajan ja telakkamestarin välillä.
- Valmistautuminen talvikauteen, tilanne
Kaupungin kanssa on puh.joht. keskustellut päädyn aitaamisesta ja se ehkä toteutuu vielä tämän kauden aikana ?
Telakan valaistusta pitäisi kehittää vaikka mahdollisesti led lampuilla ja hämäräkytkimillä. Telakkatoimikunta kehittää asiaa tahollaan.

8 e Kilpailutoimikunta
Köydet irti tapahtumassa mukana 10 venekuntaa. Voitto RMVK:n ”Mianea” ve-
nekunnalle. Illalla laiturissa 29 venettä. Mukavaa yhdessäoloa.
RMVK.n veneitä osallistui vain kaksi, joten jää mietittäväksi, voisiko tapahtuman joskus tulevaisuudessa järjestää Uudessakaupungissa. RMVK:n venekuntia on runsaasti Ugin kaupungin venepaikoilla.

8 f Koulutus- ja nuorisotoimikunta
Junnuleirillä oli 19 osallistujaa ja määrää pidetään todella hyvänä. Paikalla oli myös RMVK.n jäseniä joilta saatiin hyvä apu kokonaisuuteen. Ajankohta oli hyvä, koska vesi oli lämmintä ja koulujen alkamiseen oli vielä tovi aikaa. Kokonaisuutena erittäin onnistunut leiri.

8 g Katsastustoimikunta
Kauden aikana katsastettu 93 venettä ja tiedot viety liiton ohjelmaan. Katsastajille hankittu katsastajaviirit.

8 h Venematkailutoimikunta
Taukopaikka Verkanilla 7 venekuntaa. Ohjelma oli hyvin suunniteltu ja yhdessäolo viihtyisää.

9. Uudet jäsenet

Sihteerin katsaus
Ei uusia jäsenhakemuksia. Kauden aikana liittynyt 4 uutta jäsentä.

10. Tiedotusasiat, saapunut posti, rahatilanne

Sihteeri:
Liitolta on tullut postia, koskien esitystä vaalilautakunnan luottamushenkilöiksi kaudelle 2018 – 2019. Kommodori ja sihteeri käsittelevät asian yhdessä ja mahdolliset toimenpiteet hallituksen sähköpostikokouksena. Viimeinen raportointipäivä 21.9 2017.

RMVK.sta eroanomuksen on tehnyt Kari Alén kirjallisena sekä Martti Kosonen e-maililla. Molemmat eroanomukset hyväksyttiin, koska perusteet olivat sekä veneilyn lopettaminen että ikä.
Kari Alenin osalta Kommodori soittaa ja kiittää pitkästä ansiokkaasta toiminnasta sekä kerhossa, että liitossa.

Sihteeri laatii talousennusteen loppuvuodeksi ja se käsitellään seuraavassa kokouksessa. Kokonaisuus on kuitenkin melko hyvä, koska Vehaniemen velkaa on saatu hyvin lyhennettyä, eli ihan sovitulla tavalla. Tilisaldo on kuitenkin se jota seurataan ja siihen paneudutaan seuraavassa kokouksessa.

11. Muut mahdolliset asiat

Ei käsiteltäviä asioita

12. Seuraavat kokoukset

ma 9.10, ma 6.11 ja ma 4.12.2017 klo 18.30 alkaen

13. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 20.45.

***********************************************************************************

RMVK:N HALLITUKSEN KOKOUS MEMO TOUKOKUU 2017

 

Paikka: M & V Softvare tmsto

Aika: 8.5.2017 klo 18.30

- Kokouksen Avaus, todetaan läsnäolijat.

Jani Konsi, puh. joht. Markku Salminen sihteeri, Martti Virtanen, Vesa Viirros, Jyrki Kartano, Markus Viitanen, Harri Varho, Jari Tommila, Tomi Ojanen, poissa Raimo Virtanen.

Kohdan 8 käsittelyn jälkeen Jari Tommila joutui poistumaan kokouksesta ennalta sovittuun tapaamiseen.

- Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi

- Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin

- Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Kukin oli tahollaan tarkastanut etukäteen eikä ollut huomautettavaa.

- Halli 11 vuokrasopimuksen käsittely

Käsitellään maaliskuun kokouksen päätös koskien halli 11 vuokrasopimusta uudestaan.

Jäävit, Jani Konsi, Martti Virtanen ja Jyrki Kartano poistuivat kokoustiloista ja puheenjohtajuuden otti varakommodori Markus Viitanen.

Vuokrasopimuksen pohja päätettiin hyväksyä edelleen toteutettavaksi.

Hallitus valtuutti varakommodori Markus Viitasen sekä yhden hallituksen jäsenen allekirjoittamaan halli 11 kaikkien vuokramiesten kanssa vuokrasopimuksen.

- Halli 11 vuokra-ajan käsittely

Käsitellään halli 11 porukan ehdotus perusteluineen – jääviys kysymys huomioon.

Jääviys otettiin käsittelyssä huomioon ja jäävit poistuivat kokoustiloista.

Jäävit, Jani Konsi, Martti Virtanen ja Jyrki Kartano poistuivat kokoustiloista ja puheenjohtajuuden otti varakommodori Markus Viitanen.

Halliryhmä 11 ehdotus oli 25 vuotta ja perusteluna oli se, että ehdotettu aika on kohtuullinen, koska aikajakson päätyttyä kerho saa enemmän, perustuen suurempiin hallin kokonaiskustannuksiin.

Hallitus ehdotti aikajaksoksi 20 vuotta, joka perustuu samoihin faktoihin.

Halli 11 osalta päädyttin tähän hallituksen ehdotukseen.

Hallitus päätti vuokra-ajaksi 20 vuotta halli 11 kohdalla.

- Toimikuntien tilannekatsaukset

a Huvitoimikunta

- toiminnan rahoitus ja käytäntö, budjetti

- Juhannus

Toimikunnalla on kokous 9.5 jolloin ohjelma-asiat käsitellään.

Toimikunnan taholta on tullut sihteerille pyyntö ennakkomaksusta 400 € toimikunnan kuluihin. Käytiin läpi hankintasäännöt. Hallitus päätyi Prisman luottokorttiin jolla saa kaikki tarvittavat hankittua. Palvelee myös muiden toimikuntien toimintaa, esim. junnutoimikunta. Prisma laskuttaa kerhoa. Hankinnat budjetoinnin ja hankintasäännön puitteissa.

b Meriniemitoimikunta

- Lipunnosto

Kevätkatsaus Meriniemessä on pidetty. Poijuja, sekä kettinkejä pitää uusia. Hyvä tarjous 1.300,00 € on saatu A-laiturilta ja siihen myös tartuttiin. Samalla kartoitetaan Vehaniemen tarve uusiin poijuihin.

Meriniemeen tehdään tiskauspiste päärakennuksen taakse.

Osa tarvikkeista saatu sponssina, joten kokonaiskulut jäävät summaan n. 200,00 €

Meriniemeen toimitetaan palautelaatikko.

Sähkötolppien uusimiseen liittyvä katsaus tulossa, Konsi hoitaa sähkömiehen paikalla käymään ja kartoittamaan.

c Vehaniemitoimikunta

- Lipunnosto

Paikalla 3 venekuntaa. Kommodori, sekä Vehaniemitoimikunnan puheenjohtaja soittivat, toivottaen hyvää veneilykautta.

Vehaniemeen toimitetaan palautelaatikko.

d Telakkatoimikunta

- Pihan tilanne, roskis, vesi, kevättoiminta

- Sammuttimien tarkastus

- Paloturvallisuuden edistäminen/ esillepano- jatkuva työ ?

Ylitsepursunut roskapiste on tyhjennetty ja nyt sopimus tyhjennyksistä paikallisen yrittäjän kanssa.

Vesijohto telakalle avattu, mutta parannuksia suunnitellaan, koskien heikkoa vedentuloa.

Sammuttimien tarkastuksessa paljon osallistujia. Kaikki sujui veloituksetta.

Toimikunnan sisäistä yhteistyötä, sekä kommunikaatiota on edelleen kehitettävä.

Paloturvallisuuden eteen on tehtävä jatkuvaa informaatiota, sekä myös valvontaa ja ohjeistusta. Omat paikat pidettävä siisteinä, öljyiset rätit, tupakat jne lisäävät paloriskiä.

Telakalle palautelaatikko.

e Kilpailutoimikunta

- Tilanne.

Ei aktiviteetteja

f Koulutus- ja nuorisotoimikunta

- Junnuleiri , muuta ?

Kokous lähiviikkoina

g Katsastustoimikunta

- Tilanne

Kokous pidetty, materiaalit saatu ja katsastukset aloitettu.

h Venematkailutoimikunta

- Taukopaikalta ei ole vielä saatu tarjousta ruokailusta ja muista aktiviteeteista.

- Uudet jäsenet

Käsiteltiin hakemukset - hyväksyttiin.

- Tiedoitusasiat, saapunut posti, rahatilanne

- Muut mahdolliset asiat:

- Kausi alkaa

Hallitus julkaisee jokaisesta kokouksesta muistion sekä www-sivuilla, että facebookissa.

Kausi on aloitettu ja kelien lämmettyä alkaa suurimmalla osalla jäsenistöstä aktiivinen veneilykausi.

Hallitus on valmistautunut olemaan tavoitettavissa e-maililla kesäkauden ajan.

- Seuraavat kokoukset

Ehdotus ma 4.9 , ma 9.10 , ma 13.11 ja ma 4.12 klo 18.30 alkaen.

- Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi klo 20.15.

*************************************************************************************************************************************
RMVK:N HALLITUKSEN KOKOUS MEMO HUHTIKUU 2017


Paikka: RMPY, Petäjäs
Aika: Maanantai 10.4.2017 klo 18.30

Kokouksen aluksi vietettiin hiljainen hetki poisnukkuneen kerhon veteraanin Pertti Heinon muistoksi.

- Kokouksen avaus, todetaan läsnäolijat.
Paikalla Markus Viitanen, Raimo Virtanen, Martti Virtanen, Vesa Viirros, Jyrki Kartano ( puh.joht ) ja Markku Salminen ( Siht )
Poissa Jani Konsi, Tomi Ojanen, Jari Tommila ja Harri Varho.

- Päätösvaltaisuus.
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

- Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.

- Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Kukin lukenut ennakkoon. Ei kommentteja.

- Hallien uusien sopimuksen laadinta

Kommodorille toistaiseksi voimassaoleva oikeus solmia hallien vuokramiesten kanssa vuokrasopimuksia – päätös. Päätettiin Kommodorille oikeuksien myöntämisestä.

- Halli 11

Vuokra-aika. Sopimusosapuolien ehdotukset, keskustelua.
Ehdotuksen käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.
Hallituksen jäsenet tarkastavat sopimuspohjan seuraavaan kokoukseen mennessä ja antavat taholtaan e-maililla palautetta tarvittaessa.

-Toimikuntien tilannekatsaukset
a Huvitoimikunta. Kokous lähiviikkoina
b Meriniemitoimikunta Ei kommentteja, mutta tukikohdan osalta kausi aloitettu
c Vehaniemitoimikunta Ei kommentteja, mutta tukikohdan osalta kausi aloitettu
d Telakkatoimikunta Kokous pidetty 29.3.2017 ja käsitelty mm. aitaprojektia, sekä hallien uutta sopimusmallia.

Palaneen halli 6.n uudelleenrakentamista käsitelty. Rakennuslupa on voimassa ja tarjouksia on pyydetty.
Asia etenee omassa aikataulussaan. Kokouksessa käsitelty myös alueen valvontaan liittyviä asioita.

e Kilpailutoimikunta Ei toimenpiteitä
f Koulutus- ja nuorisotoimikunta -
g Katsastustoimikunta -
h Venematkailutoimikunta Korppoon Verkanilta odotellaan vastausta taukopaikan järjestelyihin. Alustavasti varattu 30 venepaikkaa, koska uskotaan kohteen vetovoimaan.


- Tiedotusasiat, saapunut posti
Ei saapunutta postia. Vuoden suurimmat laskut ja lainanlyhennykset maksettu, rahaakin jäi tilille.
Tarkasteltiin myös hallien ja telakka-alueen vakuutuksia. Vakuutusehdot otettu syyniin hallituksessa, ensi kokouksessa jatketaan.

- Muut mahdolliset asiat

Syntymäpäivä käytäntö

Kommodori oli toimittanut tarkastettavaksi kolme ehdotusta, miten merkkipäiviä voidaan
muistaa. Ehdotukseen otettiin mukaan myös poisnukkuneiden muistamiset.

Kevätkokouksen kuulumiset – Martti, Markku

Kevätkokous meni erittäin sujuvasti ja kokouksen pöytäkirja on toimitettu sekä Faceen, että www-sivuille.

- Seuraavat kokoukset
ma 8.5.2017 klo 18.30 alkaen M&V Software

- Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin 19.30

*************************************************************************************************************************************


RMVK:N HALLITUKSEN KOKOUS MAALISKUU 2017


Paikka: Rauman meripelastusyhdistys tilat, Petäjäs
Aika: Maanantai 13.3.2017 klo 18.30

Paikalla Jani Konsi ( Pj ) , Jyrki Kartano, Raimo Virtanen, Jari Tommila, Harri Varho, Tomi Ojanen, Vesa Viirros , Martti Virtanen ja Markku Salminen ( siht. ). Poissa Markus Viitanen.

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus.

Puheenjohtaja avasi kokouksen


2. Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Ennakkoon kukin lukenut. Ei kommentteja.
5. Halli 11 sopimus
Käsittelyn ajaksi jäävit henkilöt poistuivat kokoustiloista. Jäävit henkilöt: Jani Kon-si, Jyrki Kartano ja Martti Virtanen. Jari Tommila toimi pj:nä kohdan 5 käsittelyn aikana. Käsiteltiin päivitetty uusi sopimusmalli. Hallitus totesi uuden sopimusmallin hyväksi ja suosittelee edelleen esitettäväksi. Päätettiin ottaa uusittu sopimusmalli käyttöön halli 11 kohdalla.
6. Kaikkien telakka-alueen hallien sopimusmalli poislukien halli 11
Hallitus totesi uuden sopimusmallin hyväksi ja suosittelee edelleen esitettäväksi. Päätettiin ottaa uusittu sopimusmalli käyttöön kaikkien hallien poislukien halli 11 kohdalla.


7. Hallin 6 palo

Asia edelleen keskeneräinen ja voidaan vain odottaa.

8. Yhdistyksen sääntömuutos

Yhdistyksen säännöt osittain vanhentuneet ja kaipaavat päivittämistä. Hallituksen jäsenillä on ollut oikoluettavana muutosehdotus, joka käsiteltiin. Sääntöjen päivittämistä jatketaan ja muutosehdotukset suositellaan käsiteltäväksi syyskokouk-sessa.


9. Vuoden 2017 kevätkokouksen valmistelu

Paikka ja aika (Siht.) Kokoustilat varattu ja paikkana OP.n kokoustilat
Lehti-ilmoitukset (Siht.) Hoidettu sääntöjen määräämässä ajassa ja tavalla.
Kokouksen asialista (Eri listana, kommodori)

10. Toimikuntien tilannekatsaukset

7 a Huvitoimikunta

Kokous pidetään maalis- huhtikuun aikana.

7 b Meriniemitoimikunta

Meriniemessä katselmus, kun kausi alkaa. Kiuaskivien uusinta edessä.

7 c Vehaniemitoimikunta

Vehaniemitoimikunta kokoontui 24.2.2013 Cafe salissa. Paikalla Vesa Viirros ( Pj ) Jari Mikanmaa ( Vehaniemen isäntä ) Markku Salminen ja Olavi Matikka.Poissa Juha Kuusio ja Pasi Liukas.
Toimikunnan osalta asiat hyvin hoidossa. Pikkusaunan uusi piippu on jo valmiina ja varastoitu, samoin kahdet pelastautumistikkaat.
Tavoitteita : Pikkusaunan katon aluskatteen ja paanukatteen uusinta. Lasten uima-rannan viimeisteleminen Isonsaunan rantaan. Mahdollisesti pieni kahluuallas grilli-katoksen läheisyyteen. Grillikatokseen suojalasitus ainakin rannan puolelle. Toimi-kunta esittää hallitukselle toimenpide- ja kustannusarvion.
Yksi peruskorjattu kiuas on varastoitu ja tarvittaessa käyttövalmiina.

7 d Telakkatoimikunta Ei raportoitavaa
7 e Kilpailutoimikunta Ei raportoitavaa

7 f Koulutus- ja nuorisotoimikunta

LA. 18.3 Uimahallitapahtuma. Asiasta informoitu lehti-ilmoituksilla, facessa sekä www-sivuilla. Juniorileirin ajankohta elokuussa.

7 g Katsastustoimikunta

Uusista katsastukseen liittyvistä säännöistä on informoitu venematkailuillassa ja säännöt tulevat myös www. sivuilla.


7 h Venematkailutoimikunta

Taukopaikkatapahtuman ohjelman valmistelut ovat alkamassa. Venematkailuillassa 18 osallistujaa sekä neljä esitelmää.

11. Uudet jäsenet

Ei uusia hakemuksia


12. Tiedotusasiat, saapunut posti

Ei saapunutta postia

13. Muut mahdolliset asiat

14. Seuraavat kokoukset

ma 10.4.2017 RMPY ja ma 8.5.2017 M&V klo 18.30 alkaen

15. Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi 20.00


Liitteet:
Kevätkokouksen asialista

RMVK esityslista kevätkokous 2017.pdf

 

***************************************************************************************

RMVK:n HALLITUKSEN KOKOUS HELMIKUU 2017

 

Paikka: M&V Software, Pyynpäänkatu 17 B

Aika: Maanantai 13.2.2017klo 18.30

Paikalla: Jari Tommila, Rami Virtanen, Harri Varho, Markus Viitanen, Jyrki Kartano, Marti Virtanen, Markku Salminen (siht.), Jani Konsi (pj.)

Poissa: Vesa Viirros, Tomi Ojanen

 

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

2. Päätösvaltaisuus.

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen.

Esityslista hyväksyttiin.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Ennakkoon kukin lukenut. Ei kommentteja

5. Vuosiohjelman, jäsen- ym. maksujen postitus

Sihteeri oli hoitanut postituksen viikolla 6.

6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen käsittely ja toimintakertomus

Kommodori esitteli tilinpäätöksen pääkohdat ja todettiin, että kaikilta osin tilinpää- tös on valmis esitettäväksi kevätkokouksessa.

Hallitus käsittelee tilinpäätöksestä mm. kustannuspaikkajaon vielä seuraavassa kokouksessaan ennen kevätkokousta.

7. Toimikuntien tilannekatsaukset

7a Huvitoimikunta.

Ei raportoitavaa

7b Meriniemitoimikunta.

Katselmus Meriniemessä heti, kun veneellä pääsee.

7c Vehaniemitoimikunta

Kokous lähiaikoina.

7d Telakkatoimikunta .

Viikolla 9 on kokous. Alustavasti keskustelua käyty kaupungin Savolaisen kanssa telakka-alueen aitaamisesta. Kaupunki on valmis aitaamaan RMVK.n ja kaupungin telakointialueen välin kaupungin kustannuksella. Tämä tapahtuisi syksyllä 2017. Sitä ennen RMVK.n toimesta aidataan hallin 11-ja palaneen hallin 6 välinen matka. Porttien paikat käsitellään telakkatoimikunnan kokouksessa.

RMVK.n telakalla-alueella on tarpeetonta kerhoon kuulumattomien ajelua ja siitä syystä tehdään väliaikainen aita niillä materiaaleilla, joita kerholta löytyy. 27.2 alkaen klo 15.00 pidetään aitatalkoot. Talkoissa aidataan halli 10 ja halli 11 välinen alue. Yhteyshenkilönä Martti Virtanen.

7 e Kilpailutoimikunta

Karttanavigointitehtäviä palautettu. Vielä ei tiedossa loppukilpailuun kutsuttuja ?

Köydet irti tapahtumasta lipsahti RMVK vuosikalenteriin väärä vierailu paikka. Oikea vierailu paikka on Meriniemessä tänä vuonna. Tiedoitetaan jäsenistölle riittävästi tästä.

7 f Koulutus- ja nuorisotoimikunta

Seuraava aktiviteetti on ”vesillä ympäri vuoden” uimahallissa.

7 g Katsastustoimikunta

Uutta materiaalia on tilattu ja sen saapumisen jälkeen toimikunnan palaveri. Uusista katsastus säännöistä informaatiota tulevassa venematkailu illassa.

7 h Venematkailutoimikunta

Taukopaikka päätetty ja siitä informoitu vuosiohjelmassa. Tarkemmat tiedot ennen tapahtumaa sekä Face.ssa, että www sivuilla. Maaliskuun venematkailuilta meripelastuksen tukikohdassa Petäjäksessä.

8. Uudet jäsenet

Voutilainen Keijo

9. Tiedotusasiat, rahatilanne, saapunut posti

Kaikille jäsenille on lähtenyt laskut viikolla.

10. Muut mahdolliset asiat

Halli 6 vuokramiesten kesken on pidetty palaveri, jossa kirjattu osapuolien näkemykset. Itse asia on viranomaisilla edelleen kesken ja ainoa mahdollisuus on edelleen olla odottavalla kannalla

Kaikkien hallien vuokrasopimuksista laadittu uusi luonnos, jota pääosin pidettiin hyvänä. Tarkennusta asianajajalta vielä muutamiin kohtiin. Uusittu vuokrasopimus päivittää tekstin tämän päivän tasolle sekä selkeyttää jäsenien asemaa erityisesti kuolinpesien osalta. Asia käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa maaliskuussa ja sen jälkeen esitetään yhteneväinen sopimusmalli kaikille hallien osakkaille.

Köydet irti tapahtuman osalta on ollut informaatiokatkosta RTV.n suuntaan. Järjestelyjen osalta jatkossa parempaa yhteydenpitoa.

Käsiteltiin mahdollisuutta puolison mahdollisuudesta liittyä kerhon jäseneksi ilman liittymismaksua (eli samalla rahalla kuin perhekunnasta on puoliso jo aikanaan liittynyt). Maksamalla normaalin jokavuotisen jäsenmaksun (40€) on kerhon täysivaltainen jäsen (mm. äänioikeudella), mutta ilman liittymismaksua. Asiaan suhtautui koko hallitus myötämielisesti, puolisollekin äänioikeus oli erittäin kannatettava asia kaikkien mielestä. Kommodori työstää asiaa eteenpäin vietäväksi ja edelleen tulevan kevätkokouksen päätettäväksi.

11. Seuraavat kokoukset

13.3. Meripelastuksen tiloissa alkaen klo 18.30.

Maaliskuun kokoukseen valmistautumista

Kerhon kevätkokous 16.3.2017, OP tilat on varattu ja lehti-ilmoitus tehty.

Kommodorin toimintakertomus, hallitus kommentoi.

Kommodori hoitaa kokouksen esityslistan.

12. Kokouksen päättäminen

Päättyi n. 20.00

13.02.2017

__________________________________ ______________________________

 

Jani Konsi Kommodori Markku Salminen Sihteeri

 

*************************************************************************************************************************************

 

• Hallituksen kokous 9.1.2017

POIMINTOJA PÖYTÄKIRJASTA.

Vuonna 2017 pyritään samaan jäsenistöä aktiivisemmin toimintaan mukaan. Tämä tarkoittaa toimikuntien vahvempaa roolitusta.
Pyritään täsmentämään toimikuntien tehtävävastuita.
Toimikuntien jäseniä voi kuka tahansa kerhon jäsen vapaasti lähestyä kerhon asioilla.
Kukin toimikunnan jäsen vie entistä aktiivisemmin jäsentoiveita sekä jäsenviestejä toimikuntien kokouksiin käsiteltäväksi. Tällä pyritään parantamaan jäsenten mahdollisuutta vaikuttaa toimintaamme.
Kauden ensimmäisissä toimikuntakokouksissa on Kommodori mukana tavoitteena hyvä vuorovaikutus toimikuntien kanssa.

Tapahtumista laaditaan palautekyselyjä, sekä kehittämisehdotuksia. Tämä Facebookin kautta.

Meriniemeen sekä Vehaniemeen toimitetaan palautelaatikot. Palautelaatikkoihin voi jättää palautetta mistä tahansa asiasta, tulleet palautteet kerää saaritukikohdan toimikunnan puheenjohtaja tai joku kommodoreista.

Tällä toimintamallilla pyritään saamaan jäseniä entistä paremmin kerhon toimintaan mukaan. Jakamalla kehitysehdotuksen tai mielipiteen se on jo vaikuttamista ja siten mukanaoloa yhteisen kerhomme kehittämisessä! Myös enemmän läpinäkyvyyttä halutaan lisätä julkistamalla sekä hallituksen, että toimikuntien kokousmuistioita kerhon www-sivuilla sekä Facebookissa.

PÄIVITYKSIÄ

Sähkönkäytön ohjeisiin tehtiin lisäyksiä, koskien sähkölämmittimien käyttöä. Meriniemen laiturisähkötolppiin asennetaan vikavirtasuojat.
Ohjeet laitetaan sähkönkäyttökirjoihin.
Meriniemeen sekä Vehaniemeen toimitetaan kwh mittarit. 2 kpl kumpaankin. Mahdollisesta lisätarpeesta informoivat toimikuntien puheenjohtajat.

Hankinta- ja hyväksymissääntöjä joiltain osin päivitettiin. Pyritään entistä selkeämpään hankintojen kohdistamiskäytäntöön helpottamaan mm. kirjanpitoa.

KOTISIVUT

Kotisivujen julkaisujärjestelmä ja yleisilme tullaan uusimaan kuluvan vuoden aikana, ilme siten uudistuu ja päivitys on kätevämpää josta päivitysvastuussa olevat ilahtuvat (=toimikuntien pj:t + sihteeri + kommodori)

TOIMIKUNNAT

Talviaikana osalle toimikunnista ei ole juurikaan aktiviteetteja, mutta tässä niiden osalta, jotka näin talviaikaan toimivat

Huvitoimikunta
- Kerhomestarin selvitettävänä on sekä Teatteri, että siihen liittyvä ruokailu.
- Lisäksi ns. Panic Room / Pub kierros.
- Molemmat vielä kartoitusvaiheessa.

Meriniemitoimikunta
- Ei kerrottavaa

Vehaniemitoimikunta
- Toimikunta kokoontuu heti alkuvuonna ja siitä eteenpäin elokuussa tai tarvittaessa.

Telakkatoimikunta
- Kokoontuminen tammikuussa. Käsiteltävinä aiheina mm. alueen tuleva aitaaminen, mahdollisesti joitakin ohjesääntöjen päivityksiä. Näistä, sekä muista käsiteltävistä asioista toimikunta informoi hallitusta helmikuun kokouksessa jonka jälkeen jäsenistölle informaatio sekä www-sivujen, että Facen kautta.

Kilpailutoimikunta
- Karttanavigaatiotehtävistä osa palautettu käsittelyyn.

Koulutus- ja nuorisotoimikunta
- Uimahallitempauksen ajankohdaksi muutettu 18.3.2017.

Katsastustoimikunta
- Uudet katsastuspäivät kartoitettu siten, että sopivat katsastajien omiin vapaa-aikoihin työ-elämästä. Tiedoitus vuosiohjelmassa ja telakan, sekä koulurannan ilmoitustauluilla myös face ja www-sivut.

Venematkailutoimikunta.
- Kokous alkuvuonna jolloin kartoitetaan uusi taukopaikka, sekä Venematkailuillan paikka ja ohjelma.

Halliasiat
- Halli 6 palon jälkeiset asiat edelleen käsittelyssä. Tämän osalta asia on kestänyt viranomaisen puolesta luvattoman kauan, mutta joku ratkaisu on ilmeisesti tulossa lähiaikoina ? Muuta ei voida kuin odotella.
- Halli 11 osalta selvitystyö on tehty ja päätökset myös. Halli 11 menee samalla kaavalla kuin muutkin.

Rahatilanne
Hallipalosta johtuneista ylimääräisistä kuluista johtuen kerhon kassavarat ovat ehtyneet, mutta edelleen ollaan plussalla ja ottaen huomioon muutaman vuoden ajalta maksuliiken-ne historian, voidaan tässäkin tilanteessa päätellä kerhon talouden olevan vakaalla pohjal-la. Jäsenmaksut lähtevät helmikuussa, se helpottaa myös kassatilannetta kovin.

Raumalla 9.1.2017

RMVK hallitus